Rüyada İçki Görmek

Rüyada herhangi bir içki imal etmek son günlerde kimseden akıl almadan kendi dilediğiniz gibi hareket edeceğinize, özgürlüğe işarettir.

Rüyada görülen içki, deliliğe; kendisini hissetmek ve düşünmekten alıkoyan bir üzüntü ve keder sebebyle aklın gitmesine işâret eder.

Rüyada içki görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram mala işâret eder.r.

Rüyada görülen içki, fitne, şer, düşmanlığa ve kızgınlığa da işâret eder.

İçilecek bir şey görmek, evlenmek isteyen kimse için hayra delildir.

Yine rüyada görülen içki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrı açığa çıkarmaya ve zinaya işâret eder.

Bazen rüyada görülen içki, zina eden ka­dına işâret eder.

Riyada içki görmek, anne babaya âsi ol­maya veya emlâktan bir şey satmaya yahut borçlanmaya yahut mal ve mülkün gitmesine işâret eder.

Rüyada içki akan bir nehri görmek, rüya sahibine dünyada bir fitne isabet edeceğine işâret eder. Rüyada içki nehrine girdiğini görmek, o nehirden nâil olduğu miktarca bir fitneye düş­meye işâret eder.

Alkol ve alkollü içecekler görmek, keder, üzüntüye, haram mala, haylazlığa, hayır umu­lan işlerden hayır gelmemesine, huzursuz ve sıkıntılı bir ömür geçirmeye işârettir.

Rüyada şerbet, şurup gibi içkiler daima hayırlı sayılırlar. Berrak ve güzel renkli olmaları koşuluyla iyidir. Buna karşılık içinde alkol olanlar iyiye yorulmazlar.

İçki İçtiğini Görmek

Rüyada içki içmek, içenin ahmaklık ve ce­haletine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin bir şeyler içmesi içtiği­ni görmesi, evlenmeye işâret eder.

Hasta bir kimsenin içilecek bir şey görme­si, hastalığından kurtulmaya işâret eder.

Fakir bir kimsenin içki içtiğini görmesi, zengin olmaya işâret eder.

Evlenmeyi veya ortaklığı arzu eden kimse­nin rüyada içki içtiğini görmesi, iyi geçinmeye dair bir anlaşma imzalayacağına işâret eder.

Memurun rüyada içki içliğini görmesi, işinden alınmasına işâret eder.

Rüyada su ile karıştırılmış içki içtiğini gör­mek, mallarının bazısının helal, bazısının da haram mal olduğuna işâret eder. Bazen rüyada su ile karıştırılmış içki içtiği­ni görmek, mallarının ortaklık malı olduğuna işâret eder. Bazen de bu rüya , bir kadından mal almaya ve bu mal ile fitneye düşmeye işâret eder.

Hayatta iken içki içen bir ölünün rüyada içki içmesi hayırlı değildir. O ölünün günahkâr ve azap içinde bulunduğuna işâret eder.

Rüyada içki içtiğini görmek, büyük günâh işlemeye işâret eder.

Rüyada içki kadehi ile içki içtiğini görmek, rüya sahibinin eline haram mal geçmesine işâret eder.

Rüyada içki (sarhoşluk veren, dinimizce haram ve yasak olan şeyler) içtiğini görmek, haram mala (kazanca), büyük günah işlemek, hastalık, kötülük ve düşmanlık gibi şeylerle yorumlanır. Görülüyor ki böyle bir rüya iyiye yorumlanmıyor.

Bir yanıt yazın