Rüyada Hapishane Görmek

Rüyada görülen hapishane dini hapishane olursa rüya sahibinin borçla mahkûm edilmesine, eğer siyasi olursa, kötülük veya nifak sebebiyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete, meçhul hapishane dünyaya yorumlanır.

Hapishane şiddetli ve meşakkatli hanıma, düşman tarafından meydana gelecek hileye yorumlanır.

Hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terkederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa yorumlanır.

Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye yorumlanır.

Hapishane üzüntü ve kederdir. Rüyada hapishaneyi tercih eden kimse günahtan mahfuz olur.

Hapishaneden çıktığını gören kimse hastalıktan kurtulur. Hapis olan bir kimse rüyada hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görse hapislikten kurtulur.

Rüyada, hapishane içerisine ışık giren bir pencere görse veya hapishanenin tavanının gitmiş ve yıldızların meydana çıkmış olduğunu görse, yine o kimsenin hapisten kurtulmasına yorumlanır.

Bazı yorumcular bir kimse rüyada zindanda olduğunu görse Yusuf Aleyhisselâmın kıssasına binaen o kimsenin dualarının makbul olmasına üzüntü ve kederden kurtulmasına yorumlanır, derler.

Bir kimse rüyada kendisinin meçhul bir zindandan veya dar bir evden geniş bir yere çıktığını görse, eğer rüya sahibi hasta ise veya bir sıkıntı içinde bulunuyorsa onun hastalıktan kurtulmasına ve sıkıntıdan rahata kavuşmasına işarettir.

Bir kimse rüyada evi içerisinde prangaya vurulduğunu görse, o kimse hayra erişir ve hayırlı olan şeyleri çoluk çocuğunda görür.

Rüyada bilinmediği bir evde hapsolunduğunu gören kimse o evden bir kadınla evlenir ve ondan eline mal ve evlat geçer.

Kendisini prangaya vurulduğunu ve sıkıntı içerisinde bulunduğunu gören kimse korktuğundan ve kaçındığı şeylerden kurtulur.

Rüyada bir hapishane yaptığını gören kimse hak ve doğru yolu gösteren bir zatla karşılaşır.

Hapishane hamama da yorumlanır.

Bazen hapishane kişiyi tasarruf ve hareketten meneden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve beyhude şeylere itimat edip aldanmaya, bazen da cehenneme yorumlanır. Çünkü cehennem günahkar ve kafirlerin zindanıdır.

Rüyada hapishaneye girdiğini görmek, uzun ömre ve dostlarla beraber bir araya gel­meye işâret eder.

Bazen rüyada hapishane görmek, kişiyi tasarruf ve hareketten men eden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve boş şeylere itimat edip aldanmaya, bazen de cehenneme işâret eder.

Yine rüyada hapishane görmek, itham edil­meye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, bor­ca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terk ederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa işâret eder.

Rüyada görülen hapishane, üzüntü ve ke­derdir.

Rüyada hapishaneyi tercih ettiğini görmek, günâhtan korunmaya işâret eder.

Rüyada hapishaneden çıktığını görmek de hastalıktan şifâ bulmaya işârettir.

Hapishanede olan bir kimsenin rüyada hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görmesi, hapislikten kurtulmaya işârettir.

Rüyada hapishane içerisinde ışık giren bir pencere görmek veya hapishanenin tavanının gitmiş ve yıldızların meydana çıkmış olduğunu görmek, yine o kişinin hapisten kurtulmasına işâret eder.

Rüyada hapishane görmek, misafir için afiyet; hasta için üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada bilmediği herhangi bir evde hapse­dildiğini görmek, o evden bir kadınla evlen­meye ve o kadından mal ve evlat sahibi olma­ya işâret eder.

Rüyada görülen zindan meçhul ise, bu kere de üzüntü, keder ve gama delâlet eder.

Rüyada zindandan çıktığını görmek, zah­met ve meşakkatten, keder ve gamdan kurtul­maya işârettir.

Rüyada zindana girip hemen çıktığını gör­mek, arzu ettiği şeye tamamıyla nâil olmağa, sevinç ve sürura delâlet eder.

Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa, rüya sahibinin borca mahkum edilme­sine; eğer siyasî olursa, kötülük ve nifak sebe­biyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şid­dete delâlet eder.

Rüyada meçhul hapishaneyi görmek, dün­ya ile tabir olunur.

Bazen de rüyada hapishane görmek, şid­detli ve meşakkatli hanıma, şiddet ve meşak­kate sebep olan şeylere sükut etmeye ve kötü sözlerden ve manasız söz söylemekten dilini menetmeye, ve düşman tarafından gelecek hileye delâlet eder.

Rüyada hapishanede olduğunu görmek, Yusuf aleyhisselâm’ın kıssasına binaen o kim­senin dualarının kabul olmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada bir hapishane yaptığını görmek, hak ve doğru yolu gösteren bir zâtla karşılaş­maya, onun mahalle ve şehir halkının o zâta uymaları sebebyle nefsanî arzularını terk ede­rek doğru yola dönmeye işâret eder.

Rüyada ölen bir kişinin zindanda olduğunu görmek, o ölünün üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu olması sebebyle cehennemde hapis bulunduğuna işâret eder.

Rüyada hapishane, cezaevi görmek, hile ve dolandırıcılığa, mahkumiyete, geçim darlığına, yalnızlığa ve bütün bunlardan sonra iyi günler ümit edebileceğinize işarettir. Rüyada hapse girmek, fena, çıkmak veya kaçmak iyi sayılır.

Rüyada bir kimsenin hapishane görmesi, kendi­sinin bir takım hatalı işler yapacağına işarettir. Hile ve da­lavere ile tuzağa düşeceği, zorluk ve sıkıntı çekeceğine işaret vardır.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Kişinin rüyada meçhul (bi­linmeyen) bir hapishane görmesi, üzüntü ve kedere işaret eder. Hapishaneden çıktığını görmek, keder ve üzüntüler­den kurtulmaya işarettir. Bazen da bu rüya, rüya sahibinin ölümüne işaret olarak yorumlanır demiştir.

Bir yanıt yazın