Rüyada Kilit Görmek

Rüyada kilit görmek, emin bir adama işarettir.

Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Kilit, emanetleri korumak anlamına da gelir.

Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktır. Yolculuk yapmak isteyen kimsenin kilit görmesi, selametle sağ salim gitmesine işarettir.

Ağaç kilitler, zevcedir. Kilit, sözünde durmaya yorumlanır.

Rüyada kilitli ve kapalı yerleri açmak, güçlükleri kolaylaştır-maya ve geçimi kolay sağlamaya yorumlanır.

Rüyada kilit görmek, doğru ve emin (güvenilir) bir ada­ma işaret olarak yorumlanır. Bazı yorumcular, rüya da kilit görülmesini, din ve dünya işlerinde arzusuna kavuşmaya ve selamete ermeye işaret eder.

Kişinin rüyada kilit görmesi, doğru ve emin bir kimseye, kişinin bulunduğu konumu korumasına, kefil olduğu kişinin borcunu ödemeye, emanetleri korumakta güvenilir kimseye, sağlam inanca, sözünde sadık olmaya, şeref ve yüceliğe, gaflete ve dinde noksanlığa işârettir.

Yine kilit, nikâha, evlada, ilim ve hikmete, güç şeylerin kolaylaşmasına işâret eder.

Rüyada kilit görmek, bekâr ve evlenmek isteyen kimse için, emniyetli ve ev işlerini güzel yapan, şerefli ve itibarlı bir kadına işâret eder.

Kilit rüyası, hizmetçi almak isteyen için de hayırlı ve iyi bir hizmetçiye işârettir.

Rüyada kilit görmek, emniyet ve güvendir. Rüyasında ka­pısına bir kilit taktığını gören kimse, her hususta emniyet ve güvencede olduğuna işarettir.

Rüyada Kilit Açtığını Görmek

Kişinin rüyada kilidi kolayca ve rahatlıkla açtığını görmesi, onun (rüya sahibinin) işlerinin yolunda ve kolaylıkla yürüt­tüğüne veya hacca gideceğine işaret eder şeklinde yorum­lamışlardır. Kilidi güçlükle açtığını görmek ise, işlerinde zorluk ve güçlükle karşılaşmaya işarettir.

Bir kilidi açtığını gören kimse, üzüntüden ve kefillikten kurtulur. Bir kilit açtığını gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur. Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır. Kilidi açtığını gören kimse, hanımını kendisinden ayıracak bir yemini yapmaktan kaçınsın.

Kilit açmak veya kilidi açtığını görmek, hayırlıdır, iyiye işa­rettir. Ayrıca, evlenmek istiyorsa, evlenir. Tu­tuklu ise, hürriyetine kavuşur. Yolcu ise, yolculuğu iyi ve emniyet içinde geçer. Bir muradı varsa, muradına kavuşur, bahtı (kısmeti) açılır şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Kilit Kapamak, Kilidi Kilitlediğini Görmek

Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, kefil olur.

Rüyasında çekmece veya dolabını kilitlediğini görmek, üzün­tü ve kedere düşeceğine, bunların kilidini açtığını görmek, üzüntü ve kederinden kurtulacağına işaret eder.

İyi değildir, zah­met ve kederdir. Kilidi kilitlediği veya kilidi kapadığını görse, işlerinde zahmet ve zorluk çeker (çekeceğine işarettir). Tutuklanıp mah­kum olmak, evlenememek, işlerinde durgunluk (bozuk­luk), kedere düşmek, hapse düşmek gibi olumsuz şeylere işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında kapı üzerine kilit vurduğunu gören kişi, karısını çok kıskandığına işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyasında cimri bir kimsenin elinde kilit görmek, o kimse­nin cimriliğine ve cimriliğinin artmasına işarettir.

Dindar bir kimsenin elinde kilit görmek, hayır ve bereketin artmasına işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Evlilik niyetinde, evlenmek isteğiyle hareket eden bir kim­senin rüya da kilit görmesi, onun bu amacının pek yakın­da gerçekleşeceğine, onun iyi ve asaletli, tutumlu bir ka­dın (kız)la evleneceğine işarettir.

Yolculuğa çıkmak niyetinde olanın kilit görmesi, onun yol­culuğunun iyi geçeceğine, emniyet ve selametle yolculu­ğunu yapacağına işarettir denilmiştir.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada bir kilit açtığını görmesi, hapisten kurtulmaya işâret eder.

Rüyada kilitli ve kapalı yerleri açtığını görmek, zor ve güç işleri kolaylaştırmaya ve geçimini kolay kazanmaya işâret eder.

Rüyada demir kilitler görmek, şifre ve ilmi çözmeye işâret eder. Bazen demir kilitler, eğer ağaç kilitlerin kullanılacağı yerinde kullanılıyorsa, şeref ve yüceliğe işârettir.

Rüyada ağaç kilitler görmek, hanıma işâret eder.

Bazen rüyada ağaçtan kilitler görmek, nifaka. sözde şüphe etmeye ve rüşvet almaya işâret eder.

Rüyada kilit takımı görmek, evliliğe adım atmaya işârettir.

Rüyada dükkan kapısına çilingirin kilit taktığını görmek, o dükkanda kötü şeylerin satılacağına işârettir.

Rüyada aracının ve dükkanının kapısına çilingirin kilit taktığını görmek, rüya sahibinin bir malın satılması için simsarlık etmesine işârettir.

 

 

Bir yanıt yazın