Rüyada Ev Görmek

Rüyada görülen evin bir çok yorumu vardır. Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hanımına yorumlanır. Bundan dolayı evlenen kimseye «eve girdi» denilir.

Evinde yeni bir oda yapan sağlığına kavuşur. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekar ise evlenir. Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar.

Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti, şerefi nispetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese o ev o kimsenin kabri olur.

Bir kimse kendisini muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete kavuşur.

Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır. Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.

Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.

Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluğuna yorumlanır. Eğer rüyada gördüğü evin altında su soğutacak bir yer olursa o adamın hilekar bir insan olması ile yorumlanır. Eğer su soğutacak yer çamurdan yapılmış ise o kimsenin hilesi din hususundadır.

Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nispetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.

Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder. Evini olduğundan geniş görmek, hayır ve nimettir.

Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Eğer sanatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince devlet ve servete ulaşır.

Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbe ve istiğfar eder. Çünkü evin genişliği rüya sahibinin dünyasının, ilim ve cömertliğinin genişliğine yorumlanır. Evin sıklığı ve darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliği amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine yorumlanır.

Eğer bilinmeyen bir eve girse ve orada ölüleri görse, o ev ahiret evidir. Bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığım gören kimse ölür. Eğer o ev toprak ve çamurdan sıvanmış ise rüyayı görenin ahirette halinin güzel olması, eğer kireçle sıvanmış ise ahirette halinin kötü olmasına yorumlanır.

Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir. Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur. Rüyada ev görmesi, Müslüman memleketlerinin sınırlarında olan bozukluğa yorumlanır.

Bekar olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmeyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenir.

Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturan da orada olsa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur.

Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, o kimse melikin evinden güzel bir kadınla evlenir.

Bir adamın evi onun, vücuduna, nefsine ve şahsına yorumlanır. Zira ev kendisiyle kendisi de evle bilinir. Ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocuğunun barınağıdır. Bazen ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala, bazen da ev, elbiseye yorumlanır.

Bir kimse evinin odalarının, yahut avlusunun veya bacasının bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına yorumlanır. Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi, ölmesine yorumlanır.

Rüyada ev görmenin birden fazla anlamı vardır. Ev görmek aileye işaret eder. Bir kimse rüyada “evime yeni bir oda ekledim” dese, hasta ise hastalığından kurtulur ve sağlığına kavuşur. Rüyada ev görmek bekar için evlenmektir. Rüyada bir evi sırtına alıp yürüdüğünü gören kimse, bir kadının geçimini üzerine alır.

Küçük bir evden çıktığını görmek, sıkıntılardan kurtulmak demektir. Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, hanımı tarafından üzüleceği ve sıkıntı yaşayacağı şeyler yaşar, fakat kısa sürede rahata kavuşur.

Bir kimsenin rüyada evinin normalde olduğundan daha geniş olduğunu görmesi, bolluk ve servet manasına gelir. Yeniden bir ev yapmak için temel attığını gören kimseye üzüntü isabet eder. Yeni bir ev gören kişinin düşmanı ölür. Bir kimse evini karanlık görse, rahatı ve faydası olmayan yolculuk yapacak demektir. Kendi evini yaktığını gören kimsenin malına başkaları varis olur.

Rüyada ev, kişinin kendi dünyasıdır. Dolayısıyla bir kimse evinin yeni yapılmış, her bölümüyle yenilenmiş olduğunu görse; fakirlikten zenginliğe, üzüntü verici olaylardan da rahata kavuşmak manasına gelir. Rüyada geniş bir ev görmek, cömertliğe, dar bir ev görmek ise cimriliğe işaret eder. Tamir edilen bir ev görmek, rüya sahibinin sevinçli haber alacağı anlamına gelir.

Bilmediği bir eve girmek ve oradan çıkamamak ölmeye işaret eder. Bilinmeyen bir eve girip, sonradan çıkmak, çok şiddetli bir hastalığa yakalanmaya, fakat o hastalıktan kurtulmaya işaret eder. Bir kimse rüyada evinden kızgın bir şekilde çıktığını görse, hapse girer. Bekar bir kimse, insanların ev yaptıklarını görse, tanınmış ve çok saygı duyulan bir hanımla evlenir. 

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada ev yapsa, onun bazı akrabaları ve evlatlarından biri ölür. Evini sattığını gören kimse hanımını boşar. Ev, insanlarla güzel geçinmeye de işaret eder. Ev, rüya sahibinin kendisiyle tabir edildiği zaman evin kapısı o kimsenin yüzü anlamına gelir.

Rüyada evini süpüren kişiye ya bir bela gelir ya da ölür. Bazı tabirciler de rüyada ev süpürmek sıkıntılardan kurtulmak demişlerdir.

Rüyada karanlık bir ev görmek, kötü ahlâklı bir erkeğe işârettir. Rüyada kendi evini karanlık halde görmek, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuk ile tabir olunur.

Rüyada evini aydınlık görmek, çıktığı yolcu­lukta hayır ve bereketle karşılaşmaya işâret eder.

Bekâr olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmeyen biryerde ev yaptıkla­rını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla ev­lenmesine işârettir.

Bir kişinin rüyada bir şehirde, bir yerleşim alanında ev yaptığını görmesi, o şehirden bir kadınla evlenmeye ve bir çocuğunun olacağı­na işâret eder.

Rüyada köyde konuk evi yaptırmak, misa­fir perverliğe işârettir.

Rüyada şehirde halkın yararı için bina yap­tırmak, insanlara faydalı bir iş yapmaya işârettir.

Rüyada kamuya ait binalar yaptırdığını görmek, onların durumuna göre, bazen ada­letle hükmetmeye bazen halka gadretmeye işâret eder.

Rüyada cami yaptırmak zengin için malının zekatını vermeye, fakir için zengin olmaya, âlim ve sanatçı için hayırlı ilim ve esere, yöne­tici için hakka ve halka hizmete işârettir.

İnsanın rüyada uzaktan gördüğü ev, uzak­tan uzağa nâil olacağı dünyalığa işârettir.

Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve sonra da o evden çıktığını görse, hastalık se­bebiyle ölüm derecesine yaklaşmasına v e sonrada sıhhat bulmasına işârettir. Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını görmek, rüya sahibi için âhirete işâret eder. Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve orada ölüler olduğunu görmek, o evde olan­ların hepsi için âhirete işâret eder.

Rüyada kendi evini sattığını görmek, hanı­mını boşayacağına işârettir.

Rüyada ev görmek, sevinç ve şenliğe,evin direğini görme güzel bir eşe ve mala, evini yenilemiş veya ev yaptırmak işlerini­zin çok iyi ve kazançlı olacağına, yüksek ev parlak bir istikbale, alçak ev umulan yerden bir yardım gelemeyeceğine ve ümitsizli­ğe, ev yıkmak büyük bir tehlike, ev nakletmek rütbe ve maaşa, ti­caret hayatında kazanç ve bolluğa işarettir. Ve Önemli bir işinizin altüst olacağına işarettir.

Rüyada ev görmek, çok çeşitli ve değişik bir şekilde yorum­lanır. Evin durumuna ve rüyayı görenin pozisyonuna göre değerlendirme ve yorumları yapılır.

Nablusi’nin Yorumu

Ev rüyası insanın dünyası ile tabir olunur. Evet, rüyada görülen ev rüyasının birçok değişik yorumu vardır.

Rüyasında ev gören bir adamın bu rüyası, birlikte yaşadığı hanımına işaret ile tabir olunur.

Rüyasında evini yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini (bakımını) üzerine alır, (onun bakımını üslenir) şeklinde tabir edilir.

Rüyasında bir adam görse ki, evi sahibini yüklenmiş geli­yor veya evi ile sahibi beraber geliyorlar, bu rüya, rüya sa­hibinin nafaka ve idaresi (yani kocasının bakımı) hanımının üzerinde olur, kocasının bakımım hanımı üstlenir, şeklin­de yorumlanır.

Rüyada görülen bir ev, kadın ve eş ile tabir edilir.

Rüyasında evini düzelttiğini görmek, iyi bir hayat, rahat bir yaşama kavuşmak ile tabir olunur.

Rüyasında evini harap bir durumda gören kimse, keder ve tasaya düşer veya hastalık ile karşılaşır veya karşılaşaca­ğına işarettir, şeklinde tabir edilir.

Rüyasında tarihi bir ev veya tarihi bir eseri yıktığını gör­mek, üzüntü ve keder veya şer (kötülük) ve musibete işa­retle tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada ev görmek, şu ci­hetlere işaretle yorumlanır demiştir:

Zevce (hanım eş)ye işaretle,

Zevç (kocaya)e işaretle,

Zenginliğe işaretle,

Emniyete, güvenliğe (emniyet içinde olmaya) işaretle,

Refah-ı maişet (geçim bolluğuna) işaretle,

Mal (servet)’a işaretle ve

Büyük memuriyet gibi cihetlere yorumlanır.

Rüyasında diğer evlere bitişik olan bildiği, tanıdığı bir evi gö­ren kimsenin bu rüyası onun talih ve kısmetinin iyi oldu­ğuna işaret eder . Rüyadaki görülen bu ev, kagir yapılı bir ev ise, helal mala işarettir. Eğer ahşap ve kerpiç yapılı bir ev ise, haram mala işaret olarak yorumlanmıştır. Rüyada görülen kerpiç duvarlı ahşap ev takvaya; yüksek ve debdebeli binaları olduğu­nu görmek fitne ve sıkıntıya işârettir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüyasında evinin ortasında bir avlu görmek, kız evlada ve kız kardeşe işaret eder. Evinin sofası anne ve babaya işaret eder. Evin bu kısımlarında görülen iyi haller, işaretiyle temsil ettikleri şahısların hayır ve se­lametine işarettir. Görülen kötü haller ise, temsil ettikleri kişilerin keder ve sıkıntılarına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada ev görmek, erkeğin beraberce ya­şadığı hanımına işâret eder.

Bazen de rüyada görülen ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanın değişmesiyle halinin de­ğişmesine işârettir.

Bir adamın evi, onun vücuduna, nefsine ve şahsına işâret eder.

Yine ev kişinin şerefi, şanı ve çoluk çocu­ğunun mekânıdır.

Bazı kere de ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala ve elbiseye işâret eder.

Rüyada evini ve evinin odalarını genişletti­ğini görmek, dünyada halinin genişlemesine, geçim ve nasibin çok olmasına işâret eder.

Rüyada kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görmek, hayır ve nîmete ve bol­luğa kavuşmaya ve hanımı tarafından servete erişmeye işârettir. Rüyada görülen geniş ev dünya ve âhiret mutluluğuna; dar ev dünyada sıkıntı ve âhirette azaba işârettir.

Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını, bilinen miktarın üs­tünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına işârettir. Rüyada evinde çamurla sıvanmış geniş bir oda olmadığı halde, çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görmek, o hanede sâliha ka­dınların çokluğuna işârettir. Eğer oda kireçle sıvanmış, kiremitle yapılmış ise, evdeki kadının kötü sözlü ve münafık birisi olduğuna işâret eder.

Evde görülen daralma ve eksilme dünya­lıktan kayba işârettir.

Rüyada kendisinin güzel bir evinin olduğu­nu görmek, amelinin güzel olacağına; evinin sık ve çirkin olduğunu görmek, amelinin kötü olmasına işârettir.

Rüyada görülen evin darlığı, rüyayı göre­nin cimriliğine işarettir.

Rüyada görülen süslemeli, nakışlı ev, itiba­ra, velayete, ilme işârettir.

Rüyada görülen her çeşit güzel bina, se­vinç, neş’e ve sürura işârettir.

Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu gör­se, o yerden bir kadınla evleneceğine işârettir.

Rüyada bir ev yaptığını veya satın aldığını görmek, o kimseye çok hayır erişeceğine işârettir.

Bazen de rüyada ev yapmak aileyi, akraba ve dostları bir araya toplamaya; dağınık gidi­şata çekidüzen vermeye işârettir.

Rüyada görülen evin direği yahut kolonları babaya; odalar eş ve çocuklara; çatı ve tavanı yöneticilere işârettir.

Rüyada evin tamir edildiğini görmek, rüya sahibinin sevincine işârettir.

Rüyada görülen evin odaları, rüyayı göre­nin hanımlarına işârettir.

Rüyada hiç bilmediği bir evin üstüne çıktı­ğını görmek, o evin kıymeti, talihleri ve şerefi nispetince bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada, evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görmesi, o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkaca­ğına işârettir.

Bir kimsenin evinden kızgın olarak çıktığını görmesi; hapsedileceğine işârettir.

Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sakin bir şekilde çıktığını görmesi, o kimsenin âhirete göçmesine işârettir.

Rüyada bir evi sırtına yükleyip götürdüğünü görmek, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine almaya işâret eder. Bunun tersi, evin kendisini yükleyip götürdüğünü görmek, nafaka ve idare­sinin bir kadının üzerine olacağına işârettir.

Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanla­rında onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişeceğine işârettir.

Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre işâret eden söz de söylese, o evin o kimsenin kabri olacağına işârettir.

Rüyada bilinmeyen bir eve girdiğini ve o evin toprak ve çamurdan sıvanmış olduğunu görmek, rüya sahibinin âhirette halinin güzel olmasına, eğer kireçle sıvanmış ise âhirette halinin kötü ve berbat olmasına işâret eder.

Rüyada ıslak ve çamurlu bir eve girdiğini görmek, rüya sahibine, o ıslaklık ve çamur nispetinde hanımı tarafından bir üzüntü ve kedere gireceğine, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulacağına işârettir.

Rüyada eve girmek evlenmeye yahut hu­zura ermeye işârettir.

Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur.

Bir kimse kendisini sağlam bir evde hapse­dilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o evde diğer evlerin ortasında olsa, o kimsenin hayır ve nîmete erişeceğine işârettir.

Rüyada evinin büyüdüğünü görmek, nîmete, küçüldüğünü görmek de nîmet ve rızkın azal­dığına işârettir.’ (İbn Şîrîn)

Rüyada bir evi nakışladığını ve süslediğini görmek, o evde zuhur edecek düşmanlık ve şiddete işâret eder.

Rüyada kendini küçük bir evden çıkıyor görmek, üzüntü ve gamdan kurtulmaya işârettir. Rüyasında bir kimse, kendisini küçük bir evden çıkıyor gö­rürse, üzüntü ve kederden, gam ve tasadan kurtulur, şek­linde tabir olunur.

Yeni Ev Görmek

Rüyada görülen ev, rüya sahibinin dünyası olarak tabir edilir. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bö­lümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına; üzüntülü ise, üzüntü ve kederin gitmesine işârettir. Eğer zanaâtkar ise, gördüğ evin güzelliği nispetince devlet ve servete işârettir. Evin yeniliği ve mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine; evin sıvası dinindeki metanetine işârettir.

 Rüyada yeniden bir ev yapmak üzere te­mel atıyor görmek, rüya sahibine büyük bir üzüntü isabet edeceğine işârettir.

Bir kimsenin yeni bir ev yıktığını görmesi, o kimseye üzüntü ve keder isabet edeceğine işârettir. Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturan da evin içinde olsa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur. Rüyada yeni bir ev görmek, rüya sahibinin düşmanının öleceğine işârettir.

Demirden Ev Görmek

Bir kimsenin rüyada demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun bir ömür süreceğine işârettir. Bazen rüyada demirden ev görmek, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işârettir.

Altından Ev Görmek

Rüyada altın ev görmek, iyi değildir. Evinin altından oldu­ğunu gören kimsenin evinde yangın çıkar (yangın çıkacağı­na) işaretle yorumlanır. Rüyada evinin altından olduğunu görmek, yangın ile tabir olunur.

Evin Yıkıldığını Görmek

Rüyasında evinin tamamı veya bir kısmının yıkıldığını gör­mek, o evden birini öleceğine veya rüyayı gören kimsenin, büyük bir musibete veya kötü bir hadisenin kendisine eri­şeceğine işaret şeklinde tabir olunur.

Rüyada kendi evini yıktığını görmek, malı­na başkalarının varis olacağına işârettir.

Rüyasında bir kadın, evinin tavanının yıkıldığını görse, o kadının kocası ölür, şeklinde tabir olunur. Rüyasında evinin yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümü­ne işaretle tabir olunur.

Rüyada bir evin tavanı, damı veya duvarı­nın yıkıldığını yahut yandığını görmek, o evde bir musibetin meydana geleceğine işâret eder. Kendisini eski bir eve girdiğini ve evinde üzerine yıkıldığını görse, o kimseye akrabala­rından bir miras kalacağına işârettir.

Bir kimse yeni bir ev yıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.

 

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Yorumlar (3)

Askin

Evimin tavanın yıkıldığını gordum ne anlama gelir

Vildan Keskin

Dün gece rüyamda kendimi değişik değişik evlerin için de gördüm.. bi tanesi çok güzel dayanmış döşenmiş.. kendime ev arıyordum almak için.. dayalı döşeli olan çok güzeldi… sonra yatağımın üstün de yeşil pardesü gördüm onu aldım elime.. akrabalarimla oturup yeşil erik yedim.. bi akrabam kız çocuk doğurdu

Rüyamda arkadaşımın yeni aldığı evi görmeye gittim

Tanıdığım birini yeni aldığı evi görmeye gitmek rüyada ne anlama gelşr