Rüyada Gömlek Görmek

Rüyada gömlek görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (C.C.)’tan korkmasına ve ilmine ya da müjdeye yorumlanır.

Rüyada bir adamın gömlek giymesi o adamın evleneceği kadına ve kadının gömlek giymesi, onun evleneceği kocaya yorumlanır.

Gömlek, kişinin din ve dünyaca durumudur. Bir kimsenin rüyada onu kolsuz olarak giymiş olduğunu görmesi, fakir olduğu halde dininin güzelliğine yorumlanır. Çünkü mal, elde bulunan bir şey, gömlek ise kolsuzdur.

Rüyada gömleğinin yakasının yırtık olduğunu gören kimse için, ahirette büyük mükafat ve çok sevaba yorumlanır. Beyaz gömlek dindir.

Rüyada iç gömleği görmek, evlilik, şöhret, ufak servete,üst gömleği görmek,elbise gibi yorumlanır. Gömlek çıkarmak fena olarak yorumlanır.

Rüyada gömlek görmek, iyidir, din ve dünya işlerinin iyi olacağına ve yolunda gideceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada temiz beyaz gömlek görmek, refah ve mutluluğa işaret olarak yorumlanır. Beyaz, yeni bir gömlek almak, iyi ve hayırlı biriyle evlenmeye yorumlanır.

Rüyada gömleğini kirli ve yırtık görmek, fakirlik ve kedere ve rüya sahibine erişecek sıkıntıya işâret eder. Kirli ve buruşuk gömlek görmek bazen de kötü huylar ve istenmeyen durumlara işaret olarak yorumlanır. Eski kirli gömlek sıkıntı kötü tanınma, huysuzluk ve zarar ziyan ile yorumlanır.

Temiz ve ütülediği bir gömleği dolabına astığı­nı görmek, sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.

Bazı yorumculara göre: Rüyada bir gömlek giydiğini gör­mek, rüya sahibinin yakında bir sıkıntıya, bir kedere düşe­ceğine yorumlamışlardır. Rüyasında sırtındaki gömleğini çıkardığını görmek ise bu yorumun tersiyle tabir olunmuş­tur. Yani sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Rüyasında bir gömlek ütülediğini görmek ise, rüya sahibinin, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak için çareler aradığına işaret eder.

Rüyada insanın üzerinde yere kadar değen bir gömlek görmesi din ile tabir edilir. Çünkü gömlek, dünyada avreti örter, din de âhirette ayıbı örter ve sahibini, her çirkinlikten perdeler.

Rüyada gömlek görmek, kişinin dinine ya­hut geçimine yahut Allah’tan (c.c.) korkması­na ve ilmine ya da müjdeye yorumlanır.

Rüyada görülen gömlek, kişinin din ve dünyaca durumuna işâret eder.

Ayrıca gömlekte görülen genişlik ve güzel­lik kişinin din ve dünyasındaki güzelliğe; göm­lekte görülen darlık, yırtıklık ve benzeri haller de kişinin içinde bulunduğu duruma işâret eder.

Evli kadının rüyada yeni ve geniş bir göm­lek giydiğini görmesi, kendisinin veya kocası­nın din ve dünyaca olan yi haline işâret eder.

Rüyasında bir gömlek giydiğini ve sonra­dan o gömleği yırttığını görmek, eşi ile geçim­sizlik yaşamaya işâret eder.

Rüyada gömleğinin yakasının yırtık oldu­ğunu görmek, fakirlik işâretidir.

Rüyada kendisinin bir çok gömlekleri ol­duğunu görmek, âhirette büyük mükafat ve çok sevaba erişmeye işâret eder.

Rüyada kendisine bir gömlek hediye edil­diğini görmek, hayırlı bir habere işâret eder.

Rüyada beyaz renkli gömlek görmek, dine ve dinde sıdka işâret eder

Rüyada yeşil renkli gömlek görmek de, dine ve dinde sıdka işâret eder

Rüyada gömleğinin üzerinde Kur’ân-ı Kerim’den bir ayet yazılı olduğunu görmek, rüya sahibinin Kur’ân’la amel ettiğine işâret eder.

Rüyada gömleğinin buluttan olduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir nîmete ve menfaate erişmesine işâret eder.

Gömlek Giydiğini Görmek

Gömlek giymek iyi olarak yorumlanır.

Hasta olan bir kimsenin rüyada ağaçtan bir gömlek giydiğini görmesi, o kimsenin âhirete göçebileceğine işâret eder.

Rüyada ağaçtan gömlek giydiğini görmek, gemiye binip deniz yolculuğu etmeye işâret eder.

Rüyada nişanlı gömlek giydiğini görmek, hacca gitmeye veya uzak biryolculuğa çıkma­ya işâret eder.

Rüyada bir adamın gömlek giymesi o ada­mın evleneceği kadına veya evlendiği hanımı­na ve kadının gömlek giymesi ise onun evle­neceği kocaya veya evlendiği eşine yorumlanır. Bir kişinin rüyasında gömleği kolsuz olarak giymiş olduğunu görmesi, fakir olduğu halde dininin güzelliğine yorumlanır.

Rüyada kısa bir gömlek giydiğini ve bunun dizlerini örtmediğini görmek, dininde kusur işlemeye işâret eder. Ayrıca rüyada görülen kısa gömlek, keder­den kurtulup sevince ermeye yahut çocuğa da işâret eder.

Rüyada kırmızı gömlek gjymek üne; sarı gömlek gjymek hastalığa işâret eder.

Rüyada siyaha boyanmış gömlek giymek, gjyen kişi için üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada gömlek giydiğini görmek, rüya sahibinin şan ve şerefine işâret eder.

Rüyada temiz bir gömlek giydiğini gör­mek, rüya sahibinin şan ve şerefine işâret eder.

Bir yanıt yazın