Rüyada Kazık Görmek

Bir kimsenin rüyada duvara kazık çaktığını görmesi, onun (rüya sahibinin) asaletli bir kadınla evlenmesine ve bu evliliği de çok isteyerek severek yapacağına işarettir denilmiştir.

Kişinin rüyada bir eve kazık çaktığını görmesi, bir kadına aşık olacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında bir ağaca kazık çaktığını gören kimse, kendisine layık olmayan bir kadınla evlenir veya evleneceğine işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada yere bir kazık çaktığını görmesi, iki ci­hete işaretle yorumlanır. Rüya sahibi bekarsa, evleneceği­ne, evli ise, bir çocuğu dünyaya geleceğine (çocuğu olacağı­na) işarettir demişlerdir.

Rüyada görülen demirden kazık, mal ve paraya işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir kazık üzerinde oturduğu­nu veya başkaları tarafından bir kazık üstüne oturtuldu­ğunu görmesi, alim ve fazıl (bilgili) bir kimseden kuvvet (güç) alacağına ve bilgi öğreneceğine işarettir. Bazı rüya ta­bir ve yorumcuları, kazık maldır, mala işarettir demişler­dir. Buna göre rüya sahibi, bilgi ile birlikte mal ve paraya da kavuşur, güçlenir demek olur.

Bazı rüya yorumcuları, kazık görmeyi, aşk, keder, üzüntü ve tasalanma gibi hususlara işaret eder ve görülen rüya bunlardan birine veya birkaçına işaretle yorumlanır.

Bazı rüya tabircileri, rüyasında bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir (evleneceğine) evli ise, eşinin hamile kaldığına veya hamile kalacağına işa­rettir şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada kazık görmek, yönetim kademesinde bulunan bir kimseye, mal ve kuvvete, üzüntü ve kedere yahut nifak ihtimali bulunan işe işaret eder.

Rüyada görülen kazık bazen aşık olmaya; bazen de üzüntü ve kedere; bazı kere de mala işarettir.

Yine rüyada görülen kazık, rütbe ve makama, işlerde sebat göstermeye, görev almaya veya görevden atılmaya yahut yolculuğa mecbur tutulmaya işârettir.

Bazı kere de kazık görmek, sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığı sebebiyle de üzüntü, keder ve tasaya işarettir.

Rüyada demirden kazık görmek, mal ve kuvvete işaret eder.

Bir kimsenin rüyada duvara kazık çaktığım görmesi, soylu bir kimseye muhabbet etmeye işaret eder.

Bekâr bir adamın rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını görmesi, evlenmeye; evli ise, hanımının hamile kalacağına işarettir.

Rüyada tenasül uzvundan kazık çıktığım görmek, çocuğa işaret eder.

Rüyada bir eve kazık çakmak, bir kadına gönül bağlamak ile tabir olunur.

Rüyada ağaca kazık çakmak, ikiyüzlü birini sevmeye yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir kazık üzerinde görmesi, âlim ve fazıl bir zattan kuvvet almaya işaret eder.

Rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi çakıldığını görmesi, kendi neslinden çok büyük bir âlim ve önder çıkabileceğine işaret eder.

Rüyada görülen kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına çakan da genç bir kimse olursa, bu rüya, onun kendisine düşman olacak bir çocuğunun dünyaya gelmesine işaret eder.

Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi çaktığını görse, o kimsenin neslinden bir devlet büyüğü veya zamanın öncüsü olacak bir alim çıkar.

Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa, onun kendisine düşman olacak bir çocuğu olur.

Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar.

Kazık demirden olursa, mal ve kuvvettir. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığından dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya işaret eder.

Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler. Bazı yorumcular da, o adam bir dağa çıkar, dediler.

Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığım gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise, hanımı hamile kalır.

Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi çaktığını görse, o kimsenin neslinden bir âlim çıkar. Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa onun kendisine düşman olacak münafık bir çocuğu olur. Eğer kazık kırılırsa, o kimse de ölür. Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, kadir ve şanlı bir kişiye muhabbet eder.

Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar. Kazık demirden olursa, mal ve kuvvete işarettir. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara, üzüntüye, kedere ve tasaya işarettir. Kazıklar bir durumdan dolayı meydana gelecek zararlardır. Kazık rütbe ve makamda, işlerde sebat göstermeye, görev alma veya görevden atılma anlamına gelir.

Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, âlim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Kazık maldır, aşk, keder, üzüntü ve tasaya işarettir.

Bir cevap yazın