Rüyada Kusmak

Rüyada görülen kusmak, günahkar olmaya, haram­dan kazanılmış haram mala ve doğru yoldan sapmaya işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyasında süt içip bal kustuğunu gören kimsenin bu rüyası, onun tövbe edeceğine, günahlarından pişmanlık duyup tövbe ederek günahlardan uzak duracağına işaret eder.

Kişinin rüyada kolayca, rahat ve zorlanmadan kustuğunu görmesi, tövbe edeceğine, Cenab-ı Hakk’a yöneleceğine işaret olarak yorumlanır demişlerdir. Rüyasında zorluk çekerek ve kendisini zorlayarak kustuğunu görmek, onun bir eziyete uğrayacağına işaret olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, hasta ise, vefat edeceğine (öleceğine) işaret­le de yorumlanmıştır. Hamile bir kadın, bu rüyayı görse, çocuğunun düşeceğine işarettir.

Kişinin rüyada kustuğu kusmuğunu yediğini görmesi, onun sözünden (yani verdiği sözden) döneceğine veya birisine bir bağışta bulunduğunu, bir hediye verdiğini ve verdiği şeyi, sonunda vazgeçip geri alacağına, bağışlamadan vazgeçe­ceğine, bazı yoruma göre ise, cimrilik yapacağına ve cimri bir kişi olduğuna işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kusmak istediği halde kusamadığını görmesi, onun hastalanacağına ve sağlığının bozulacağına işarettir. Ayrıca tövbe etmekte güçlük çekeceğine, tövbe etse bile tövbesinde durmayıp günah işlemeye devam edeceğine işarettir.

Rüyada kusmak, zor olan işleri halletmeye, emaneti iade etmeye, pişmanlık ve tövbeye, gam ve kederden kurtulmaya işârettir.

Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise malları hakkında zarara işâret eder.

Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tevbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine yorumlanır. Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu kötü ve güç durumdan kurtulması güçlükle mümkün olur.

Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine işarettir. Bu hal ise, tevbe ve pişmanlıktır.

Eğer sırf şarap içse ve onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tevbe eder.

Balgam kusacak olsa, kendi isteği ile günah işlemekten döner. Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar.

Hasta olan bir kimse yılan kussa, o hasta ölür. Eğer rüyayı gören hasta değilse, düşmanından ayrılır.

Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır.

İnsana irkinti vermeyen, hoş ve güzel şeyler kustuğunu görmek huyu ve siması güzel olan evlada işâret eder.

Rüyada leğen içine kustuğunu görmek, günâhlardan tövbe etmeye işârettir.

Rüyada sırf şarap içip onu kustuğunu görmek, haram bir malı elde etmeye ve onu sahibine vererek bundan tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada sarhoş olup kustuğunu görmek, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarf etmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna işârettir.

Ağız dolusu acı safra kustuğunu görmek, bir cezadan dolayı günâh işlemekten geri durmaya işâret eder.

Rüyada bal kusmak, tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada inci kusmak, Kur’ân ilmine, doğru olarak Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmeye ve hayırlı söze işâret eder.

Rüyada süt kusmak, İslam ölçülerinin dışına çıkmaya işâret eder.

Rüyada yediği şeyleri kusmak, mal ve dünyalıktan bir kayba işârettir.

Hastanın çok miktarda kusması, onun vefat edebileceğine işâret eder.

Oruçluyken Kustuğunu Görmek

Borçtan kurtulmaya işâret eder. Rüyada oruçlu olduğu halde kustuğunu ve ağzından inci çıktığını görmek, Kur’ân-ı Kerim’i tefsire veya kıraate muvafık olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada oruç olduğu halde kustuğunu ve onu tekrar yaladığını görmesi, borcunu ödemeye gücü yettiği halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkâr olduğuna işâret eder.

Kan Kustuğunu Görmek

Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir. Bir kimse yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görse, hayır ve servete kavuşur.

Fazla kan kustuğunu görmek, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine işarettir.

Yine rüyada çok fazla kan kustuğunu görmek, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalardan gurbette bulunan birinin evine dönmesine işâret eder.

 

 

Bir yanıt yazın