Rüyada İpek Elbise ve Kuşak Görmek

Rüyada ipek bir elbise görmek, aşk ve sevgiye işaret eder demişlerdir.

Rüyada sarı veya kırmızı renkli ipek bir elbise görmek, iyi sayılmaz. Hastalığa işaret eder demişlerdir.

Rüyada ipek elbiseyi görmek, onu gören kimse için aşka işâret eder.

Rüyada ipek elbiseyi bir ölünün üzerinde görmek, o ölünün nîmet ve rahat içerisinde olduğuna işâret eder.

Rüyada sarı ve kırmızı renkli ipek elbise görmek, hastalığa işâret eder.

Fakih ve âlim kimseler için rüyada görülen ipek elbise, onların dünyaya haris olmalarına ve halkı bidata davet etmelerine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ipek elbise görmesi, o kimseyi Cennete sokacak amelde bulunduğu­na ve bununla beraber o kimsenin lider olma­sına işâret eder.

Bazen rüyada ipek elbise görmek, şerefli bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada ipek kuşak ve kemer görmek, hayır ve menfaate işâret eder.

Rüyada ipek kuşak kuşandığını görmek, büyük bir vazifeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ipek kuşak veya kemer kuşandığını görmesi, o kimseye, eğer ehilse, büyük bir vazife veya yüksek bir memuriyet verilmesine işâret eder.

Rüyada ipek elbiseyi görmek, onu gören kimse için aşka yorumlanır.

Bir kimse ipek elbiseyi bir ölünün üzerinde görse, o ölünün nimet ve rahat içerisinde olduğuna yorumlanır. İpek elbisenin sarı ve kırmızısı hastalıktır.

Fakih ve alim kimseler için ipek elbise onların dünyaya haris olmaları ve halkı bid’ata davet etmelerine yorumlanır.

Başkaları için ipek elin, onları Cennete sokacak amelde bulunduklarına ve bununla beraber onların reis olmalarına yorumlanır. İpek elbise şerefli bir kadınla evlenmeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın