Rüyada İsmail A.s Görmek

Bir kimsenin rüyada İsmail peygamberi görme­si, rüya sahibi kişinin kadir kıymetinin, değerinin ve şe­refinin yükseleceğine işaret eder denmiştir. Bu rüyayı gö­ren kişinin muradına kavuşacağına ve dünyevi ihtiyaçları­nın yerine geleceğine de işarettir demişlerdir. Bazı yorum­culara göre, rüyada Hz. İsmail peygamberi gören kişi doğ­ru dürüst ve sözünde sadık bir insanla karşılaşmasına ve ondan menfaat görmesine işaret olarak yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada İsmail aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin Allah (c.c.) rızası için cami ve mescid yaptırmasına ya da mescid yapılmasına yardımcı olmasına işâret eder.

Bazen rüyada İsmail aleyhisselâm’ı gör­mek, rüya sahibi için bir kimse tarafından yapılan vaadin yerine getirilmesine işâret eder.

Bazen de rüyada İsmail aleyhisselâm’ı gör­mek, rüya sahibinin siyasete atılmasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada İsmail aleyhisselâm’ı görmek, reislik ile tabir olunur.

Yine rüyada İsmail aleyhisselâm’ı görmek, sıdk ve sabır ile tabir olunur.

Rüyada İsmail aleyhisselâm’ı görmek, ha­yırlı ve mübarek nesillere de işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Hz. İsmail aleyhisselâm’ı görmesi, babası tarafından o kimseye üzüntü erişmesine, sonra Allah’ın (c.c.) o kimsenin üzüntüsünü gidermesine işâret eder.

O’nu rüyada gören kimse fesahat ve reisliğe kavuşur. Allah için cami ve mescid yaptırır. Bazen de O’nu görmek rüya sahibi için birisi tarafından yapılan va’din yerine getirilmesidir.

Bazı yorumcular, İsmail (A.S.)’ı gören kimse siyasete atılır, demişlerdir. Yahut, mescid yapılmasına yardımcı olur. Bazı yorumcular ise Hz. İsmail (A.S)’ı görmek, babası tarafından o kimseye üzüntü erişip, sonra Allah bu işi o kimseye kolaylaştırır, demişlerdir.

Bir yanıt yazın