Rüyada Hatip Görmek

Rüyada hatip, temizliğe, günahlardan tevbeye, ağlamaya, adın yüceliğine, uzun ömre, yorumlanır.

Hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten kaçınmadır.

Kocası olmayan bir kadın rüyada hatip görse, hatip olan birisiyle evlenir.

Bekâr olan bir erkek rüyada hatip görse, evlenmek için gayret sarfeder.

Eğer rüyada hitabetin şartlarını yerine getirmeye çalışsa, tayin edildiği hizmette yardım görür.

Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur. Siyah elbise giyse fakat hutbe okumasa, yahut rüyada otursa o kimse arkadaşları üzerine yükselir, yahut rüsva olacağı bir afete düşer.

Hutbeyi güzel okuduğunu ve insanlara namaz kıldırdığını ve tamamladığını, halk da hutbesini güzelce dinlediklerini görse, itaat edilir bir vali olur ve halk kendisine itaat eder. Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetinden azledilir.

Müslüman olmayan kimse hutbe okuduğunu görse, Müslüman olur. Yahut çok yakında ölür.

Bir kadın hutbe okuduğunu vaaz ve nasihat ile halkı ikaz ettiğini görse, kudret ve kuvvete kavuşur. Hutbede vaaz ve nasihat edici sözden başka şeyler konuşsa, o kadın rezil olur.

Minberde hutbe okuduğunu gören kadın, salih bir kimse ile evlenir.

Rüyada hatip görmek, iyilikle yorumlanır. Bir kimse, rüyasında hatip görse, bu kişinin günahlarından temizle­neceğine, tövbe edeceğine, ömrünün uzun olacağına dela­let ve işarettir.

Rüyasında kendisinin hatip olduğunu (hutbe okuduğunu) görmek, bir memuriyete girmeye işaret olarak yorumlanır.

Bir kişinin rüyada siyah cübbe yerine beyaz bir cübbe ile hutbe okuduğunu görmesi, şöhretinin ve itibarının artma­sına ve rızkının bolluğuna işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyasında bir hatip (hutbe okuyan) görmek, ferahlığa ve hac mevsiminde toplanmaya işarettir denmiştir.

Rüyada minberde görülen hatip; uzun ömre, günâhlardan tövbeye, alçak gönüllülü­ğe, temiz ve iyi giyinmeye, iyilikle emredip kötülükten sakındırınaya işâret eder.

Rüyada hatip görmek, ferahlığa ve hac mevsiminde toplanmaya da işâret eder.

Hutbeyi güzel okuduğunu ve iyi bir şekilde insanlara namaz kıldırdığını ve tamamladığını, halkında hutbesini güzelce dinlediklerini gör­mek, itaat edilir bir âmir olacağına ve halkın kendisine itaat edeceğine işâret eder.

Kocası olmayan bir kadın rüyada hatip görse, hatip olan biriyle evleneceğine işârettir.

Bir kadın hutbe okuduğunu vaaz ve nasi­hat ile halkı ikaz ettiğini görse, gücünün arta­cağına işâret eder.

Yine bir kadın hutbede vaaz ve nasihat edici sözlerden başka şeyler konuşsa, rezil olacağına ve kadınlar arasında kötü tanınaca­ğına işârettir.

Bir kadının minberde hutbe okuduğunu görmesi, iyi bir kimse ile evleneceğine işârettir.

Bir kadının Cuma günü hatip gibi hutbe okuduğunu görmesi, kocasından boşanacağı­na işârettir.

Konferans, panel, sempozyum veya her­hangi bir hitabet kürsüsünde temiz ve düzgün konuşan hatip hayra işâret eder.

Sözü uzatan, güzel konuşmak için kendini zorlayan hatip, riyakar, nifak ehli birine işâret eder.

Bir yanıt yazın