Rüyada Meyve Görmek

Rüyada ağaçtan yeni koparılmış meyve görmek veya yemek, çok hassas bir kalbiniz olduğuna ve ruhunuz itibariy­le devamlı olarak aşk ve his duygularında yaşayacağınıza işarettir. Mevsimsiz meyveler görmek,birisinin intikamına ve kinine maruz kalacağınıza işaret eder. Meyve bahçesi görmek, bahçe meyveli ise bolluk, meyvesiz ise fakirliğe işarettir.

Rüyada meyve görmek, yediğini görmek, genellikle iyiye ve hayra yorumlanır. Meyveli bahçe görmek, bolluğa, meyvesiz bahçe fakirliğe işarettir.

Rüyada görülen meyve rüyası, meyvelerin durumuna ve görenin durumuna göre yorum kazanır. Her meyvenin kendi harf sırasında yorumları yapılmıştır.

Bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre, rüyada yaş meyve görmek ve yemek, geçici az bir rızka işarettir. Kuru meyve­ler, devamlı ve çok rızka işarettir, demişlerdir.

Yine bazı yorumcular, meyve rüyasını fakir bir kimse gör­se, zengin olacağına, zengin olan bir kimse görse, zengin­liğinin daha da artacağına işarettir, demişlerdir.

Rüyada görülen tatlı meyveler, mal çokluğuna, elde olan meyveden faydalanmaya işarettir. Ekşi ve olmamış mey­veler bazı kere bunun tersine yorumlanır.

Rüyada tatlı meyve yemek, mal ve murada ermekle tabir olunur. Meyve toplamak ise, uğraştığınız işin sonunun iyi geleceğine ve başarılı olup emeğinizden çok fayda ve menfaat göreceğinize, dilek ve muradınıza kavuşacağını­za işaretle tabir olunur.

Rüyasında ağaçtan meyvelerin üzerine döküldüğü görse, rü­yayı gören kimse, hayır ve iyilikle isim yapar, iyilikle adı anılır, şeklinde tabir edilir.

Ekşi meyveyi seven kişinin rüyada ekşi meyve yediğini görmesi, yine rızık ve ilme işâret eder.

Tabiatına uygun olmayan kişinin rüyada ekşi meyve yediğini görmesi, haram mala ve hastalığa işâret eder.

Yine rüyada meyve görmek, hanımlara, evlâda, paraya, mala, ticarete, ilme, emlâka, sâlih amellere, aile ve akrabaya,yahut sevince ve hastalıklardan şifâ bulmaya işârettir.

Bazen rüyada görülen meyveler, mal ve şerefe işâret eder.

Bazen de rüyada görülen meyveler, onlardan yapılan şaraba işârettir.

Bazı kere de rüyada meyve ve yemiş görmek, evlenmeye işârettir.

Rüyada olgunlaşmamış meyveyi yemek veya ona mâlik olmak, borca,yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına işârettir.

Rüyada örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyveleri görmek, güçlükle elde edilen rızka işârettir.

Rüyada çekirdekli meyve görmek, kendisinde şüphe yahut kefâlet bulunan veya zekâtı çıkmamış az bir rızka işârettir.

Rüyada görülen çekirdeksiz meyve, işlerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka işârettir.

Rüyada bir yerde toplu olarak meyveler görmek, ülfet ve topluluğa ve insanlar arasındaki kaynaşmaya işâret eder; dağınık meyveler de bunun aksine işârettir.

Rüyada tanınmayan her meyve, yetiştiği memlekete veya oradaki işe işârettir.

Bir kimsenin rüyada ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devşirdiğini görmesi, o kimsenin kendisine helal olmayan bir şey yapmasına veya kendi üzerine lâzım olmayan bir şeyi istemesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada ağaçlardan çeşitli meyveler devşirdiğini görmesi, o kimsenin ilimde ve rütbedeyüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim ve fıkıh tahsil etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ağacın kökünden meyveler devşirdiğini görmesi, o kimsenin •refli ve şanlı bir kimseye düşmanlık yapmasına işâret eder.

Rüyada meyveleri oturduğu yerde topladığını görmek, zahmetsiz ve meşakkatsiz kazanılan rızka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kış gününde meyveli ağaç görmesi ve buna da hayret etmesi, mal sahibi zannettiği ve çaresiz kalıp muhtaç olduğu bir kimseye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kış gününde gördüğü meyveli ağacın meyvesinden bir şey topladığını görmesi, rüya sahibinin, muhtaç olduğu kimseden, topladığı şey kadar bir şeye nâil olmasına işâret eder. Eğer bir şey toplanma- dıysa, o kimseden günlük rızık eline geçer.

Bir kimsenin rüyada yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görmesi, o kimsenin bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortağına işârettir.

Rüyada dağda bulunan sahipsiz yabani meyveleri görmek ve onlardan yemek, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah’tan (c.c.) gelecek hibe ve ihsanlara işârettir.

Meyvenin tatlısı rızık ve menfaate, faydalı ilme, tabiatına uygun olmayan kimsenin ekşi meyve yemesi helal olmayan mala ve hastalığa işaret eder. Olgun meyve yemek borca, kapaklı bir şey içinde bulunan meyve, güçlükle elde edilen mala işaret eder.

Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, toplum içinde kaynaşmaya, dağınık meyveler ise tam aksine yorumlanır.

Eğer bir kimse kendisinin olmayan bir meyveyi aldığını görmüşse, helal olmayan bir işe veya mala sahip olacağını gösterir. Ağacın kökünden bir meyve almışsa, şerefli ve ahlaklı bir kimseye düşmanlık yapacağını gösterir ki her iki durum da hayra alamet değildir. Kişi bir ağaçtan farklı farklı meyveler topladığını görmüşse, ilimde ve yüksek mevkide bulunan kimselerden ilim tahsil edeceğine işaret eder. Meyveleri oturduğu yerden toplayan kişinin eline zahmetsiz bir mal geçer. Kış gününde meyveli ağaç görülmesi çaresizliğe, eğer ağaçtan meyve toplamışsa topladığı kadar rızka, toplamadıysa bir günlük rızık eline geçeceğine yorumlanır. Bazı yorumculara göre meyve şan ve şereftir.

Rüyada meyvenin tatlısı, rızık ve menfaata ve faydalı ilme yorumlanır, tabiatına uygun olan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, yine rızık ve ilimdir. Tabiatına uygun olmayan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, haram mala ve hastalığının artmasına yorumlanır.

Olgunlaşmamış meyveyi yemek veya ona malik olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına yorumlanır. Örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka yorumlanır.

Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yediğini gören, kaçırdığı güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korktuğu bir şeyin hükmünü talep etmesine yorumlanır.

Meyve, sahibi için, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlake, amel-i salihaya veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya yorumlanır. Bazen meyveler, onlardan yapılan şaraba yorumlanır.

 

Meyveleri oturduğu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer.

Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortağına yorumlanır.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!