Rüyada İstemek

Bir kimsenin rüyada bir başka kimseden bir şey iste­diğini görmesi, rüya sahibi kişinin bir hususta talebe olaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yoruma göre, rüyada bir kimseden bir şey istediğini ve bir şeyler sorduğunu görmek, rüya sahibinin kendi bu­lunduğu işinde sebat göstermesine ve işinde devamlılık göstereceğine işaret olarak yorumlanmıştır.

Bir zenginin rüyada bir fakirden bir şey istediğini görmesi, cehennem ateşine ve sıkıntıda kalacağına işarettir.

Rüyada bilginlerden bir şey istediğinizi görmek onlara ihtiyacınız olduğuna, zenginin fakirden bir şey istemesi ma­lının yanacağına işarettir.

Rüyada âlim veya hakimlerden hediye yoluyla bir şey istemek, âlim ve hakimlere ihtiyaç duyulacak hadiselerin çıkmasına işâret eder.

Rüyada zenginin fakirden bir şey istediğini görmesi, o zenginin âkıbetinin fenâ olacağına veya o zengini yakacak cehennem ateşine işârettir.

Rüyada bir kimseden bir şey istemek ve sormak, iz takip etmeye ve işinde sebat gös­termeye işâret eder.

Bazen rüyada birisinden bir şey istediğini görmek, talebe olmaya işâret eder ve Allah Teâlâ için tevazu göstererek şanının yücelme­sine işâret eder.

Rüyada alim veya hakimlerden hediye yoluyla bir şey istemek, alim ve hakimlere ihtiyaç duyacak, hadislerin çıkmasına işarettir. Zenginin fakirden bir şey istemesi, o zengini yakacak cehennem ateşine yorumlanır.

Bir yanıt yazın