Rüyada Isırmak

Rüyada diş ile ısırmak hiledir. Bazı tabirciler, kin ve düşmanlıktır, demişlerdir. Bazıları da ısırmak gerek insan ve gerek hayvan olsun ısırılan şeyi aşırı derecede sevmek olarak tabir ederler. Isırmak, mihnet ve meşakkate de işarettir. Bir kimse rüyada etini ısırsa ve koparıp atsa, o kimsenin fitne çıkaran birisi olduğuna işaret eder. Bir kimse rüyada bir insanın parmak uçlarını ısırdığını görse, o insanın sinirli ve kinli olduğuna işaret eder.

Rüyada ısırıldığını görmek, bir düşmanla karşı karşıya kalmak ve zararlı çıkmak anlamına gelir.

Bir kimse rüyada etini ısırsa ve koparıp atsa, o kimse fitne çıkaran birisidir.

Bir kimse rüyada bir insanın parmak uçlarını ısırdığını görse, o insan sinirli ve kinlidir.

Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse ise, pişman olur.

Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye işarettir. Isırmak, fazla sinirlenmeye de yorumlanır.

Rüyada bir insanı ısırdığını gören kimse, ömrü refah içinde geçer. Ancak o kimsenin göz veya kalbi ağrır.

Rüyada ısırmak, mihnet ve zorluklara da yorulur.

Bir kişi rüyada etini ısırsa ve koparıp atarsa, o kişinin fitne çıkaran birisi olduğuna işârettir.

Bir kişi rüyasında bir insanın parmak uçla­rını ısırdığını görürse, o insanın sinirli ve kinli olduğuna işârettir.

Rüyasında kendi parmaklarını ısırdığını gör­mek, rüya sahibinin pişman olacağına işârettir.

Isırılan yerden kan çıkması, günâh içerisin­de zahmet çekmeye yorumlanır.

Rüyada bir insanı ısırdığını görmek, rüya sahibinin ömrünün refah içinde geçeceğine işârettir; ancak o kişinin göz ya da kalbi ağrır.

Bir kişiyi rüyada zehirli bir hayvanın ısırdı­ğını görmek, o zâtın kötü bir söz işitmesine işâret eder. Rüyada yılan ve akrep gibi zehirli bir hay­vanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin ha­ram olarak kazandığı mala işâret eder.

Rüyada birini ısırmak veya biri tarafından ısı­rılmak hileye, kin ve düşmanlığa işarettir. Rüyada ısırmak; genellikle zorluğa işarettir. Rüyada diş ile ısırdığını görmek, hile ve düşmanlığa uğra­yacağınıza ve zorluk içinde kalacağınıza işarettir. Rüyada bir kimse ısırıldığını görürse, sevinç ve neşeye bu­nunla beraber de kalben hasta olacağına işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Bir kimsenin rü­yada bir kimseyi ısırdığını görmesi, ısırdığını gören kişiyi çok sevdiğine işarettir. Yine bu yorumcuya göre; rüyada ısırmak ve ısırılmak olayı görmek, rüya sahibinin bir ezi­yetle karşılaşacağına işarettir, yani rüya sahibinin bir ezi­yet çekeceğini gösterir şeklinde yorumlanır demiştir. Yine Nablusi, rüyada görülen ısırma ve ısırılma olayını hile ve haset (kıskançlık) ile yorumlanır da demiştir.

Kişinin rüyada bir yerini ısırıp kopardığı etini yere attığını görmesi, gammazlık (söz getirip götürerek) fitne çıkarıp in­sanların aralarını açmasına, insanlar arasında, düşmanlık oluşturmasına işaret eder şeklinde de yorumlanmıştır.

Parmaklarını yan tarafından ısırdığını görmek, hasetten, çekememezlikten ileri gelen düşmanlığa ve kin besleme­ye işarettir. Parmak ucunu ısırmak, pişmanlığa, pişmanlık yapacağı bir şey yapmaya işarettir denmiştir. Çünkü insan pişman olduğu bir şeyi yaptığında parmaklarını ısırır.

 

 

 

Bir yanıt yazın