Rüyada Gölge Görmek

Kadının göl­geye çekilmesi onun izzet sahibi birisiyle evleneceğine güneşin hareketinden gölgeye çekilmek sıkıntı ve tasadan kurtulmaya, güneşe ısınmak için çekilmek tasadan kurtulmaya işarettir.

Rüyada gölge görmek, çeşitli şekilde tabir olunur. Rü­yada görülen gölge, hayal, rahatlık, dünya halleri, hidayete erme, tövbe etmek, dinde Allah’a yakınlık gibi durumlarla yorumlanır.

Rüyada insan gölgesi görmek, dünyaya ve dünyanın değiş­mesine ve dünyadaki bulunanların hallerinin çeşit çeşit olmasına işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen gölge, tövbe edileceğine ve hidayete ere­ceğine, işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen gölge, yaz gününde olursa, rahatlık ve menfaat elde etmek veya himayesine girilecek (sığınıla­cak), şöhreti ve rütbesi bulunan büyük bir adamla, adama işaret olarak yorumlanır. Rüyada yazın görülen gölge, rahatlık, menfaat ve himayesine girilecek şöhret ve rütbe sahibi bir kimseye işâret eder.

Rüyada kış gününde görülen gölge ise, üzüntü, keder veya doğru yoldan sapmış güvenilmeyen kimseye işaret eder. Kış gününde gölge görmek, kaygı ve kedere gölgede oturmak kay­gı ve tasadan kurtulacağınıza bolluğa kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada görülen ağaç gölgesi olursa, rahatlık ve kolaylık ile karşılaşılacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında gölgede oturduğunu görmek, iyi bir kimseden iyilik ve yardım görüleceğine işaret ile yorumlanır.

Bazen rüyada görülen gölge, tövbe ve hi­dayete, Allah (c.c.) ve kâinat hakkında tefek­küre işâret eder.

Rüyada görülen gölge, âbid, zâhid ve ha­fız olan âlime de işâret eder.

Rüyada dans zamanında görülen gölge, yalan, batıl ve meşru olmayan bir yolla halkın malını yemeye, din ve dünyaca renkten renge girmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sıcaktan gölgeye çe­kildiğini görmesi, o kimsenin, üzüntü ve ke­derden kurtulmasına ve rızka erişmesine işârettir.

Kadının rüyada gördüğü gölge, onun ko­casına işârettir.

Kocası olmayan bir kadının rüyada gölgeye çekildiğini görmesi, o kadının, saygı değer ve servet sahibi birisiyle evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildiğini görme­si, o kimsenin, üzüntüden kurtularak rahatlığa kavuşmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada gölgede bulunduğun­dan dolayı üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneş­li bir yerde oturduğunu görmesi, o kimsenin, fakirlikten kurtulmasına işâret eder.

Gölge, abid, zahid ve hafız olan alime yorumlanır. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve rızka kavuşur. Kadının rüyada gördüğü gölge, onun kocasıdır. Kocası olmayan bir kadın rüyada gölgeye çekildiğini görse, saygıdeğer ve servet sahibi birisiyle evlenir.

 

Bir yanıt yazın