Rüyada Güneş Görmek

Rüyada görülen güneş, melik, halife, baba, altın, devlet adamı veya güzel bir kadındır.

Güneşin batıdan doğması, mülke, bazı yorumcular, rüya sahibinin rezil olacağına, bazıları tevbe edeceğine, bazıları ise, ecelinin yaklaşacağına, bazıları da yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye yorumlanır, dediler. Bu rüya hasta için sıhhate yorumlanır.

Güneş’in yerin üstünde doğması; kıtlık ve yangına işarettir.

Bazen güneş kendisiyle hidayete kavuşulan bir alimdir.

Güneş’in doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceğine; küfrü terkederek Müslüman olan veya zulümden dolayı tevbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına yorumlanır.

Eğer güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görse, o kimsenin ana ve babası kendisinden memnundur. Eğer onlar ışıklı ve parlak değilseler, ana ve babası da, ona dargındır.

Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu görse, o kimse için rızık, hidayet, Hakka uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.

Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara yorumlanır. Bazen da güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya yorumlanır.

Güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, kadr ve şanının yüce olmasına; güneş’i yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada güneşi görmek doğu veya batı tarafına yolculuk yapmaya işâret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada güneşi görmesi, iyileşeceğine; gözleri ağrıyorsa, kör olmayacağına; yolcu ise, yolculuktan dönece­ğine ve güneşin doğduğu yön bilinmiyorsa, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse hakkında hayra işâret eder. Rüyada güneşi görmek, görülen duruma göre birçok şekilde yorumlanmıştır.

Rüyada güneşin eve girdiğini görmek, büyük bir mutluluğa işaret veya seferde, yolculukta dışarıda bulunan ev sahibi­nin eve gelmesi, eve dönmesine işaret olarak tabir edilir.

Rüyasında kendi evinden güneşin doğduğunu gören kimse, kendi akrabasından bir kadınla evleneceğine işaret eder.

Rüyada güneşin ziyasının (ışığının) azalıp, karardığını gören kimse, hastalanır, üzüntü ve kedere düşer şeklinde yo­rumlanır.

Rüyasında ışığı gitmiş karanlık bir güneşi elinde tuttuğunu görmek rüya sahibinin istemediği şeylerin ortaya çıkaca­ğına işarettir denmiştir.

Rüyasında güneşin parlak ışığıyla doğduğunu ve gökyüzün­de yükseldiğini görmek, devlet başkanının şan ve şöhreti­nin artmasına işaret eder. Hasta olan bir kişi, bu rüyayı görse, şifa bulur. Gurbette olan biri görse, ailesine ve ya­kınlarına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında güneşin battığını ve tekrar olarak da doğmuş ol­duğunu görmek, rüya sahibi, ümitini kestiği bir şeyde, tekrar ümitlenip o işte başarılı olur ve karı-kazancı arta­rak çoğalır. Şayet eşinden boşanmışsa, tekrar onunla evle­nir şeklinde yorumlanır.

Rüyada güneş görmek, dinin, ilmen veya mevkiyen yüksek birine yorumlanır. Güneşi eliyle tuttuğunu ya da kendi­ni güneş olarak veyahut güneş gibi parladığını görmek, eğer müs­tahak ve layık ise çok yüksek bir makama erer, eğer halktan biri ise kendi hayatı ölçüsünde hayır ve saadete, parlak güneş o mem­lekette büyük bir iyilik olacağına, güneşi yerde görmek, adaletin yaygınlaşmasına, iki güneşin çarpışmasını görmek, iki devletin sa­vaşacağına, güneşin doğduğunu görmek, mutluluğa işarettir.

Rüyada görülen güneş, baba, altın, devlet adamı veya güzel bir kadına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin güneş oldu­ğunu görmesi, o kimsenin, güneş ışığı nispetin­de büyük bir mülke erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneş üzerinde otur­duğunu veya ona yaklaştığını görmesi, o kimsenin, devlet ricalinden nîmet, mal ve kuvvete erişmesine işâret eder.

Halktan bir kimsenin rüyada güneşin saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu görmesi, o kimsenin, helal kazanca erişmesine işâret eder.

Vali veya âmir konumundaki bir kimsenin rüyada güneşin saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu görmesi, o kimsenin, valiliğinde veya âmirliğinde kuvvet ve kudrete erişmesine işâret eder.

Bir kadının rüyada güneşin saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu görmesi, o kadı­nın, kocasından gönlünün hoşlanacağı bir şe­ye kavuşmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada güneşin evinde doğ­duğunu görmesi, o kimsenin evlenmesine işârettir.

Bir tüccarın rüyada güneşin evinde doğdu­ğunu görmesi, o tüccarın alış verişinde kâr etmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada zincirle asılmış güne­şe ulaştığını görmesi, o kimsenin, bir vilayete âmir olmasına ve orada adaletli iş yapmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin kendisine bir şeyler söylediğini görmesi, o kimsenin,yüksek bir mevkiye getirilmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada Ay ve Güneş’in kendi­sine bir şeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmadığını gör­mesi, eğer o kimse savaşta ise, o kimsenin şan ve nam kazanmasına; eğer o kimse savaşta değilse, bir meslek öğrenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin başının üze­rinde doğduğunu görmesi, o kimsenin, büyük bir iş ve dünyalığa erişmesine işâret eder.

Rüyada güneşin yalnızca iki ayakları üzeri­ne doğduğunu görmek, meyve ve hububat gibi şeylerin ziraatını yapmağa ve helalından dünyada geçiminin bollaşmasına işâret eder.

Rüyada güneşten ateş çıkarak etrafındaki yıldızları yaktığını görmek, devlet başkanının etrafındakileri kovmasına işâret eder.

Rüyada görülen güneşin kırmızılığı, mem­leketinde olan bozukluğa işâret eder.

Rüyada güneşin kaybolduğunu görmek, iyilik olsun veya kötülük olsun istediği işini sona erdirmeye işâret eder.

Rüyada güneşin ışınlarının noksan olduğu­nu görmek, gördüğü bu noksanlık miktarı devlet büyüğünün heybetinin noksan olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin ziyasına ulaş­tığını görmesi, o kimsenin, hazine ve büyük bir servete erişmesine yahut o kimseye Allah’ın (c.c.) hayır ihsan etmesine işârettir.

Bazen rüyada güneş görmek, bazı kişiler hakkında rüyayı görenin erkek bir çocuğunun doğmasına işârettir.

İşini gizli tutmak isteyen kimsenin rüyada güneşi görmesi, o işin meydana çıkmasına işâret eder.

Rüyada güneşin güneyden kuzeye doğru doğduğunu görmek, halk arasında rezil olma­ya işâret eder.

Güneşin, karanlık ve kan renginde olduğu­nu veya güneşin şeklinin bozulmuş olduğunu görmek, bütün insanlar için kötüdür. Güneşin, karanlık ve kan renginde oldu­ğunu veya güneşin şeklinin bozulmuş oldu­ğunu görmek, işini gizlemek isteyen kimse hakkında ise, işinin uygun ve yolunda oldu­ğuna işâret eder.

Güneşin, karanlık ve kan renginde olduğu­nu veya güneşin şeklinin bozulmuş olduğunu görmek, bazıları için işsiz kalmağa; bazıları için de rüya sahibinin çocuğunun hastalanma­sına veya çocuğuna arız olacak şiddete ya da gözlerinin ağrımasına işâret eder.

Rüyada güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa işâret eder.

Rüyada güneşin kendisi için hayırlı bir şey yaptığını görmek, bolluk, kolaylık ve sıhhate işâret eder.

Rüyada güneşi perişan bir halde görmek, bütün insanlar hakkında işlerinde çabukluk göstermeğe, çok defa körlüğe veya rüyayı görenin çocuğunun ölebileceğine işâret eder.

Rüyada birbirini kuşatmış birçok güneşler görmek, yolcular hakkında hayra; hastalar hakkında şiddet ve ölüme işâret eder.

Rüyada güneşin kendi kendisine bir şeyler verdiğini veya güneşin kendisinden bir şeyler aldığını görmek, iyi değildir.

Rüyada güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla yanında toplandığını görmek, güzel bir kadın­la evlenmeye işâret eder.

Bulut veya başka bir şeyin güneşi örttüğü­nü ve güneşin tutulduğunu görmek, devlet başkanının hastalanmasına veya durumunun bozulmasına işâret eder.

Rüyada güneşte yürüyebildiğini görmek, yolculuğa çıkmaya işâret eder.

Rüyada güneşin yerin üstünde doğduğunu görmek, kıtlık ve yangına işârettir.

Rüyada güneşin yere düştüğünü veya de­nize düştüğünü veya ateşle yandığına yahut ziyasının gidip karardığını ya da gökte seyrettiği, yerin dışında kaybolduğunu yahut yıldız kümesinin içine girdiğini görmek, rüya sahibinin yakınlarından birisinin ölebileceğine işâret eder.

Rüyada güneşi tutulmuş veya bulut kapla­mış yahut üzerinde toz veya duman birikmek suretiyle ışığı eksilmiş ya da kararsız bir şekil­de dalgalandığını görmek; hastalık, endişe, keder, şiddet veya insanı ızdıraba düşüren bir hadisenin meydana geleceğine işâret eder.

Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı hal­de güneşin karardığını görmek, güneşe nispet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığını işâret eder.

Güneşi avucuna veya kucağına alarak ona mâlik olduğunu yahut ışığı ile evine indiğini görmek, ehilse kuvvet ve yardıma mahzar ol­maya ve mülkünde aziz olmaya işâret eder.

Rüyada güneşin doğduktan sonra kaybol­duğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine; kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine; hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceği­ne; tövbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına işâret eder.

Rüyada güneşin kaybolduktan sonra doğ­duğunu görmek, hanımını boşamış olan kim­senin tekrar onu almasına; yanında yüklü bu­lunan kadının kurtulmasına ve zor geçinen kimsenin geçim veya sanatının değer kazan­masına; hasta olan kimsenin ölebileceğine ve savaşta bulunan kimsenin galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneş gittiği halde onun arkasına düşüp onu takip ettiğini ve onun batmadığını görmesi, o kimsenin esir olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gölge düştüğünü ve güneşte oturduğunu görmesi, o kimseden fakirliğin gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada ay, güneş veyıldızların bir yerde toplandıklarını ve onların nurlu ve ziyalı olduklarını görmesi, o kimsenin ileri gelenler yanında sözünün geçerli olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görmesi, o kimsenin anne ve babasının kendisinden memnun olma­sına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını fakat güneş ve ayın ışıklı ve parlak olmadığını görmesi, o kimsenin an­ne ve babasının kendisine dargın olduğuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi sağından ve solundan veya önünden ya da arkasından ay ve güneşi görmesi, o kimseye üzüntü, keder, korku veya belâ yahut bir perişanlık isabet et­mesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneş veya aya secde ettiğini görmesi, o kimsenin, büyük bir günâh ve kusur işlemesine işâret eder.

Rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe mâlik olduğunu görmek, rüya sahibi için, Allah’ın (c.c.) emirlerine uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifâ bulmaya işâret eder.

Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu görmek, rüya sahibi için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara işâret eder.

Rüyada güneş, ay ve yıldızın siyah ve bu­lanık olduğunu görmek, dünyanın durumunun değişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinden güneş ışığı çıktığını görmesi, o kimsenin, otorite ve güce sahip olmasına işâret eder.

Rüyada güneşi yüksek bulunduğu yerinde görmek, rüya sahibinin, değer ve şanının yüce olmasına; güneş’i yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada iki güneş’in birbiriyle çatıştığını görmesi, iki devletin biri biriyle savaşmalarına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin yıldızlarla beraber olduğunu ve güneşin yıldızlara galip geldiğini görmesi, o kimsenin, düşmanını kah­retmesine ve onlara galip gelmesine yahut nasibinin güzel ve zenginliğinin artmasına işâret eder.

Rüyada gökte birtakım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görmek, acımasız ve kötü kimselere işâret eder.

Rüyada gökte bir çok güneşlerin bulundu­ğunu ve onların ziyasından insanların faydalandıklarını görmek, adil ve kazanç sahibi kimselere işâret eder. Bazen de gökte bir çok güneşin bulundu­ğunu ve onların ziyasından insanların fayda­landıklarını görmek, ziraat ve yetişmesinde güneşe muhtaç olan her şeye güneşin eriş­mesine işâret eder.

Rüyada görülen güneşlerin çokluğu, bid’ad, korku ve geçimin durgunluğuna işâret eder.

Rüyada güneşlerin çok ve ışığının da fazla olmadığını görmek, kuvvet ve iktidar sahiple­rinin birtakım işlerde ittifak etmelerine işâret eder..

Rüyada ay, güneş ve yıldızları görmek, belâya giriftar olmaya, hapse girmeye, ailesi ve akrabaları tarafından kendisine hased edilme­sine sonra mülk ve güce sahip olmasına veya dininde bir sonuca varmasına işâret eder.

Bazen de rüyada ay, güneş ve yıldızları görmek, korku ve şiddete işâret eder.

Bir kadının rüyada güneşi yüklendiğini görmesi o kadının kocaya varmasına veya gü­zel bir çocuğu olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin kendisini yaktığını görmesi, o kimsenin, itikadının bozul­masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşi yediğini görme­si, o kimsenin, güneşten istifade etmesine ve onunla eline faydalı mal geçmesine işâret eder.

Rüyada güneş ısısı ile civciv çıkaran bir yeri görmek, evlenmeye ve neslin çokluğuna işâret eder.

Rüyada güneş’in, ziraatı, bağ ve bostanları yaktığını veya güneşin hararetinin insanlara zarar verdiğini görmek, hastalıklara veya ileri gelen insanlar tarafından yapılacak zulme ya da yiyecek maddelerinde rayicin pahalı olma­sına işâret eder.

Güneş’ in Batı’ dan Doğduğunu Ya Da Battığını Görmek

Rüyada güneşin batıdan doğma­sı, rüya sahibinin rezil olacağına işâret eder. Bazı kere de rüyada güneşin batıdan doğ­ması, tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada güneşin batıdan doğması, ecelinin yaklaşacağına işâret eder.

Rüyada güneşin batıdan doğma­sı, yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye işâret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmesi, sıhhat bulacağına işâret eder.

Bazen rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmek, korku ve bağırmaya, devlet başkanının halkına zulmetmesine ve adaletten uzak­laşmasına işâret eder.

Bazen de rüyada güneşin batıdan doğdu­ğunu görmek, gurbette bulunan kimsenin bulunduğu yerden dönmesine işâret eder.

Bazı kere de güneşin batıdan doğduğunu görmek, rüya sahibinin din değiştirmesine, tövbe etmiş bir kimsenin kötü işler işlemesine işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada güneşin batıdan doğduğunu görmesi, bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa o sırrın ifşa olmasına; bazen de gizli olan bir işin meydana çıkmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güneşin batıdan doğ­duğunu görmesi, o kimsenin halk arasında rezil olmasına işâret eder. Rüyasında güneşin batıdan doğduğunu ve battığını gören kimsenin bu rüyası, dışarıda bulunan kimsenin eve dönmesine veya bir ölüm olacağına veyahut bir hapse gir­me olayının olacağına işarettir diye tabir olunur.

Bazen rüyada güneşin batıdan doğması, mülke işâret eder. Güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü aydınlattığını görmek, eğer rüyayı gören ehilse, yeryüzüne malik olmasına ve dünyanın her tarafında anılacağı bir ilme sahip olmasına işâret eder.

Güneşin Doğu’ dan Doğduğunu Ya Da Battığını Görmek

Rüyada güneşin doğudan doğup yine do­ğudan battığını görmek, bütün insanlar hak­kında hayra ve güzel işlere işâret eder.

Rüyada güneşin doğudan parlak doğduğu­nu, batarken de aynı parlaklığı ile battığını gör­mek, o şehir halkı için hayra işâret eder ve o şehir halkının yi bir hayat süreceklerine işârettir.

Bir kimsenin rüyada güneşi evinin içinde doğup evin her tarafını aydınlattığını görmesi, o kimsenin izzet, şeref, şöhret ve rütbeye erişmesine işârettir. Rüyasında bir kimse, güneşin doğudan doğduğunu görürse, dilek ve muradına kavuşur, işleri açılır, ticaretinde karlı kazançları artar veya boşamış olduğu hanımını tekrar geri alır, şeklinde tabir olunur.

 

Bir yanıt yazın