Rüyada İplik Eğirmek

Bir kişinin rüyada ağır ağır iplik eğirdiğini görmesi, (kadın olsun, erkek olsun) uzak bir yolculuğa çık­maya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyayı gören kadın ise, iplik eğirdiği ipin başının kırıldığını görse, kadı­nın yolculuktan vazgeçtiğine işaret eder denmiştir.

Bir kadının rüyada acele acele iplik eğirdiğini görmesi, kay­bolmuş bir kimsenin gerisin geriye geleceğine işaret eder.

Kişinin rüyada yün veya kıl veyahut erkeklerin de eğirdiği şeylerden bir şeyler eğirdiğini görmesi, onun bir yolculuğa çıkacağına ve büyük bir hayra ereceğine işaret eder.

Bir kadının rüyada hızlı bir şekilde acele ile iplik eğirdiğini görmesi, uzaktaki yahut kaybolmuş bir kimsesinin geri gelmesine işâret eder.

Rüyada yavaşça, aheste bir şekilde iplik eğirdiğini görmek, kadın ve erkek için, uzun biı yolculuğa çıkmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada eğirdiği iğin başının kırıldığını görmesi, kadının yolculuğu terk edeceğine işâret eder.

Bir kadının rüyada pamuk eğirdiğini gör­mesi, o kadının kocasına hıyanet etmesine işâret eder.

Yine rüyada kadının eğirmekte olduğu ipi bozması, kocasına ihanet etmeye yahut İlâhî azabı gerektirecek bir duruma işârettir.

Rüyada kadının pamuk eğirmesi, mihrini kocasına vermesine; fakat sonra bundan cay­masına işârettir.

Rüyada kadının yün, keten vs. eğirdiğini görmesi, vaaz, hikmet ve nasihat meclislerine katılmaya işârettir.

Rüyada eğirilen iplik ince olursa, çetin ve zahmetli bir işe; eğer iplik kalın olursa, kendi­sinde yardım ve zafer bulunan kazançlı ve kolay biryolculuğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yün veya kıl yahut erkek­lerin eğirdiği şeylerden bir şey eğirdiğini görme­si, yolculuğa çıkmaya ve hayra erişmeye işârettir.

Rüyada eğirdiği ipliği bozduğunu görmek, ahdini bozmaya ve sözünden dönmeye işâret eder.

Rüyada bir erkeğin pamuk veya keten eğir­diğini ve bu durumuyla kadınlara benzediğini görmesi, o kimsenin zillet ve hakarete düşme­sine veya yapılması makbul olmayan bir iş yapmasına işâret eder.

Rüyada iplik eğiren kadını görmek, kanaa­te, Peygamberimiz’in (s.a.s.) söz ve davranış­larına uymaya, işlerini sağlam tutmaya ve kendisini hayra adamaya işâret eder.

Rüyada gerek erkek ve gerekse kadın olsun yün, pamuk ve bu gibi şeyleri eğirip, ip haline getiren kimseyi görmek misafire işâret eder.

: Bir kadın rüyada acele olarak iplik eğirdiğini görse, kaybolmuş bir kimsesi gelir. Yavaşça iplik eğirdiğini gören kadın veya kocası, uzak bir yolculuğa çıkar. Eğirdiği iğ’in başı kırılsa, o kadın yolculuğu terkeder.

Bir erkeğin pamuk veya keten eğirdiğini ve bu durumuyla kadınlara benzediğini görse, o kimse zillet ve hakarete düşer veya yapılması makbul olmayan bir iş yapar. Eğer iplik ince olursa, çetin ve zahmetli bir işe, eğer iplik kaim olursa, kendisinde yardım ve zafer bulunan bir yolculuğa yorumlanır.

Bir kimse bir kadının pamuk eğirdiğini görse, o kadın koca-sına hiyanet eder. Rüyada yün veya kıl yahut erkeklerin eğirdiği şeylerden bir şey eğirdiğini gören kimse, yolculuğa çıkar ve hayra erişir. Eğirdiği ipliği bozduğunu gören kimse, ahdini bozar ve sözünden döner.

 

Bir yanıt yazın