Rüyada Armut Görmek

Rüyada görülen armut ile ilgili rüyalar değişik yorumlarla tabir olunmuştur. Rüyada armut gören bir kimsenin, eline geçecek mal, para (zenginliğe) ile yorumlanır. Rüyada mevsiminde armut yediğini gören kimsenin rüyası hayırla, iyiye yorumlanır. Helalinden para kazanacağına işarettir demişlerdir. Rüyasında rengi sararmış bir armut görmek, hastalığa ve hastalık süresinde eline mal geleceğine işarettir. Rüyasında armudun ekşi ve tatsız olduğunu görmek, gam ve kedere işaret olarak yorumlanır.

 

Rüyasında yeşil ve tatlı bir armut görmek, helal bir mala kavuşmaya işaret eder. Eğer bu rüyayı bekar biri görürse, evleneceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında sulu bir armut yediğini gören kimse, bir tüccardan menfaat görür şeklinde yorumlanır. Bir kadın rüyasında armut görürse, bu rüyası onun bir ço­cuğu olacağına işaret olarak yorumlanır. Mevsiminde armut görmek, fayda ve menfaate kavuşmak ile yorumlanır. Mevsiminde armut yemek, yani yediğini görmek ise, nimete kavuşmak ve servet sahibi olmaya işarettir.

Rüyada armut görmek veya olmuş armut yemek, zevk ve neşeye yorumlanır. Ham armut görmek ve yemek kederlenmeye ve umutsuzluğa, armudu toplu halde görmek, çok miktarda mala varis olmaya, armudu mevsiminde görmek veya yemek hayra, mevsimsiz görmek veya yemek harama yorumlanır.

Rüyada armut görmek, hayra, kavuşacağı bir nîmete ve mala işâret eder.

Rüyada tatlı bir armut yiyen kimse, mal ve nîmete erişir.

Rüyada armudu mevsiminde yemek, hayır ve berekete ve toplu mala işâret eder.

Rüyada mevsimi dışında armut yemek, haram kazanca ve hastalığa delâlet eder.

Rüyada bekâr bir kızın armut görmesi, evleneceğine işâret eder.

Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, doğacak çocuğunun erkek olacağına delâlet eder.

Rüyada bir çok armudu avuçladığını gör­mek, toplu bir mala varis olmaya işâret eder.

Rüyada armut yemek hastalığa işaret eder. Genel itibarla armut malı ifade eder ve zenginliğin habercisidir. Rüyada birden fazla armudun elinde olduğunu gören kimse yüklüce bir mirasa konar. Bazı tabirciler armudu hayra yorarlar. Çünkü armut meyvesi kolay kolay bozulmayan bir meyvedir. Armudu mevsiminde yemek hayra, mevsimi dışında yemek ise; haram mala ve hastalığa işaret eder.

Armut ağacı hamile kadın için erkek çocuğa, bekâr kız için evliliğe işaret eder. Ağaçta armut görmek ise, başarının habercisidir. Rüyada armut görmek, mala yorumlanır. Rüyada armut yiyen kimse mal ve nimete erişir.

Armudu mevsiminde yemek hayra, mevsiminin dışında yemek haram mala delâlet eder.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu

Rüyada armut görmek, beş cihetten birine işaret olarak yorumlanır:

Helal bir mala kavuşmaya,

Servet ve zenginliğe işaret,

İyi ve her yönüyle hayırlı bir eşe işaret,

İstek ve arzusuna, muradına ermeye,

Menfaat sağlamaya, faydalanmaya işarettir.

Bir yanıt yazın