Rüyada İplik Görmek

Rüyada iplik görmek, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada iplik görmek, delil ve şahide (tanığa) işaret eder. Rüyada görülen beyaz iplik gündüze, siyah iplik ise, geceye işaret eder denmiştir.

Rüyada düğümlenmiş iplik, sihre (büyüye) işaret eder.

Bir kimsenin rüyada yapağıdan (koyun yününden), deve yü­nünden, keçi kılı ve benzerlerinden iplik yaptığını görme­si, rüya sahibinin bir yolculuğu olacağına, bir sefere çıka­cağına ve o seferden hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Rüyada iplik görmek, yolculuğa çıkılacağına işaret eder. Ve uzun ömürlü olmaya da delalet eder şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen beyaz iplik, sabaha; siyah iplik de geceye işâret eder.

Rüyada görülen iplik, delil ve şahide de işâret eder.

Rüyada düğümlenmiş iplik görmek, sihir ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada, yapağı, keçi kılı, deve yünü ve emsali iplik yaptığını görmesi, yolculuğa işâret eder ve o kişi yolculuğundan hayır görür.

Bir kimsenin rüyada bir iplik teli büktüğü­nü ve bunu bir insanın boğazına atıp bu iplik­le o insanı çektiğini yahut o iplik teli ile bir urganı çektiğini görmesi, o kimsenin kuman­dan veya halkın reisi olmasına ve halkı ardınca sürüklemesine yahut halkı biryere götürmesi­ne işârettir.

Rüyada ip, ahd ve misaktır. Gökten sarkıtılan ip, Kur’ân’dır. İp görmek, izzet ve mevkidir. İpler hiledir. İp, sihire de yorumlanır. İp, ancak dindir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören, Allah’ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir.

İp büktüğünü gören kimse yolculuğa çıkar. İp büküp birisinin boynuna atsa evlenir. Eğer, ip, kıl ve yünden ise o velayet din velayetidir. Yahut din için ticarettir.

Rüyada sakalını yolup ip yaptığını gören kimse yalan yere şahitlik yaparak rüşvet alır. Bazı yorumcular, rüyasında ip gören yolculuk yapar, dediler.

Eğer ip boynunda, omuzunda, arkasında yahut belinde olursa, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapılacak bir sözleşmedir. Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazen da ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye işarettir.

Bostan üzerinde ip görmek, sihir ve sihir gibi şeylerden çirkin amele yorumlanır.

Rüyada iplik, delil ve şahittir. Bundan dolayı bir iplik teli büktüğünü ve bunu bir insanın boğazına atıp bununla o insanı çektiğini ya da o iplik teli ile bir urganı çektiğini gören kimse halka önder olur.

Bir cevap yazın