Rüyada İyilik Görmek

Bir kimsenin rüyada iyi ve güzel bir şey gör­mesi, büyük bir hayra ermeye işarettir. Yine rüyada her şeyin ve her nesnenin iyisini görmek de böyle yorumlanır.

Bir kişinin rüyada fakir ve yoksul kişiye veya kişilere iyilik ettiğini görmesi, büyük hayırlara ermeye işarettir. Rüyasında iyilik ettiğini görmek, cennete gitmek için bir güzel yol bulmaya işaret eder şeklinde de yorumlanmıştır.

Rüyada bir iyilikte bulunduğunuzu veya bir fakire yardım ettiğinizi görmek, çok sevinçli bir haber alıp zengin olaca­ğınıza işarettir.

Rüyada iyilik etmek, ihsanda bulunmak, dinde kuvvete, ulvî makama, izzet ve şerefe, âhiret azabından kurtulmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada çok iyilik ettiğini görmesi, Müslüman olarak vefat etmeye ve cennete girmeye işâret eder.

Rüyada görülen iyiliğin tabiri, veren kimsenin verdiği şeyin miktarına göre yorumlanır.

Rüyada fazla verilmeye lâyık olan bir kimseye az verdiğini görmek, rüya sahibinin Allah’tan (c.c.) ve Hz. Rasûlullah’ın (s.a.s.) sünnetinden yüz çevireceğine işâret eder.

Rüyada bir kimseden bir şey istense ve o şeyi vermeyip isteyene de kızdığını görse, o kimsenin dine olan düşmanlık ve muhalefetine ve fitne çıkaranların yoluna gittiğine işâret eder.

Kendi malından borçlulara ihsanda bulunduğunu gören kimse, eğer hasta ise ölümüne ve malın boş yere harcanmasına ve sarf edilmesine; rüyayı gören sağlamsa muzdarip olmasına ve feryad etmesine işâret eder.

Rüyada görülen iyilik, ancak fakirler hakkın¬da hayır ve erişecekleri menfaate işâret eder.

Rüyada iyilik yaptığını görmek, kötülüklerden tövbe etmeye ve Allah Teâlâ ya ilticaya işarat eder. Rüyada iyilik yaptığını görmek, aile ve akrabalarını ziyaret etmeye ya dayoksul ve fakirlere sadaka vermeye işâret eder.

Allah Teâlâ’ya duâ ve niyazda bulunduğunu görmek, Cehennemden kurtulmaya işâret eder.

Bir kimse rüyada üzüntü ve keder içerisinde bulunan bir şehir halkını, yoksul ve fakirle¬ri yedirdiklerini, yahut güzel amel işlediklerini görse, Allah Teâlâ onları üzüntü ve kederlerinden kurtarır.

Rüyada iyilikte bulunmak, zâlimlerin işten alınıp, adil kimselerin oyerlere tayin edilmesi¬ne işâret eder.

Bir yanıt yazın