Rüyada Genç Adam Görmek

Rüyada görülen genç adam kişinin düşmanıdır. Eğer o genç beyaz olursa gizli düşmandır. Esmer olursa zengin bir düşmandır, köylü olursa, kaba ve hoyrat bir düşmandır. Kuvvetli ve tanımadığı birisi ise, kuvvetli ve çetin düşmanlarıdır.

Genç görmek, hileye veya yaramaz bir düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin galebe çalmasına, bazen da nimete ve Allah (C.C.)’a şükretmeye yorumlanır.

Rüyada genç bir adam görmek, düşmanlığa işarettir. Yani, rüyada görülen genç bir adam kişinin düşmanına işarettir.

Rüyada görülen bu genç adam beyaz olursa, gizli düşmana işarettir. Esmer olursa, zengin bir düşmana işarettir. Kırmızı olursa, yaşlı bir düşmana işarettir. Gördüğü genç adam köy­lü olursa, kaba ve hoyrat bir düşman ile tabir edilir. Rüyada gördüğü genç adam, güçlü ve tanımadığı birisi ise, güçlü ve çetin düşmanlar olduğuna işarettir diye yorumlanır. Rüyada görülen genç, eğer tanıdığı birisi ise, onun düşmanlığının kuvveti gördüğü gibidir.

Rüyada genç adam görmek, rüyayı gören ihtiyar ise gittikçe acizleşeceğine, zayıflayacağına, kendini gençleşmiş gör­mek, hayra işarettir. Ancak bunda gençleşmenin güzel olması iyi­dir, çirkin bir gençleşme fenadır. Bu rüyanın yorumunda dikkat edilecek en önemli husus güzellik, çirkinlik, temizlik ve pisliktir.

Yine rüyada genç görmek, hileye veya ya­ramaz bir düşmana, hareket, kuvvet ve ceha­letin galebe çalmasına işâret eder.

Bazen de rüyada genç görmek, nîmete ve Allah’a (c.c.) şükretmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada genç bir adamın arka­sına düşüp, o adamı ittiğini görmesi, rüya sa­hibinin düşmanını yeneceğine işâret eder.

Rüyada arkası sıra genç bir adamın geldiğini görmek, düşmanının onuyeneceğine işâret eder.

Bir kimse rüyada genç bir adamın yukar­dan aşağya kendisine baktığını görse, o genç adam, rüya sahibine galip gelmeyi başaran bir düşmana işâret eder.

Rüyada görülen genç, eğer zayıf olursa, onun zayıflığı, uyanıklığı halindeki zayıflığıdır.

Bir kimse rüyada tanımadığı genç bir ada­mı görse ve ona buğzetse, kendisi için halkın sevmediği düşmanı ortaya çıkar. Eğer gördü­ğünde onu sevdiyse, o kimse için halkın sev­diği bir düşman zuhur eder.

İhtiyar olan bir kimsenin kendisinin genç­leştiğini görmesi, ona büyük bir noksanlık isabet edeceğine işâret eder.

Bir yanıt yazın