Rüyada Kir Görmek

Rüyada kir ve kirli bir nesne görmek, genellikle iyi sayıl­mamış ve hayra yorumlanmamıştır. Kedere ve sıkıntıya yorumlanmıştır.

Rüyada kir, pas ve bunun gibi şeyler görmek borç, hastalık ve fakirliğe işâret eder.

Kişinin rüyada ellerinin kirlenmiş olduğunu görmesi, istek ve arzularının olmayacağına, yani muradına nail olamayacağına işarettir denilmiştir.

Kişinin rüyada vücudunda veya elbisesinde gördüğü kir beş şeyle tabir olunur ve bu beş şeyden birine işaret olarak yorumlanır:

Üzüntü ve kedere işaretle,

Günah ve günah işlemeye işaretle,

Dinde (dini konularda, inançta noksanlık) eksiklik ile,

Sıkıntıya düşmeye işaretle,

Hastalık, hastalığa işaretle tabir olunur…

Bir kimsenin rüyada kirli paslı elbiseler giydiğini veya üzeri­nin, başının kir pas içerisinde olduğunu görmesi, rüyayı görenin büyük bir günah işlediğine veya işleyeceğine işa­rettir. Bazıları bu rüyayı, rüya sahibinin dininde (dini inançlarında) bozukluğuna, görülen kir nispetince noksan­lığına işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Kişinin rüyada üzerinde kirli paslı elbiselerini yıkayıp te­mizlediğini görmesi, rüyayı gören kimsenin tövbe ve istiğfar etmesine ve günahlarının bağışlanmasına işarettir.

Kulağında Kir Görmek

Rüyada kulağının kirini giderdiğini gören kimse, neşelenecek bir söz ve kendisine gelecek bir müjdeyi işitir.

Bir insanın kulağında çokça kir bulunduğunu görmesi, o insanın işiteceği çirkin bir söze yorulur. Eğer kulağında sağırlık varsa, üzüntü, sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Rüyasında kulaklarının içinde kir ve pas olduğunu görmek, onun (rüyayı gören kimsenin) çirkin ve kötü bir söz işitece­ğine işarettir. Kulağındaki bu kir ve pası temizleyip gider­diğini görmek ise, sevindirici ve müjdeli bir haber işitece­ğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kir dine nispet edilirse, görülen kir vepsın miktarınca rüya sahibinin dince bozulduğuna işâret eder.

Eğer kir dünyaya nispet edilirse, rüya sahibinin dünyasının bozulmasına yorumlanır.

Eğer kulağında sağırlık varsa ve kulağında çokça kir bulunduğunu görse, üzüntü, sıkıntı ve hastalığa işâret eder.

Rüyada kulak kirini yemek, hasta için şifâya; hasta olmayanlar için öfkeleneceği bir iş yapmaya işâret eder.

Kirli Elbise Görmek

Rüyada bir ölü üzerinde kirli ve paslı elbiseler görülmesi, o ölünün durumunun iyi olmadığına ve dince bozukluğuna işâret eder.

Kirli ve paslı elbiseler, günahtır. Kir dine nispet edilirse, görülen kir ve pasın miktarınca rüya sahibinin dince bozukluğuna işarettir. Eğer dünyaya nispet edilirse, rüya sahibinin dünyasının bozulmasına yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada elbiselerinde veya vücudunda ya da sa­çında başında kir görmesi, rüya sahibi için kedere ve üzüntüye düşeceğine işarettir. Kirli ve paslı elbiseler gör­mek ise, günah ve günaha gireceğine işarettir. Rüyada insanın elbisesinde veya vücudunda ya da saçında görülen kir, sahibi için üzüntü ve kederdir.

Rüya, elbisesini kir ve pastan yıkayıp temizlediğini gören kimsenin, tevbe etmesine ve günahlarının affedilmesine yorumlanır.

 

 

Bir yanıt yazın