Rüyada Genç Kız Görmek

Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşmandır.

Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek, hatıra gelmedik bir yerden sevinç haberi işitmeye yorumlanır. Rüyada güzel cariye görmek hayır, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa yorumlanır.

Vücutlu, etli ve canlı genç kadın görmek, umulan hayra kavuşmaya yorumlanır. Rüyada kafir ve genç bir kadın gören kimse, utanmakla beraber sevinç haberi işitir. Eğer asık suratlı bir genç kadın görse, ürkütecek dehşetli bir haber işitir.

Zayıf bir genç kadını gören kimseye, üzüntü, keder ve fakirlik isabet eder. Çıplak bir genç kadın gören kimse, ticaretinde zarar ederek bütün insanların yanında rezil olur.

Bakire bir kıza rastladığını gören kimse, hasılatı çok olan bir tarlaya sahip olur. Yahut çok kazançlı bir alış – veriş yapar.

Genç bir kadın, rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü görse, onun bu rüyası dinin güzelliğine yorumlanır. Yaşlı bir kadın gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendisiyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, o kadının dini bağları kuvvetlenir. Eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti mik- tarınca onun dünyaca işi kuvvetleşir.

Rüyasında genç bir kadın görmek, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşman şeklinde tabir olunur. Rüyada genç bir kadın görmek, kadın cinsinden bir düş­mana yorumlandığı gibi, hayır ve dünyalığa da işaret eder.

Rüyada tanımadığı bir genç kadın görmek, tanıdığı bir genç kadın görmekten daha hayırlı, daha iyiye yorumlanır.

Rüyasında zayıf bir genç kadın gören kimse, üzüntü ve ke­dere düşeceği gibi, fakirliğe de düşer şeklinde tabir olunur.

Rüyasında gördüğü genç bir kadının ihtiyarlığa dönüştü­ğünü görmek, dinin güzelliğine ermekle, din yönünden iyiliğe işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında genç bir kadın (genç kız) görmek, ve bu genç ka­dınla dostluk kurduğunu görmek, sağlığınızın çok iyi ola­cağına, ferah bir hayat ile temiz ve mutlu günlerin sizi beklediğine işarettir, diye yorumlanır.

Bir kimse rüyasında genç ve güzelce, sevimli ve büyükçe bir kadın görse, din ve diyanetiyle gizli bir hayra kavuş­maya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşmana işâret eder.

Rüyada güzel bir kadın görmek, hayır, iyi­lik, zafer, sevinç ve ferahlığa işâret eder.

Yine rüyada güzel bir kadın görmek, çok kazançlı bir alış-verişyapmaya işâret eder.

Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek, hatıra gelmedik bir yerden sevinç haberi işitmeye işâret eder.

Bir kimse rüyada genç bir kadının yaşlı bir kadına dönüştüğünü görse, o kimsenin bu rüyası dinin güzelliğine işâret eder.

Yaşlı bir kadın rüyada gençleştiğini, kendi­sine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendisiyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, eğer yapılan münasebet helalından ise, o kadının dini bağlarının kuvvetleneceğine işâret eder. Fakat yaşlı bir kadın rüyada gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendi­siyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti miktarınca onun dünyaca işi kuvvetleşir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada yaşlı bir kadını genç olarak görmesi, o hastanın iyileş­mesine işâret eder.

Talihsiz bir kimsenin rüyada yaşlı bir kadını genç olarak görmesi, o kimsenin talihinin açı­lacağına işâret eder.

Fakir bir kimsenin rüyada yaşlı bir kadını genç olarak görmesi, eğer o kadın tanınmış birisi ise, rüya sahibinin zengin olacağına işâret eder.

Rüyada tanımadığı genç kadını görmek, tanıdığı kadını görmekten tabirce hayırlıdır.

Rüyada şekil ve endamına önem veren kadını görmek, tabirce diğerlerinden daha fa­ziletli ve kuvvetlidir.

Rüyada inançsız ve genç bir kadın gören kimse, utanmakla beraber sevinç haberi işitir.

Rüyada asık suratlı bir genç kadın görmek, ürkülecek dehşetli bir haber işitmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada zayıf bir genç kadını görmesi, o kimseye, üzüntü, keder ve fakirlik isabet etmesine işârettir.

Rüyada gördüğü genç kadın, genç bir hiz­metçi ise, o hizmetçinin hali, güzelliği, elbise­si ve süsü miktarınca bir hayra işâret eder.

Rüyada gördüğü genç kadın, mestûre ise, din ve diyanetle beraber kapalı bir hayra işâret eder.

Rüyada görülen genç kadın eğer açık saçık ise, meşhur bir hayra işâret eder.

Rüyada gördüğü genç kadının yüzünde pe­çesi varsa, hayırlı ve hayırsız olduğu şüphelidir.

Eğer rüyada gördüğü genç kadının yüzü peçeli olmayıp açık olursa, hayır umumi olur.

Bir yanıt yazın