Rüyada Güve Görmek

Rüyada görülen güve, değişik yorumlara tabi tutulmuş­tur.

Rüyanızda yemekte güve görmeniz, rahatsızlık çekeceğini­ze işaretle yorumlanır.

Rüyada bir kumaşın üzerinde güve görmeniz, bazı üzüntü ve kederlere karışacağınızla tabir olunur.

Bastonunuzda güve görmeniz ise, bazı organlarınızdan bi­rinin sakat olmasına işarettir.

Rüyanızda para çantanızda güve görmeniz, işlerinizin bo­zuk ve kesat gittiğine ve bu sebepten de fakirleşeceğinize işaretle yorumlanır.

Rüyanızda elbisenizi veya elbiselerinizi güve yediğini gör­mek, evinizde veya iş yerinizde adamlarınızdan binlerinin size zarar verdiğini ve hırsızlık yaptıklarına işarettir diye yorumlanır. Genellikle güve görmek, zarar ve ziyana işa­rettir, onun için güve görülmesi iyi değildir, hayra yorum­lanmaz.

Rüyada bir şey üstünde güve görmek, gam, keder, hastalık, zarar ve ziyana, güveyi öldürmek zarardan, hastalıktan kederden kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada güve görmek, gam, keder ve has­talıklara işâret eder.

Rüyada elbiselerinizi güvenin yediğini gör­mek, evinizde ya da iş yerinizdeki bazı kişile­rin sizin haberiniz olmadan size zarar verecek hareketlerde bulunduklarına işâret eder.

Rüyada bir eşya üzerinde güve görmek, keder ve hastalıklara yorulur.

Rüyada bir kitabı ya da kağıdı güvenin ye­diğini görmek de, hayıra işâret değildir.

Güvenin yediği eşya, rüya sahibinin zararı­na işârettir.

Rüyada görülen güve, keder ve hastalıklara ve eşyadaki eksikliğe de işâret eder.

Rüyanla ilgili yorumları mı merak ediyorsun?

Rüyanı Bize Anlat

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Henüz yorum yapılmamış!