Rüyada Gerdanlık Görmek

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna yorumlanır. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala yorumlanır.

Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğuna yorumlanır.

Gerdanlık takınmak, cimriliğe yorumlanır. Bazen da gerdanlık takınmak mülk’e, çocuğa kavuşmağa ve emanete yorumlanır.

Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve bezektir.

Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir. Veya emaneti kabul eder.

Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye yorumlanır.

Rüyada zayıf gerdanlık görmek, kocasının yaramaz olduğuna işâret eder.

Rüyanızda gerdanlık görmek, güzel bir sürprizle karşılaşacağınıza işaret ile tabir olunur.

Rüyasında boynundaki gerdanlığın çözüldüğünü görmek, verilmiş olan sözden dönüleceğine işaret, sözleşmeyi boz­makla tabir olunur.

Rüyasında bir erkek boynunda gerdanlık görse, temiz ve gü­zel olan iyi bir kadınla evleneceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında bir kadın boynunda bir gerdanlık olduğunu gör­se, bu rüya, onun kocasının kendisine (yani hanımına) her hususta güvendiğine ve mal sahibi olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna işâret eder.

Rüyada görülen gerdanlık hanımın kocası­na yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göster­gesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala işâret eder.

Kadın için rüyada gerdanlık görmek, onun kocasına işâret eder.

Rüyada gümüşten, geniş ve kuvvetli ger­danlık görmek, kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna işâret eder.

Rüyada ortasında ağaç parçası olan ger­danlık görmek, kadının kocasının münafık biri­si olduğuna işâret eder.

Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekâr kadın için de kocaya işâret eder.

Yine rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve süstür. Bazen de rüyada görülen gerdanlık, neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa işâret eder.

Kadın için rüyada görülen kırmızı gerdan­lık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne işâret eder.

Bir kimsenin rüyada üzerinde bir takım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımak­ta güçlük çektiğini görmesi, o kimsenin, ilmi ile amel ve icabını yerine getirmekten usanma­sına işârettir.

Rüyada gerdanlık takınmak, cimriliğe işâret eder. Bazen de rüyada gerdanlık takınmak, mül­ke, çocuğa kavuşmağa ve emanete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görmesi, o kimseye Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilmesine veya emaneti kabul etmesine işâret eder.

Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir ger­danlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tabiri, onun kocasına veya kendi­sinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Altın Gümüş, Demirden Yapılmış Gerdanlık Görmek

Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu gör­mek, devlet hizmetinde yüksek makama gel­meye işâret eder.

Eğer gerdanlık ile birlikte gümüşten bir boyun bağı da görülmüşse, gerdanlıkta bulu­nan yakut ve mücevher kadının güzelliğine işâret eder.

Rüyada gümüş ve mücevherden gerdanlık görmek, mal ve refahla beraber şeref ve itiba­ra işâret eder. Bir kimsenin rüyada üzerinde altın, gü­müş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu görmesi, o kimsenin, dinini tahrif etmek için çalışmasına veya yanında bulunan emaneti kaybetmesine işâret eder. Rüyada altın ve incilerle süslenmiş gerdanlık görmek, rüyayı gören kimsenin İslam’a hizmeti, dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada demirden gerdanlık görmek, kuv­vetle beraber memuriyete işâret eder. Rüyada demirden gerdanlık görmek, koca­sının kuvvetli olduğunu işâret eder.

Rüyada demirden başka herhangi bir mad­deden ve imali adet edilen şeylerden yapılmış bir gerdanlık görmek, almak, takmak veya bulmak sözlerinde durmaya, sadakate doğru şahitliğe, gerdanlık düzensiz ise sözünde durmaz ve şahitlik yapmaya, emanete ihanet etmeye, bekar ise evliliğe evliyse çocuğa yorumlanır. Gerdanlık aynı zamanda güzel bir sürpriz bir çok kadının dedikodusuna maruz kalarak üzüntüye yorumlanır.

Bir yanıt yazın