Rüyada Geyik Görmek

Kadınların rüyalarında gördükleri geyik, ister erkek olsun ister kız, hayırlı evlada işarettir.

Geyik kestiğini görmek, bir kızın bekaretini bozacağına, geyiği evine soktuğunu gören kişinin ise oğlunu evlendireceğine işarettir. Geyiği kestiğini görmek terbiyeli saygılı birine saygısızlık yapacağı anlamına gelir. Bir kişinin geyiğin üzerine sıçradığını görmesi, eşinin ona her şeyde isyan edeceği anlamına gelir.

Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlada yorumlanır.

Rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye yorumlanır. Çöl, dağ ve serhatlarda dolaşıp helal lokma yiyen garip bir insana yorumlanır. Bu rüyayı görenin yiyip içeceği helal maldan olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görse vali ve reis olur.

Rüyada geyik görmek, güzelliğine mağrur ve tehlikeli bir kadına veya kıza. Bir geyik tuttuğunu ve aldığını görmek güzel mağrur bir kadınla evliliğe, rüyayı gören kadın ise böyle biriyle dost olmaya, bir geyik tutup evine getirmek kadın yüzünde zarara, geyik avı kadın yüzünden zarara kendisinin sebep olacağına, geyik ve tavşan yemek, yedirmek sizi çekemeyenlere karşı galip geleceğinize yorumlanır.

Bir kadının rüyada geyik görmesi, rüya sahibi bu kadı­nın güzel bir evlada sahip olacağına işarettir. Görülen ge­yik ister dişi, ister erkek olsun yorum aynıdır.

Rüyasında bir geyik yakaladığını (tuttuğunu) veyahut ken­disine bir geyik hediye edilip verildiğini görmek, herkesin beğendiği güzel bir kadınla evleneceğine işaret eder.

Rüyasında bir geyik aldığını gören kişi, bir mirasa kavuşur ve büyük bir hayra erer veyahut annesi bir çocuk bekliyor­sa, erkek bir çocuğu olur şeklinde yorumlanmıştır.

Kadınların rüyalarında geyik görmeleri, o geyik ister erkek, ister dişi olsun güzel evlâda yorumlanır.

Bazen rüyada geyik görmek, vakar ve hey­bete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geyik aldığını görme­si, o kimsenin, mirasa kavuşmasına ve çok hayra erişmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geyiği kendi evine soktuğunu görmesi, o kimsenin, oğlunu ev­lendirmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir geyiğe malik oldu­ğunu görmesi, o kimsenin, helal bir mala mâlik olmasına veya hür ve iffetli bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geyiğin derisini yüz­düğünü görmesi, o kimsenin, terbiyeli bir ka­dına fenalık etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geyiğin üzerine sıçra­dığını görmesi, o kimsenin hanımının her şeyde ona isyan etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avla­dığını veya kendisine geyikyavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin, bir rızka erişme­sine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin, evlenmesi­ne işâret eder.

Evli bir kimsenin rüyada geyik yavrusunu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin, bir çocuğu olmasına işâret eder.

Borçlu bir kimsenin rüyada geyik yavrusu­nu avladığını veya kendisine geyik yavrusunun hediye olarak verildiğini yahut geyik yavrusu satın aldığını görmesi, o kimsenin, borcunu ödemesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada başının geyik başı ol­duğunu görmesi, o kimsenin vali veya başkan olmasına işâret eder.

Annesi bir çocuk bekleyen kimsenin rüya­da geyik aldığını görmesi, annesinin erkek bir çocuk doğurmasına işâret eder.

Bir cevap yazın