Rüyada Güvercin Görmek

Rüyada kendisine güvercin verildiğini görmek uzak bir yerden fayda ve iyilik görmeye,güvercine silah atmak bir kadına iftira etmeye, etini yemek, eline bol mal geçeceğine, kendi­sine güvercinin uçarak gelmesi uzak bir yerden haber geleceğine, başına veya omzuna konması bir saadete nail olunacağına, bir gü­vercin tutmak bekarsa evliliğe, evli ise kız çocuğu olacağına, gü­vercini öldürmek, kaçırmak, birine vermek, satmak kötüdür. Gü­vercin rüyası her halde hayırlıdır.

Rüyada güvercin (kumru) görmek, iyiye yorumlanır. Güvercin rüyası görmek iyidir. Rüyasında yanına bir güvercinin geldiğini gören kimse, pek yakında sevdiklerinden veya sevdiğinden iyi bir haber alacağına veya pek yakında eline bir para geçeceğine işaret eder.

Rüyasında güvercine yem verdiğini görmek, iyi değildir. Bi­nlerini aldatmaya çalıştığınıza işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir güvercinin gelip evinize konduğunu görmek, uzakta bulunan, kaybolan birinin eve dönmesine ve döne­ceğine işaretle yorumlanır.

Rüyanızda siyah bir güvercinin gelip başınıza konduğunu görmeniz, temiz bir kadınla evleneceğinize veya memur­luk gibi bir göreve tayininize işarettir.

Bir kimsenin rüyasında güvercin uçarken görmesi, rüya sa­hibinin dilek ve hacetlerinin (muradının) gerçekleşmesine ve uzaklardan sevinçli bir haber alacağına işaretle tabir olunmuştur.

Bazı yorumculara göre, rüyada güvercin görmek, mutlu bir evliliğe işaret ettiği gibi, sevince de işarettir denmiştir.

Rüyada güvercin görmek, emin ve sadık bir dosta, sevgiliye, hanıma veya hizmetçiye işâret eder.

Bazen rüyada güvercin görmek, sırları ez­berleyen, ailesi için meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara işâret eder.

Rüyada güvercinin kendisine uçup geldiğini görmek, uzaktan gelecek habere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güvercin görmesi, o kimsenin bütün isteklerinin Allah Teâlâ (c.c.) tarafından yerine getirilmesine işâret eder.

Yine rüyada güvercin görmek, meydana çıkacak habere ve mektuba işâret eder.

Rüyada güvercin yavruları görmek, bekâr kızlara işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir güvercin tuttuğu­nu görmesi, o kimsenin bir kızının dünyaya gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir güvercin hediye edildiğini görmesi, uzak yerden gele­cek mala ve rızka işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada evinde güvercin olduğunu görmesi, o kimsenin kendi karakte­rine uygun sevimli ve güzel bir kızla evlenme­sine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güvercinin kendi üze­rine sıçradığını görmesi, o kimsenin, sevinç, ferah ve nîmete erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada güvercin olduğunu görmesi, o kimsenin, düşmanının malını ye­mesine işâret eder.

Rüyada güvercin avlamak için yere dane serptiğini görmek, halkı fesada sevk eden kimseye işâret eder.

Rüyada güvercinin kanadını kestiğini gör­mek, hanımı evden dışarı bırakmamaya işârettir.

Rüyada güvercin eti bulduğunu görmek ele geçecek mala işâret eder.

Rüyada güvercin ile oynadığını görmek batıl işlerle iştigal etmeye işâret eder.

Bir yanıt yazın