Rüyada Keçi Görmek

Rüyada erkek keçi görmek, fevkalade iyi yorumlanır. Bütün arzu ve emellerinizin gerçekleşeceğine, büyüklerin başına geçeceğinize, keçiden süt sağmak helal mala kavuşacağınıza, keçi eti satın almak, hastalığa, keçi başı yemek, uzun ömre işarettir.

Rüyada görülen keçi, nadan (kör cahil), inatçı ve ahmak bi­rini temsil eder. Keçi böyle bir adama işarettir. Bazen de keçi görmek, kötü huylu (fesatçı) bir kadına işarettir demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada semiz etli, dolgun bir keçi görmesi, zengin, mal sahibi ve fena huylu bir kadına işarettir. Zayıf, bir deri, bir kemik keçi görmek, fakir ve fena huylu bir ka­dına işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyasında bir keçinin konuştuğunu görmek, hayır ve bollu­ğa, nimet ve berekete işarettir şeklinde yorumlanır.

Bazı rüya yorumcuları, rüyada görülen keçiyi, dini bütün (dindar) ve sağlam inançlı bir kimseye işaretle yorumla­mışlardır.

Kirmani’ nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir keçi buldu­ğunu veya bir keçisi olduğunu (keçi sahibi, kendisine ait bir keçisi olduğunu) görmesi, koyun görmek gibi yorumlanır. Ancak keçi görmenin yorumu daha hafif kalır. (Yani koyun görmek büyük hayra işaret ettiği gibi, keçi görmek ise, orta halli bir hayra işaret eder demek olur.)

Rüyasında erkek oğlak (keçi yavrusu) görmek, bir evlada (çocuğa) kavuşmaya işaret eder. Etini yemek için değil de gelişi güzel, iş olsun diye, hiçbir amacı olmadığı halde bir oğlağı (keçi yavrusunu) öldürdüğünü (kestiğini) gören kişi, evladını kaybeder veya kaybedeceğine işarettir. Şayet bir oğlağı etini yemek amacı ile kestiğini görse, evladının ma­lından ve kazancından yer içer. Yani evladının malından istifade eder evladı kendisine (rüyayı gören kişiye) bakar şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yorumcular, rüyada çok sayıda oğlağı olup bunları ot­lattığını görmeyi, iyi bir rüya saymamışlardır. Çok sayıdaki oğlakları otlattığını görmek, üzüntü ve kedere, sıkıntıya düşmeye işarettir demişlerdir. (Ayrıca oğlak maddesinin yo­rumuna da bakılabilir.)

Rüyada keçi görmek, câhil, inatçı ve ahmak bir kimseye işarettir.

Rüyada bir erkek keçi(teke) bulduğunu veya ona mâlik olduğunu görmek, dünyada tedbir sahibi büyük bir kimseye, şerefli ve muteber bir adama işaret eder.

Rüyada bir erkek oğlağı kulağından tutup götürdüğünü ve orada onu kesip etinden

yediğini görmek, kırk sene yoksulluk çekmeceye işaret eder.

Keçi sağmak, rızık teminine, güzel ilişkiye işaret eder.

Dağ keçisini görmek, zarara uğramaya; dağ keçisini avlamak yahut etinden yemek bir vesileyle gelecek mala işaret eder.

 

Bir yanıt yazın