Rüyada Kurbağa Görmek

Rüyada kurbağa görmek, bilgin ve erdemli bir kişi ile yorumlanır. Kurbağa bulduğunuzu, tuttuğunuzu görmek, bilgin biriyle dost olacağınıza işaret eder. Kurbağa sesi işitmek kö­tü ve üzücü bir haber alacağınıza işaret eder. Bir kurbağayı öldü­rürseniz bilgin bir zatı inciteceğinize işarettir.

Rüyada kurbağa görmek, hayırlı bir rüyadır. Kişinin rüyada kurbağa görmesi, abid (ibadetlerini hiç aksatmayan, ibadetine ibadet katan) bir kimseyi temsil eder şeklinde yo­rumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir kurbağa bulduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) çok değerli fazilet sahibi bir insanla dost­luk ve arkadaşlık yapacağına işaret eder.

Kişinin rüyada bir kurbağayı sudan çıkarıp kuyuya attığını görmesi, ibadet ehli (abid) ve çok değerli, fazilet sahibi bir insana kötülük yapacağına ve ona zarar vereceğine işarettir.

Rüyasında kurbağa eti görmek ve yemek, dostlarından ar­kadaşlarından hayır ve menfaat elde etmeye işarettir.

Rüyasında kurbağa ile konuştuğunu görmek, hayır ve bere­kete kavuşmaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yorumcular, kişinin rüyada kurbağa sesi duyduğunu (işittiğini) görmesi, iyi sayılmaz. Bela ve musibete (felakete) işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Bazı rüya yorumcuları, rüyada kurbağa görmeyi hayırla yorumlamışlardır. Ancak çok sayıda kurbağa görmeyi iyi saymamışlardır. Çok kurbağa görmeyi, azaba, sıkıntıya ve bozguncu bir topluluğa işaretle yorumlamışlardır. Böyle kötü insanların bulunduğu bir yerde ancak azap ve işken­ce, ıstırap vardır, sıkıntı vardır demişlerdir. Bazıları, çok kurbağa görmeyi de hayır saymışlardır, hayra yorumla­mışlardır.

Rüyasında kurbağalarla beraber bulunduğunu görmek, dost ve arkadaşlarıyla iyi geçinmeye ve onlarla iyi bir diyalog içinde bulunmaya işaret eder.

Rüyasında bir kurbağa ile karşılaştığını görmek, iyi ve de­ğerli bir kimse ile karşılaşacağına işaret eder.

Geçimini sudan kazanan kimsenin rüyada kurbağa görmesi, hayra ve berekete işâret eder.

Bazen de rüyada kurbağa görmek, hür, temiz, mütedeyyin, gönlü alçak ve kimseye zararı dokunmayan, teiniz ve mütevazı bir kadına işâret eder.

Rüyada görülen kurbağa topluluğu, hilekâr kavimlere, açıktan zikir yapan yoksullara, züht ve takva ehli insanlara yahut bekçilere işârettir.

Kurbağaların bir yerleşim alanından topluca çıkmaları ise, duâ ve niyaz, namaz ve sadaka ile azabın kaldırılmasına işârettir.

Rüyada kurbağaları avladığını görmek, emsal ve akranlarını kahretmeye işârettir.

Rüyada görülen kurbağa, abid ve Allah’ın emirlerini yerine getirmeye çalışan bir kimseye yorumlanır. Rüyada kendisinin kurbağalarla beraber olduğunu gören kimse, ya-kınları ve komşularıyla güzel sohbet eder. Kurbağa eti yediğini gören kimse, akraba ve komşularından cüz’i bir menfaat görür.

Geçimini sudan sağlayan bir kimsenin kurbağa görmesi, hayra yorulur. Rüyada kurbağa yediğini gören kimse, bir mülke kavuşur. Bir kimse rüyada kurbağaların bir şehirden çıktıklarını görse, o şehirdeki azab, namaz ve dua ile kaldırılır. Kurbağaları avlamak, emsal ve akranlarını kahretmeye yorumlanır.

Rüyada kurbağaya rastladığını gören kimse, salih, faziletli bir adamla anlaşır. Bazı yorumcular da kurbağa hür, temiz, mütedeyyin, gönlü alçak ve kimseye eziyet vermeyen bir kadındır, derler.

 

Bir yanıt yazın