Skip to Content

Rüyada Fıçı Görmek

Rüyada fıçı aldığınızı veya fıçı yaptığınızı görmek, bol kazanç, refah ve saadete, fıçınızın delikli olduğunu görmek, yaptı­ğınız işin kârlı ve hayırlı olmadığına elinizdeki paranın ve malın yavaş yavaş eriyip gittiğine, başkasının fıçısından bir şey aldığınızı görmek, alman kimsenin malından istifade edeceğinize, tanıdık bi­risi değilse herhangi bir suretle kazanç temin edeceğinize, büyük fıçı büyük servete, küçük fıçı küçük servete, şarap, sirke gibi şeylerle dolu fıçı haram mala, fıçı hayırsever ve cömert bir kim­se ile de yorumlanır. İçinde bal, yağ, su vs. gibi gıda maddesi bulunan fıçı görmek, ilminden ve dünyalığın­dan faydalanılan kimseye işâret eder. Bazı yoruma göre de yağ, bal, peynir, şeker ve su gibi şeylerle dolu olduğunu görmek  helal mala işaret eder.

Rüyada görülen fıçı, bolluğa ve mala işaretle yorumlanır.

Rüyada içi dolu bir fıçı görmek, bolluk ve zenginliğe; içi boş fıçı görmek ise fakirlik ve sıkıntıya işâret eder.

İçinde içki, şarap, zift vs. bulunan fıçı gör­mek, haram mala, günâh ve fesatla meşgul olan birine delâlet eder.

Bazı yorumculara göre, rüyada fıçı görmek, içindeki şeye göre, yani fıçının içinde ne varsa onun işaret ettiği yoru­ma göre yorum ve tabir olunur denmiştir.

Rüyada bal fıçısı görmek, halkın kendisinden yararlandığı bir kimseye işaretle yorumlanır.

Yağ fıçısı görmek, hayır için parasını harcayan (hayır sever) bir kişiye, çevresindekilerin geçimleri için ve hayrı olan iş­ler için malını sarf eden bir adama işaret eder denmiştir.

Su fıçısı görmek, halkın rahatını, insanların istirahatini sağlamaya çalışan bir kimseye işaret eder veya günahkar­lığı meslek edinmiş, böyle tanınmış, (kötülük işlemeye yat­kın) bir kişiye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.