Rüyada Kalem Görmek

Rüyada kalem görmek, geleceğinizin parlak oldu­ğuna ve büyük bir insan olacağınıza, evlada, sizi geçindirecek el veya makine ile yapılan bir sanat sahibi olacağınıza, ilim ve mari­fete işaret olarak yorumlanır. Kalem ile yazı yazdığınızı görmek, içinde bulunduğunuz durumun iyi bir şekilde devam edeceğine, arzularınızın yerine geleceğine, kaleminizin kırıldığını, kayboldu­ğunu, çalındığını görmek, muhakkak herhangi bir işten zarar göre­ceğinize, okur-yazar olmadığınız halde kalemle yazı yazdığınızı görmek hakkınızda pek hayırlı bir işaret sayılmaz. Kalemlik görme bekarsanız zengin biriyle evleneceğinize işaret eder. Rüyada kalem görmek, iyiye yorulur. Kalem görmek, meşhur biriyle evleneceğinize delalet eder. Kalem görmek, çocuğunuz olacağına işaretle yorumlanır. Rüyada kalem görmek, geleceğinizin parlak olacağına işa­rettir.

Rüyada kalem görmek, meşhur biri olacağınıza da işarettir. Okuma yazma bilmeyen bir kimse, rüyasında kalemle ya­zı yazdığını veya yazı yazıyormuş olduğunu görse, bu rüya, iyiye ve hayra yorumlanmaz. Bir kimse rüyasında kaleminin kaybolduğunu veya çalınmış olduğunu yahut da kırılmış olduğunu görse, o kimse, büyük bir zarara uğrar veya uğrayacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında elindeki kalemini açmakta zorluk ve güçlük çektiğini gören kimsenin bu rüyası da iyi değildir. Bu gördüğü rüya, onun işleri konusunda, görevlerini yerine getirirken çok zorluklarla karşılaşacağına ve işlerinde güçlükler, zahmetler çekeceğine işaretle yorumlanır.

Hanımı hamile olan bir kimse, rüyasında mürekkebiyle beraber bir kalem görse, gördüğü bu rüyası, onun bir erkek çocuğu olacağına, yani, hamile olan hanımı ona (rüyayı gören kimseye) bir erkek çocuğu doğuracağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında elinde ve yanında kalem bulunduğunu gören kimsenin bu görmüş olduğu rüyası, o kimsenin (rüyayı gö­renin) pek yakın bir sürede erkek kardeşiyle buluşacağına (görüşeceğine) ve şayet anası hamile ise, bir erkek çocuk doğuracağına ve rüyayı gören kimsenin yeni bir erkek kardeşe kavuşacağına işaretle yorumlanır.

Riyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten sakındırmak ve çocuğa işarettir.

Bazen rüyada kalem görmek, yemine işaret eder.

Bazen de kalem rüyası, cömertlik ve iyilik ile tabir olunur.

Rüyada görülen kalem, sır sahibine işaret eder.

Bazı kere de rüyada görülen kalem, düşmana karşı zafer kazanmaya, güzel bir isme, halk arasında hayırla anılmaya işaret eder.

Kalem, âlim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı şeylere veya hükümlerini icra eden kimseye işaret eder.

Rüyada kalem gören kimse, güzel, dindar ve iyi bir kadınla evlenir.

Bazı kere de rüyada görülen kalem, yazı yazan bir çocuğa işarettir.

Rüyada bir kaleme mâlik olduğunu görmek, bir ilme ulaşmaya işarettir.

Rüyada mâlik olduğu kalemle yazı yazdığını görmek, rüya sahibinin ilim ve bilgilerden yazacağı şeylere işarettir.

Rüyada elinde bir kalem olduğunu görmek, evlat, memuriyet ve sevinmeye işaret eder.

Rüyada içi mürekkep dolu bir kalem görmek, hamile olan kadın için erkek çocuğa işaret eder.

Rüyada kalemin kırıldığını veya zayi olduğunu,yahut çalındığını görmek, zarar ve ziyan ile tabir olunur.

Rüyada kudret kalemini güzel bir şekilde görmek, ilme, hıfza, büyük bir sanata, uzun ömre ve rızka işaret eder.

Rüyada kalem görmek, iyilikle emir, kötülükten korumaya işarettir. Kalem her şeyin değeridir. Kalem gören kimse, güzel, iyi ve hür bir kadınla evlenir. Bazı tabirciler, kalem, yazı yazan bir çocuktur, derler. Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer annesi hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına işarettir.

Memur olan bir kimsenin kendi kaleminde bir şeyin meydana geldiğini görse, bu rüyanın tabiri o kimsenin geçimi ve mesleği hakkında meydana çıkar. Kalemini mürekkep içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir iş işler. Kalem, ilim, hâkim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere işarettir. Kalem cömertlik ve iyiliktir. Bazen kalem, insan ve insanın sır sahibine işarettir. Bazen de kalem, düşmana zafer bulmaya işarettir. Rüyasında elinde kalem tuttuğunu gören kimse çok işe yarayacak bir şey öğrenir. Kalemle yazı yazan sevinç verici bir haber alır. Kendisine bir kalem hediye edildiğini gören bir insan yeni ve geleceği parlak bir işe girer.

Bir yanıt yazın