Rüyada Kur’an Okumak

Bir kimsenin rüyada Kur’an-ı Kerim’i doğru olarak okuduğunu (okuyormuş olduğunu) görmesi, mal ve mülkünün artmasına, eğer fakirse, mal ve mülke kavuş­masına işarettir şeklinde yorumlanır.

Kur’an-ı Kerim’i rüyasında güzel bir sesle okuduğunu (veya okuyormuş olduğunu) görmesi, Cenab-ı Allah’ın affına mazhar olacağına ahirette büyük bir dereceye nail olacağına (erişeceğine) işarettir.

Bir kimsenin rüyada Kur’an okunması caiz olmayan bir yer­de Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve okunduğunu ve dinlediğini görmesi, dininde noksanlık olduğuna işarettir. Rüya sahi­bini, bu halinden tövbe etmesi ve kendisini düzeltmesi, inancını doğrultması gerektiğine işaret eden bir uyarıdır.

Rüyasında Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyup hatmetti­ğini (bitirdiğini) gören kişi, imanla öleceğine ve sonunun (akıbetinin) hayırlı olacağına işarettir denilmiştir.

Hafız olmadığı halde, rüyada kendisinin hafız olduğunu (hafızmış olduğunu) görmesi, büyük bir hayra nail olur. Baş­kasının okuduğu Kur’an-ı dinlediğini gören kimse, Kuran’ın emirlerine uyduğuna işarettir.

Rüyasında Kuran’ın yarısını okuduğunu görmek, onun öm­rünün yarıya geldiğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Hasta olan bir kimse, rüyada Kur’an’dan bir ayet okuduğu­nu fakat, hangi ayet olduğunu bilmediğini görse, şifa bula­cağına, hastalıktan kurtulacağına, üzüntüsünün gideceği­ne işarettir.

Rüyasında genellikle ölü ve ölüler üzerine okunması adet olan surelerden birini veya bir kaçını okuduğunu görmek, hastası varsa veya kendisi hasta ise, onun (hastanın) ölü­müne işarettir şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada Kuran’ın rahmet ayetlerinden birini oku­duğunu görmesi, büyük bir hayra nail olacağına, işarettir. Azap ayetlerinden birini okuduğunu görmesi, Cenab-ı Hakk’ın korkutmasına ve azabına işarettir ki, bu bir uyarı­dır şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kur’an veya ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik yapacak ise, doğru şahitlik yapar. Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kur’an’ı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.

Harflerini tahrif ederek Kur’an okuduğunu gören kimse, Haktan döner ve ahdine hıyanet eder. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere şahitlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kur’an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir işe memur olur. Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan sureleri okumak, hastanın ölümüne yorumlanır.

Uyanıkken iyi okuma bilmeyen bir kimse, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görse, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarına kavuşacağına ve korktuğundan emin olacağına yorumlanır, şayet okuduğu hayırsa. Okuduğu şer ise, üzüntü, keder ve onlarla şöhret bulmaya, borç ve diyet gibi şeylere giriftar olmaya yorumlanır.

Bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa erişir. Sayfayı ters tarafından okuduğunu gören kimsenin, üzerinde borç birikir. Kitap okuduğunu gören kimse, bir mirasa kavuşur. Eğer usta bir okuyucu ise, bir memuriyete tayin edilir. Amel defterini okuduğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder.

 

Bir yanıt yazın