Rüyada Fetih Suresi Görmek

Rüyasında Fetih suresini baştan sona veya bir kısmını okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görmek, dünya ve ahiret saadetine ermeye işarettir.

Rüyada Fetih suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; Allah yolunda cihad etmeye, darlıktan genişliğe ve maksadına kavuşmaya işarettir.

Nafı’nin yorumuna göre:

Rüyasında Fetih suresini okudu­ğunu veya okunduğunu görmek, hayra işarettir. Rüya sa­hibi, sıkıntılardan kurtulur, maksat ve muradına kavuşur ve kendisine tüm hayır kapıları açılır şeklinde tabir edilir.

Kirmani’nin yorumu:

Fetih suresi rüyasını gören kimseyi Cenab-ı Allah affeder, duasını kabul eder, umduğuna ka­vuşur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Fetih Sûresi’ni veya ondan bir âyeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah (c.c.) yolunda cihât etmeye, darlıktan genişliğe ve maksadına kavuşmaya işârettir.

Bir kimse rüyada Fetih Sûresi’nin tamamını veya bir kısmını rüyada okuduğunu görürse, Allah Teâlâ ona yardım eder, onun için hayır ve menfaat kapılarını açar ve onu muradına erdirir.

Yine bir kimse rüyada Fetih Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okusa veya üzerine okunduğunu görse, o kimse kardeş ve akrabalarına ulaşır. O kimse için dünya ve âhiret nasibi toplanır, duâsı kabul olur ve bizzat Rasûlullah’a biat etmiş gibi olur.

Bir yanıt yazın