Rüyada Kayık Görmek

Rüyada kürekli kayık görmek, flört veya aşka yorumlanır. Yelkenli kayık görmek, evlenmeye işaret eder. Kayığa binmek gam ve kedere işaret olduğu gibi bugünlerde bir seyahate çıkacağınıza da işaret sayılır. Kayıktan çıktığınızı görmek, hayır ve feraha işaret sayılır. Bir kayık aldığınızı görmek, kendi kendinizi zor duruma sokacağınıza, rüyada kayık küreğini görmek, selamete çıkmaya, iyi bir arkadaşa ve kadına işaret eder.

Rüyada kayık ve sandal görmek, üzüntü ve kedere işaretle yorumlanmıştır. Kayık ve sandaldan karaya çıktığını görmek ise, hayra ve feraha ermeye işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyada bir kayık satın aldığını görmesi, ken­disini kendi eliyle, kendi davranış ve hareketleriyle, yani kendi hataları yüzünden sıkıntıya sokar ve sıkıntıya gire­ceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada bir kayığa bindiğini görmesi, sıkıntı ve ke­dere düşeceğine işarettir.

Rüyasında evinde sandal ve kayık olduğunu görmek, geçim sıkıntısına düşmeye işarettir denilmiştir. Yani evinde ka­yık görmek, hayırlı bir rüya değildir demek olur.

Bununla ilgili bazı yorumlar «Gemi» maddesinde geçti. Rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve faydadır.

Rüyada garip bir şeye bindiğini veya sahip olduğunu ya da ona galip geldiğini gören kimse, bindiği şeye nispet edilen yerden bir kadınla evlenir. Yahut düşmanına galip gelir veyahut bir yere yolculuk yapar ya da ondan mal kazanır.

Rüyada geçit kayığını görmek, ona binen kimse için bazen de Allah (C.C.)’ın lütuf ve merhametine yorumlanır. Geçit kayığına yakın görülen şey rüyayı görenin yakınlarıdır.

Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir.

Rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve faydaya işarettir. Rüyada garip bir şeye bindiğini gören kimse, bir kadınla evlenir. Ya düşmanına galip gelir ya da bir yere yolculuk yapar ya da ondan mal kazanır. Rüyada görülen yelkenli kayık; üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir.

Kirmani’nin yorumu:

Kişinin rüyada kayık ve sandal gör­mesi, rüya sahibinin rızkına, evine işaretle yorumlanır demiştir. Buna göre, rüyasında bir sandal veya bir kayık yaptı­ğını gören kimse, bir ev yapar ve yapacağına işarettir. Veya yeni bir işe başlayarak maişet ve geçimini, evinin rızkını sağlar ve sağlayacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında kayığını ve sandalını sattığını gören kişi, evini elden çıkarır veya çıkaracağına veya işini bırakacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyasında yeni veya büyük bir sandal ve kayık görmek ve­ya satın almak, karlı ve kazançlı bir işe sahip olduğuna ve­ya kullanışlı, rahat bir eve sahip olmaya işarettir. Aksini görmek, yani dar ve eski bir kayık görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır denilmiştir.

Rüyasında kayığın su üzerinde (denizde veya herhangi bir su­da) kolayca ve rahatlıkla yüzdüğünü görmek, rüya sahibinin maişete geçimini rahatlıkla kazanıp elde ettiğine işarettir denilmiştir. Kayığın zorlukla yüzdüğünü görmek, bu yoru­mun zıddıyla (tersiyle) yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada balıkçı kayığı görmesi, rızık, nîmet ve menfaate işaret eder.

Rüyada yelkenli kayık görmek, üzüntü, keder, sıkıntının gitmesine ve gönül ferahlığına işaret eder.

Rüyada kayığa bindiğini görmek, Allah Teâlâ’nın lütuf ve merhametine işaret eder. Geçit kayığına yakın görülen şey, rüya sahibinin yakınları ile tabir olunur.

Rüyasında garip bir şeye bindiğini ya da sahip olduğunu görmek, rüya sahibinin bindiği şeye nispet edilen yerden bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Rüyasında garip bir şeye bindiğini ya da sahip olduğunu görmek, düşmanına galip gelmeye ya da bir yere yolculuk yapmaya veya ondan kazanç sağlamaya işaret eder.

 

Bir yanıt yazın