Rüyada Kaybolmak

Rüyasında kaybolduğunu görmek, dünyadaki nasip ve kısmetin azlığına işarettir denilmiştir. Bir kimse­nin rüyasında elbiselerinin bazılarının kaybolduğunu veya­hut evinin kaybolduğunu görmesi, sahibi olduğu şeylerin bazılarının elinden çıkmasına (gitmesine) işaret eder şek­linde yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada kaybolduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) o yerde (o bölgede) adının, sanının unutulacağına işaret eder.

Rüyasında ailesinin veya aile halkından birinin kaybolduğu­nu görmek, keder ve sıkıntıya düşmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine ait kıymetli (değerli) bir şeyi­nin kaybolduğunu görmesi, onun (rüya sahibinin) zarar gö­receğine ve başka bir yoruma göre de üzüntü ve sıkıntı­dan kurtulacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında büyük bir kalabalık arasında kendi­sinin kaybolduğunu görmesi, yaptığı bir işinde başarılı ola­madığına işarettir. Başka bir kişinin kalabalıkta kayboldu­ğunu ve arkadaşları, yakınları tarafından arandığını gör­mek, o aranan kişinin şanslı olduğuna ve bulunduğu va­kitte de şansının açık olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada kıymetli bir eşyasının kaybolduğunu görmesi, kendisine gelecek olan bir şerrin (zarar ve musibe­tin) kendisinden (rüya sahibinden) uzaklaştırıldığına ve se­lamete erdirildiğine, emniyet ve selamet üzere olduğuna işarettir şeklinde yorumlamışlardır. (Bu konuda kaybetmek ve kayıp kelimelerinin yorumlarına da bakılabilir.)

Rüyada bir âlimin halk arasında kaybolduğunu görmesi, o âlimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin her tarafta yayılmasına işaret eder.

Bazen de rüyada kaybolmak hali, nasibin noksanlığına işarettir.

Rüyada bazı elbiselerinin veya evinin kaybolduğunu görmek, sahip olduğu şeylerin elden gitmesine işaret eder.

Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin kaybolduğunu görse, ona gelecek şerrin gitmesine işaret eder.

Alim bir kimse rüyada halk arasında kaybolduğunu görse, o alimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin yayılmasına işarettir. Kaybolmak, bazen de nasibin noksanlığına yorumlanır. Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu gören kimsenin sahip olduğu şeyler ondan gitmez.

Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin soyulduğunu görse, ona gelecek şerrin gitmesine yorumlanır.

Alim bir kimse rüyada halk arasında kaybolduğunu görse, o âlimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin yayılmasına işarettir. Kaybolmak, bazen de nasibin noksanlığına işarettir. Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu gören kimsenin sahip olduğu şeylerin ondan gitmemesine işarettir. Bir kimse rüyada bütün elbiselerinin kaybolduğunu görse ona gelecek şerrin gitmesine işarettir.

Bir yanıt yazın