Rüyada Kilise Görmek

Yahudi kilisesi bazen Allal’u Teala’dan korkarak ve O’na itaat ederek yapılan alış – verişe yorumlanır.

Rüyada kilise görmek çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.

Rüyada kilise görmek, pek iyiye ve hayra yorumlamamışlardır. Bu yorumculara göre, rüyada kilise görmek, üzüntü ve kedere veya sıkıntıya düşmeye işaret eder. Ya da yalana, iftiraya uğramaya işaret olarak yorum­lamışlardır.

Rüyada kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına ve cinlerin cirit attığı yerlere işâret eder.

Rüyada görülen kilisenin yeniliği ve yüksekliği, dinde zayıflığa ve Müslümanların perişanlığına işâret eder.

Bazen rüyada kilise görmek, kabristana, umumhaneye, meyhaneye, bidat ve küfür evlerine, çalgı ve oyun evlerine, cehenneme ve hapishaneye işâret eder.

Müslüman bir kişinin rüyada bir kilisenin yandığını yıkıldığı­nı veya terkedilmiş harap olduğunu görmesi, rüya sahibinin di­ninde kuvvet bulmasına tevhit ehli olanların yücelmesi­ne ve nifak ehlinin perişanlığına işaret eder şeklinde yo­rumlanmıştır. Rüyada kiliseyi büyük ve yenilenmiş görmek, dinde zayıflığa işarettir. Kilisenin yeni ve bakımlı olduğu görmek, kilise ehlinin refahına işaret eder. Kilisenin harap olduğunu görmek, onların (kilise ehlinin) sıkıntıya düşmesine işaret eder denilmiştir.

Hristiyan olan bir kimsenin rüyasında kilise görmesi, onun için iyiye ve ilim ehli olacağına işaret eder demişlerdir yo­rumcular.

İbn-i Fuzale’nin yorumu:

Kişinin rüyada kilise görmesi şu yedi cihete işaret olarak yorumlanır:

Kabristana, ölülerin yattığı mezarlığa işaretle,

Umumhane (fuhuş yapılan yerlere) işaretle,

Meyhane (içki, alkol içilen yerlere) işaretle,

Küfür ve bidat kaynağının yaygın olduğu bölgeye işaretle,

Eğlence mahallerine (çalgı ve oyun yerlerine) işaretle,

Cehenneme işaretle,

Zindana (hapishaneye) işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada kiliseyi sessiz sakin görmek, hastalığa, koro veya müzikle görmek, neşe ve saadete işarettir. Rüyada kilise kabristanı görmek çok yorgun olduğunuza, dinlenmezseniz hastalanacağınıza işarettir.

Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kişinin sözü Hıristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefislerine uyan kimselere, bidat ve günâh işleyenlere toplantı yeri olur. Bazen de bu rüyanın sahibi âmiri tarafından azarlanır.

Rüyada bir ölünün kilise içine gömüldüğünün görülmesi, o kişinin günahkâr kimselerle beraber cehennemde hapsedilmiş olduğuna işâret eder.

Hıristiyanların rüyada kilise görmesi, ilim, amel, takva, haşyet ve ağlamaya yorumlanır. Bazen kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan ve iftiraya işarettir.

Kiliseye Girdiğini Görmek

Rüyada kiliseye girdiğini ve orada Hıristiyanların ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise bidat veya zina yahut içki ya da büyük bir günâh işleyen insanlarla düşüp kalkmasına; eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının Hıristiyanlarla buluşmasına işârettir.

Rüyada kiliseye girdiğini fakat Hıristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah Teâlâ’ yı zikrettiğini görmek, kudrete, izzete ve herkese iyilikle emretmeye işâret eder.

Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. O kimse kilisede Hristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.)’ı anarsa, kudret ve mertebesince her insana iyilikle emir ve kötülüklerden nehyeder.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın