Rüyada İshak A.s Görmek

Bir kimsenin rüyasında İshak peygamberi görme­si, rüya sahibi kişinin önce kısa bir dönem üzüntü ve kede­re düşeceğine fakat, sonunda bu üzüntü ve kederden kur­tulacağına ve selamete ereceğine işaretle yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre ise, kişinin rüyada Hz. İshak pey­gamberi görmesi, müjdeli bir habere ve sevince ereceğine ve korkulardan emin olacağına işarettir demişlerdir.

Rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmek, müj­de ve sevince ve korkulardan emin olmaya işâret eder.

Yine rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmek, kısa bir üzüntüye ve fakat sonunda kurtuluş ve selâmete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmesi, büyüklerden ve akrabaların bazısın­dan bir bela isabet edeceğine ve ondan da kurtulacağına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin izzet, şeref ve sevinçle rızıklandırılacağına işâret eder.

Bazen de bir kimsenin rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin neslinden liderler ve sâlih kullar çoğalacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada İshak aleyhisselâm’ın halinin değiştiğini görmesi, o kimsenin gözü­nün kör olmasına işâret eder.

Bazen rüyada İshak aleyhisselâm’ı görmek, düşünceden kurtuluşa, darlıktan genişliğe, günâhtan ibadete, anne babaya isyandan itaa- ta ve sıla-i rahme işâret eder.

Rüyada İshak aleyhisselâm’ın sûretine gir­diğini veya İshak aleyhisselâm’ın elbisesini giydiğini görmek, ölüm derecesinde hasta ol­maya fakat sonradan iyileşmeye işâret eder.

İshak (A.S.)’ı görmek, üzüntü ve hayırsızlığa işarettir. Eğer isyankar çocuğu varsa, o çocuğun itaatkar olmasına işarettir. Bazen O’nu görmek, müjde ve sevince ve korkulardan emin olmaya yorumlanır.

Ishak (A.S.)’ı gören kimse izzet, şeref ve sevinçle rızıklandırılır ve o kimsenin neslinden büyük insanlar ve salih kullar çoğalır.

O’nu görmek, düşünceden feraha, darlıktan genişliğe, günah-tan ibadete, ana babaya isyandan itaata ve sıla-i rahme yorumlanır.

Hz. İshak suretine girdiğini veya Onun elbisesini giydiğini gören kimse ölüm derecesinde hasta olur fakat sonradan iyileşir.

Bir yanıt yazın