Rüyada Güve Görmek

Rüyada görülen güve, değişik yorumlara tabi tutulmuş­tur.

Rüyanızda yemekte güve görmeniz, rahatsızlık çekeceğini­ze işaretle yorumlanır.

Rüyada bir kumaşın üzerinde güve görmeniz, bazı üzüntü ve kederlere karışacağınızla tabir olunur.

Bastonunuzda güve görmeniz ise, bazı organlarınızdan bi­rinin sakat olmasına işarettir.

Rüyanızda para çantanızda güve görmeniz, işlerinizin bo­zuk ve kesat gittiğine ve bu sebepten de fakirleşeceğinize işaretle yorumlanır.

Rüyanızda elbisenizi veya elbiselerinizi güve yediğini gör­mek, evinizde veya iş yerinizde adamlarınızdan binlerinin size zarar verdiğini ve hırsızlık yaptıklarına işarettir diye yorumlanır. Genellikle güve görmek, zarar ve ziyana işa­rettir, onun için güve görülmesi iyi değildir, hayra yorum­lanmaz.

Rüyada bir şey üstünde güve görmek, gam, keder, hastalık, zarar ve ziyana, güveyi öldürmek zarardan, hastalıktan kederden kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada güve görmek, gam, keder ve has­talıklara işâret eder.

Rüyada elbiselerinizi güvenin yediğini gör­mek, evinizde ya da iş yerinizdeki bazı kişile­rin sizin haberiniz olmadan size zarar verecek hareketlerde bulunduklarına işâret eder.

Rüyada bir eşya üzerinde güve görmek, keder ve hastalıklara yorulur.

Rüyada bir kitabı ya da kağıdı güvenin ye­diğini görmek de, hayıra işâret değildir.

Güvenin yediği eşya, rüya sahibinin zararı­na işârettir.

Rüyada görülen güve, keder ve hastalıklara ve eşyadaki eksikliğe de işâret eder.

Bir yanıt yazın