Rüyada Kalp Görmek

Rüyada kalbinizin herhangi bir sebepten dolayı şid­detle çarptığını görmek, bir kadın veya kıza aşık olduğunuza yahut olacağınıza yorumlanır. Kalp çarpması ile uyanmak yakın zaman­da bir doktorun sizi tedavi etmesi gerekeceğine, kalbinizin siyah olduğunu görmek, çok büyük günahlar işlediğinize veya işleyece­ğinize, felakete uğrayacağınıza işaret sayılır. Kalbinizi sert ve ateş gibi görmek, insafsızlığa, yumuşak görmek, merhametli ve insaflı olmaya,beyaz ve parlak görmek, iyi niyetli olacağınıza işaret eder.

Rüyada kalp görmek, birçok meziyetlere ve değerli, her­kesin, sahip olmak istediği değerlere işaret ettiğini söyle­mişlerdir. Rüyada kalp görmek, kahramanlık sahibine, kahraman emirler veren bir adama, cesaret sahibine, akıl­lı, zeki ve cömert, hoş görülü olduğuna, ahlak ve tabiat sahibi olan bir adama işaretle yorumlanır.

Kalbin maddi yönü önemli olduğu gibi manevi yönü de çok önem taşıdığından yorumu da değişik ve farklılık arz ediyor. Kalp, insan vücudunun hayat, yaşam merkezidir. Bu yön­den önemli olduğu kadar, hislerin ve duygularında top­landığı en hassas noktası bulunmaktadır. Bu sebepten kalp ile ilgili rüyalar, bu işaretler çerçevesinde değerlendi­rilip yorumlanır.

Rüyasında kalbinin yarılıp alındığını, karnından (göğsün­den) çıkarıldığını gören kimse, başına gelen bir sıkıntıdan dolayı, bir korku ve şiddetten sebep, kalbinin perişan ola­cağına ve hatta akımın başından gideceğine (delireceğine, akıl hastası olacağına) veya (Allah korusun) dininin gideceği­ne (dini inançlarının bozulacağına) işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kalbinin siyahlandığını (karardığını) veya kalbi­nin körleşmiş, perdelenmiş olduğunu görmek, iyiye ve hayra yorulmaz. Rüyayı gören kimsenin, bu rüyası, (Allah korusun) onun kalbinin manevi mühürle mühürlenmiş ol­duğuna, gerçekleri ve hakikatleri anlayamadığına ve anlayacağına ve gözleriyle de hak yolu, doğru yolu gör­mediğine ve göremeyeceğine işarettir şeklinde tabir edilir.

Rüyasında kalbinde bir hastalık varmış olduğunu görmek, iyiye ve hayra yorumlanmaz. Bu rüya, rüyayı gören kimse­nin kötü bir kimse olduğuna işarettir şeklinde tabir edilir.

Bir kimse, rüyasında kalbini yıkadığını veya yıkandığını görse, gördüğü bu rüyası, onun (rüyayı görenin) güzel huy­lu, güzel ahlak sahibi biri olduğuna veya olacağına, halis bir inanç sahibi bulunduğuna ve iyi bir fikir ve iyi bir dü­şünceye sahip bulunduğuna ve bulunacağına işaret eder.

Rüyasında kalbinin siyahlandığını gören kimse, din yönün­den cahil ve bilgisiz olduğu gibi, iki yüzlü (münafık) bir kimse olduğuna veya olacağına ve işlerinde (görevlerinde) de yolsuzluk yapacağına işaret eder.

Rüyasında kalbinin ağrıdığını ve sancılandığını görmek, rüyayı gören kimsenin, haram yiyeceğine, rızkına, geçim durumuna haram karıştıracağına veya iki yüzlü bir kimse olduğuna, münafıklık yaptığına veya yapacağına ve kötü bir düşünce sahibi olduğuna işaret eder.

Bir kimse, rüyasında kalbini pişirip yediğini görse, bu rüyası, rüya sahibi kimsenin, iyilik sever birisi olduğuna ve herkese iyilikte bulunduğuna işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kalbinin beyazlamış ve parlamış olduğunu gören kimsenin bu rüyası, kendisinin iyi niyetli bir kimse oldu­ğuna ve kalbinin temiz ve kötülük düşünmeyen bir fikir ve düşüncede olduğuna işaret eder.

Bazen rüyada görülen kalp, zekaya, inanca, sevgi ve nefrete işaret eder.

Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına işarettir.

Rüyada kalbinin karnında çıktığını görmek, dinin güzelliğine işaret eder.

Rüyada kalbinin parça parça olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, hastalıktan şifâ bulmaya ve feraha işaret eder.

Kalp insanın dini ve zekasıdır. Bundan ötürü bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin akıl, zekâ ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna işarettir.

Bazen de kalp rüyası, insanın hanımına işaret eder.

Rüyada kalbinin çalınıp götürüldüğünü görmek, arız olacak şiddetli bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gldeceğine yada dininin bozulacağına, cinnete, dinde fesada ve büyük musibete işarettir.

Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna işâret eder.

Rüyada hissedilen kalp ağrısı, tedbirde kusur etmeye yorumlanır.

Rüyada Kendi Kalbinin Parçalandığını Görmek

Korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Allah Teâlâ^a olan kalbî rabıtasının devam ettiğine ve Allah Teâlâ’dan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabtasına hiçbir şeyin manî olamayacağına işâret eder.

Bazen rüyada kalbin parçalanması, takva ehli için İlâhî aşka; sair insanlar için bir şeye aşırı üzülmeye, bir kimseyi aşırı sevmekten dolayı çekilen ıstıraba yorumlanır.

Rüyada kalp damarını görmek, ruh ve bedenin, kalbin ve gönlün hissettiği sevinç ve üzüntülere işaret eder.

Rüyada kalp görmek, kahramanlığa işarettir. Bir kimsenin emir vermesine, oyun oynamasana, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakâr olduğuna işaret eder. Ahlak, tabiat ve âdetine işarettir. Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına işarettir. Kalp, dünya, gizli ve aşikâr yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalpte iyilik ve kötülükten görülen şey, kişinin kendisiyle ilgilidir.

Bir kimse rüyada kalbinin yerinden çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur. Kalp, rüya sahibinin hanımına işarettir. Kalp insanın dini ve zekâsıdır. Bundan dolayı bir kim- se kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zekâ ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna işarettir. Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin ikiyüzlü olduğuna işarettir.

Bir cevap yazın