Rüyada İp Görmek

Rüyada ip görmek, bir kaç defa evlenmeye ve iyiliğe işa­ret eder. Örülmüş ip iyi haberlere işarettir. Elinizde bir ip tut tuğu­nuzu görmek, iş hayatınızda başarıya ve gönül işlerinizde mutlu sonuçlara yaklaştığınıza, herhangi bir maddeden iplik yaptığınızı görmek, gurbette dostunuz varsa, geleceğine, yola gitmek niyetin­de iseniz gideceğinize, akrabadan birinin seyahate çıkacağına ya­hut yaptığınız işten fayda göreceğinize, ipliği söktüğünüzü görmek verdiğiniz sözde durmayacağınıza, vaadinizi yerine getirmeyeceği­nize işarettir. Rüyada ip görmek, çok çeşitli şekilde yorumlanmıştır: İp görmek, kuvvete delalet eder, Örülmemiş görmek, hileye düşeceğinize işarettir. İp rüyası görmek, zorluklarla karşı­laşacağınıza işarettir. İp görmek rüyada, helal bir mal kaza­nacağınıza ve iyi bir haber alacağınıza işaretle yorumlanır.

Rüyada ip görmek, insanın verdiği söze, inandığı dine, birçok sebepten birine işâret eder.

Bazen rüyada ip görmek, izzet, şeref ve mevki ile tabir olunur.

Rüyada görülen ip, hile ve sihire de işâret eder.

Rüyada gökyüzünden ip sarkıtıldığını gör­mek Kur’ân-ı Kerim’e işârettir.

Rüyada bir ipe tutunduğunu görmek, İslam dininin emirlerine sımsıkı sarılmaya işârettir.

Bazen rüyada ip görmek, yolculuğa işâret eder.

Rüyada ip büktüğünü görmek, yolculuğa işârettir.

Bazen de rüyada ip bükmek işlere, şirkete ve nikâh için son derece ısrar etmeye işârettir.

İpi kement yapıp birinin boynuna atmak, evlenmeye işâret eder.

Rüyada ipi kendisi için büktüğünü görmek, yolculukla beraber bir vilayete vali olmaya işârettir.

Rüyada yünden ip görmek, halis Müslü­manlığa işâret eder.

Rüyada kıl ve yünden ip görmek, dini yö­neticiliğe; diğer ipleri görmek ise ehli için va­lilik ve diğer yöneticiliklere işâret eder.

Rüyada ipi, boynunda, omuzda, arkada veya belde görmek, nikah, belge, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapıla­cak bir sözleşmeye işârettir.

Rüyada sakalını yolup ip yaptığını görmek, rüşvet ve yalancı şahitliğe işâret eder.

Rüyada toprak üzerinde dağınık vaziyette duran ip görmek, göz boyamaya işaret eder.

Bir yanıt yazın