Rüyada Giyindiğini Görmek

Rüyada bir şeyi giymek, «Şu sırlar hakkında Allah’tan korkun. Bir kişi bir sırrı gizlediği zaman, Allah ridasını o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır hayırsa mükafatı hayır, kötülükse cezası da şerdir.» hadisinin işaret ettiğine göre, rüya sahibinin iş ve durumuna yorumlanır.

İplikli elbise izzet, yücelik ve rütbedir. Eğer iplikli elbise ölü üzerinde görülürse o elbise

Cennet ipeğidir. Altınla işlenmiş elbise düşmana galibiyettir.

Pamuk elbise sünnettir. Yün elbise sefadır. Ancak yün elbise sert, kaba ve onu giyen kimseye yakışmıyorsa, o zaman bu rüya fakirlik veya zillettir. Keten elbise nimettir. Damgalı elbise büyük bir mektuba, yücelmeye, mal ve çocukla beraber sevince yorumlanır.

Rüyada bir şey giydiğini görmek, o kişinin işine ve durumuna işaret eder. Rüyasında ayakkabısını başına giyen insan bir belaya bulaşacağı anlamına gelir. Bir kimsenin rüyada üzerine giydiği elbise, uğursuzluk olarak tabir edilmediği sürece yenisi eskisinden hayırlı anlamına gelir. Kadına ait bir elbisenin bekar erkeğin üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kadına, erkeğe ait bir elbisenin bekar bir kadının üzerinde görülmesi de o elbisenin miktarınca kocaya işarettir.

Düğmeli elbise, şiddete veya bir eşyanın kaybolarak dağılmış olmasına ve toplanacağına işaret eder. Ayrıca düğmeli elbise bekar için evlenmektir. Görülen elbise iyi kumaştansa işsizliğe ve tembelliğe işarettir. İpekli elbise yüksek bir mevkie çıkılacağı anlamındadır. Eğer ipekli elbise bir ölü üzerinde görülürse o elbise cennet ipeğidir.

Pamuk elbise, sünnettir. Keten elbise, nimettir, bolluktur. Damgalı elbise ise, kişinin yüksek mevkiye çıkacağına, mala mülke sahip olacağına ve çocukla beraber sevineceğine işarettir. Uzun elbise uzun giyinmeyen insan için sıkıntıdır, kısa elbise kendisine layık için temizliktir, ferahlıktır.

Rüyada başka bir toplumun yöresel kıyafetini giydiğini görmek, o halkın toplumunun yolunda ilerleyeceği anlamına gelir. Cüppe giymek, uzun ömürdür. Yırtmaçlı elbise, üzüntü ve kederden kurtulmak anlamındadır. Harp elbiseleri üzüntü, sıkıntı anlamındadır.

Rüyada kendinizi giyinmiş bir yere giderken görmek, bu günlerde iş yapmak, hevesinizin artacağına, girişken olacağınıza işaret eder.

Uykuda giymek ile ilgili rüyalar, değişik şekillerde yo­rumlanmıştır. Bu giyilen şeyin durumuna göre yorumlanır.

Rüyada elbise giydiğini görmek, bir çeşit sır ve gizlilik an­latır. Sırları (gizlediği şeyler) iyi ve hayırlı yönde olursa, gö­rülen rüya hayırlıdır, iyidir. Gizlediği sırlar kötü ise, rüyası da kötüdür, iyiye yorumlanmaz.

Rüyasında yeni bir elbise giydiğini görmek, iyidir. Bu rüya hayra ve iyiliğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında altı üst, üstü alt olarak ters giydiğini görenin bu rüyası, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı gören kimseye bir bela veya bir felaket geleceğine işaretle tabir olunur.

Bekar bir kız, rüyasında erkek elbisesi giydiğini görse, o kı­zın pek yakında evleneceğine işarettir, diye yorumlanır.

Rüyada bir şeyi giymek, rüya sahibinin iş ve durumuna işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sarığı ayağına sardığı­nı veya ayakkabısını başına giydiğini görmesi, o kimsenin, musibet ve belâya düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada üzerine giydiği elbise­de uğursuzluğa işâret eden bir şey bulunmadı­ğı takdirde tabirce yenisi eskisinden hayırlıdır.

Kadınlara mahsus elbiselerin rüyada bekâr erkekler üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kadına; erkeklere mahsus elbisenin de bekâr kadınlar üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kocaya işâret eder.

Rüyada uzun elbise giydiğini görmek, uzun g’ymeyen kimse için isyandır; kısa elbise giydiğini görmek ise, kendisine lâyık olan kim­se için iffet ve temizliktir.

Rüyada iyi kumaşlardan yapılmış bir elbise­yi giydiğini görmek, işsizlik ve tembelliğe işâret eder.

Rüyada pamuk elbise giydiğini görmek, sünnete;yün elbise gydiğini görmek ise, sefa­ya işâret eder.

Rüyada giyilen yün elbise, sert, kaba ve onu giyen kimseye yakışmıyorsa, o zaman bu rüya fakirlik veya zillettir.

Rüyada keten elbise giydiğini görmek ise, nîmete işâret eder.

Rüyada düğmeli elbise giydiğini görmek, şiddete veya kaybolmakla dağılmış şeyleri top­lamaya işâret eder.

Rüyada düğmeli elbise giydiğini görmek, bekâr kimse için evlenmeye işâret eder.

Rüyada beyaz elbise giydiğini görmek, heybet, vakar ve övünmektir; siyah elbise giy­diğini görmek, ululuk ve yüceliktir; yeşil elbise giydiğini görmek ise, şehitlik mertebesidir.

Rüyada süs elbiseleri giydiğini görmek, toplanmış mal, sermayeler veya mesture ve güzel kadına işâret eder.

Rüyada altınla işlenmiş elbise giydiğini görmek, düşmana galip gelmeye işâret eder.

Rüyada üniforma giydiğini görmek, üzün­tü, sıkıntı veya âlimler arasında mücadeleye işâret eder.

Rüyada damgalı elbise giydiğini görmek, mektuba, yücelmeye, mal ve çocukla beraber sevince işâret eder.

Rüyada iplikli elbise giydiğini görmek, iz­zet, yücelik ve rütbeye işâret eder.

Bir yanıt yazın