Rüyada Fındık Görmek

Rüyada fındık, garip, zengin, cömert, kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren kimse ile yorumlanır.

Rüyada fındık görmek, güçlükle elde edilen kazan­ca işaret eder. Fındık toplamak, güzel ve cazibeli bir kadına kapıla­cağınıza, fındık yemek, elinize toplu bir para geçeceğine, kabuklu fındık işlerde güçlüğe, iç fındık kolaylığa, birisinin kendisine fındık verdiğini görmek, o kimseden yarar göreceğine, veren yabancı ise herhangi bir yerden para alacağınıza fındık satmak veya vermek, elinizdeki paranın çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Kesir’in yorumu

Rüyada görülen fındık, mal, zenginlik ve nimete işaretle yorumlanır. Buna göre rü­yada fındık görmek, mal ve servet sahibi olmaya işarettir.

Kirmani’nin yorumu

Rüyasında çürümüş veya acı fındık gören kimse, cimri ve yaramaz huylu birinden azar veya kötü söz (küfür) işiteceğine işaret olarak yorumlamıştır.

Cabir-i Mağribi’nin yorumu

Rüyasında tatlı fındık içi yedi­ğini gören kişinin eline helal mal geçeceğine işarettir. Eğer yediği fındık acı veyahut çürümüş ise, eline geçecek mal, haram bir mal olduğuna işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu

Rüyasında fındık yediğini gö­ren kişi, mal, mülk sahibi zengin bir adam vasıtasıyla ma­la, servete kavuşacağına işarettir şeklinde tabir etmiştir.

Bazı yoruma göre, rüyada fındık görmek, zahmetle (güç­lükle) elde edilen veya edilecek mala işaret eder.

Rüyada fındık görmek, mal ve servettir.

Çürümüş veya acı fındık görmek, cimri bir kimseye delâlet eder.

Kişinin rüyada fındık görmesi, garip, zen­gin. cömert, kazanç ve kâr sahibi ve insanların arasını birleştiren bir kimseye işâret eder.

Yine fındık görmek, güçlükle elde edilen mala işâret eder.

Rüyasında fındık içi yediğini ve bununda güzel ve tatlı olduğunu görmek, helal mala işâret eder.

Bazen de fındık ve kabuklu olan her mey­ve, üzüntüye ve bağırıp çağırmaya işâret eder.

Bir yanıt yazın