Rüyada Et Görmek

Kasaptan et almak bela ve musibete işaret eder. Rüyada bir başkasının etini yediğini görmek, dedikodu yapmak anlamındadır. Yılan eti, düşman tarafından elde edilecek maldır.

Kebap yapılmış olan eti yemek, güvende olmak ve eğer çocuk bekleniyorsa, erkek çocuk olacağı manasına gelir. Bazı tabirciler, bu rüya ucuzluğa, bolluk ve berekete işaret eder, dediler. Tavuk eti bir kadın tarafından fayda görmeye işaret eder. Et, hastalıklardan kurtulmaya, sıkıntı ve üzüntülerin gitmesi manasına da gelir.

Rüyada bir kimse etinin siyah veya mavi renkte olduğunu görse; bu, şiddetli bir hastalığa ve ciddi sıkıntılar yaşamaya işaret eder.

Rüyada bir insanın etini gören kimse, o insanı gıybet eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.

Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.

Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Yırtıcı hayvanların eti, devlet tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye yorumlanır.

Tavuk eti kadın tarafından manfaatlanmaya yorumlanır. Bazen et sinirli kimsenin halimleşmesine yorumlanır. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine yorulur.

Vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işleri durgunlaşır.

Rüyada et görmek, düzensizlik nedeniyle ziyana yorumlanır.

yırtıcı hayvan ve kuşların eti hükümet tarafın­dan mal ve paraya, et almak, haksız kazanca, et satmak çalışmadan geçinmeye, kuzu eti düşüncelerinizin normal olmadığına, fikrinizi değiştirme­niz gerektiğine, keçi eti güçsüz düşmana, keklik eti, keyifli bir yolculuğa, tavşan eti şöhretinizin artaca­ğına, kirpi eti, tabii olmayan bir ölüme, et kavurmak mal ve mülkün zarara uğrama tehlikesi olduğuna işarettir.

Taze et ölüme ve dedikoduya yorumlanır.

Rüyada görülen et, değişik şekillerde yorumlanıyor.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada et görmek, dört şe­kilde yorumlanır:

Mal elde etmeye,

Mirasa kavuşmaya,

Hüzün ve kedere,

Bela ve musibete işaretle tabir olunur.

Kirmani’nin yorumu

Ryada kebap edilmiş bir et görmek ya da yediğini görmek, yorgunluğa ve meşakka­te düşmeye işarettir.

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mal elde etmeye işa­rettir.  Yılan eti düşman­larınızın olduğuna işarettir. Eğer görülen yılan eti pişmiş olmayıp çiğ ise, onu yiyen kimsenin, düşmanı­nın gıybetine düşmesine işârettir.

Rüyada at eti görmek, izzet, şeref, makam ve büyüklerden gelecek mala işaretle yorumlanır. At eti, acı, darlık ve kede­re yorumlanır.

Rüyada katır eti görmek, hastalığa, bazen mala işarettir.

Rüyada görülen ceylan eti, asaletli bir kadından gelecek mala işarettir.

Rüyada görülen küçük kuşların eti, gaddar bir adamın ma­lına işarettir.

Rüyadaki tavuk, horoz ve benzeri kuşların eti, mal ve refaha işarettir. Bazı yoruma göre, rüyada tavuk eti görmek, kadın tarafın­dan gelecek menfaate işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kasaptan et aldığını ve onu eve götürdüğünü görmek, hastalıktan sonra şifâ bulmaya, üzüntü keder ve sıkıntıların gitmesi­ne işârettir. Rüyada kasaptan aldığı eti eve getirip, onu afiyetle yemek güzel nimetlerle rızıklanmaya işârettir.

Rüyada kaz ve ördek eti görmek, mal ve nimete işarettir.  Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek eti gör­mesi veya ondan yemesi, mal ve nîmete, er­keklerden dindar ve sâlih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate işâret eder.

Rüyasında kasaptan et aldığını görmek, musibet ve kedere bir kötülüğe uğrayacağınıza, bir üzüntülü haber alacağını­za işaretle tabir olunmuştur.

Rüyada et görmek, mal, miras, hüzün ve musibet ile tabir olunur.

Rüyada insanın kendi etini yediğini gör­mesi, ehil ve akrabası hakkında gıybete ve pişman olacağı bir işi işlemeğe işârettir.

Ne olduğu belli olmayan bir parça et gör­mek, musibete; tuzlu et, musibetten sonra nîmete; kıyılmış et hüsran ve zarara işâret eder.

Rüyada terbiye edilmiş yahut kıyma yapıl­mış et görmek, bekâr için eşe, kadın için erkek çocuğa, diğerleri için kazançlı ve karlı bir or­taklığa işârettir.

 

Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işâret eder.

Kebap halinde erkek koyun eti görmek, rüya sahibinin hastalığına; kuzu ve oğlak eti görmek, evlâdının veya hizmetçisinin hastalığına; dişi koyun eti görmek, hanımı ve­ya validesinin hastalığına işârettir. Rüyada yağlı koyun eti görmek, rüya sahibi­nin bir ölünün malına varis olacağına işârettir.

Rüyada görülen pişmemiş et gıybet ve üzüntüye işârettir.

Rüyada pastırma görmek, ölüleri gıybet etmek ile tabir olunmuştur.

Rüyada görülen kümes hayvanlarının eti, refah ve mala işârettir.

Rüyada devekuşu eti görmek, kır ve ormanlık yerlerden gelecek rızka işârettir.

Rüyada öküz eti yediğini görmek, hakim huzuruna götürülmeye işârettir.

Rüyada görülen balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaate işârettir. Balık eti çabuk gelen bir rızka ve büyükleri tarafından gele­cek bir menfaate işrat eder.

Rüyada görülen at, arslan ve kaplan eti şeref ve yüceliğe işârettir.

Rüyada görülen vahşi hayvan eti, helal olan rızka işârettir. Bazen onda bulunan bir sebep­ten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işârettir.

Rüyada görülen fil eti, büyük bir kimseden gelecek az bir mala işârettir. Rüyadaki fil eti, büyük bir zattan elde edilecek bol mala işarettir denmiştir.

Rüyada görülen yırtıcı hayvanların eti, ma­la işârettir. Yırtıcı kuşların eti de mala işârettir.

Rüyada görülen domuz eti, haram mala işârettir.

Tanınmayan et ve kan görmek, yine galip gelmeye ve fakat fitneye de işâret eder.

 

Rüyada kendi etini yediğini görmek, zina yapmaya işârettir. Yine rüyada kendi vücudunun etini yediğini görmek, kendi kazancından ve elinin emeğjyle meydana getirdiği şeyden yemeye işârettir.

Rüyada bir kadının diğer bir kadının etini yediğini görmesi, o kadının diğer kadınla sevi­cilik ettiğine işârettir.

Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya parça parça kesilip yere düştüğünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir azaba yahut tutulacağı bir hastalığa işârettir.

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise sıhhat bulur.

Bir kimse rüyada kendi etinin noksan oldu­ğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğu­na veya hastalığına yahut kendi durumununya da ticaretinin noksanlığına işârettir.

Abid ve zâhid bir kimse rüyada kendi eti­nin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur.

Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse malının kazancını yer. Serma­yesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.

Rüyada görülen meçhul et, helâk olmuş kimselerin geride bıraktıkları mallarına işârettir.

İnsan Eti Görmek

Rüyada bir insanın etini görmek, o insanın gıybetini yapmaya işârettir. Yine rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tabir olunur. 

Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır. İnsan eti yemek, kendi vücudunu yemek, hakkınızda kötü sözler sarf edildi­ğine, kendi malınızı lüzumsuz yere yiyeceğinize işarettir.

Koç Eti Görmek

Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete yorumlanır. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.

Pişmiş Et Görmek

Pişmiş et mala yorumlanır. Pişmiş et görmek yahut onu yemek, kolay­lıkla elde edilen hayır ve menfaate ve helal mala işâret eder. Rüyada tencerede pişmiş et görmek, nimet ve rızka işaret olarak yorumlamıştır. Rüyasında eti kebap olarak pişirdiğini görmek, rüya sahibi ha­ram mal elde eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada tencerede pişmiş et görmek, rızık ve nimettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu yorumcuya göre, ızgarada pişmiş et görmek ve yemek, haram mala işaret eder. Bazı kere de, ızgarada pişmiş eti görmek ve de yemek, zahmet ve zorlukla elde edilen hayır ve menfaate işaretle yorumlanmıştır.Bir kimsenin rüyasında pişmiş et görmesi veya yemesi, helal elde edilen mala ve kolayca kazanılan hayır ve menfaate işarettir.

Erkek deve etini pişmiş bir şekilde yediğini gören kimse birinin malını yer veya sonradan kurtulacağı bir hastalığa tutulur.

Rüyada pişmiş bir eti ihtiyar bir adamla ye­diğini görmek, rüya sahibinin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yüce olacağına işâret eder.

Fakir bir adamın rüyada et ile pişmiş yeme­ği görmesi, zenginliğe işâret eder. Etsiz pişmiş yemeği görmek ise, ibadet ve ihtiyaca işârettir. Rüyada pişmiş et görmek ve yemek güzel­likle hasıl olan hayır ve menfaate, kebap edil­miş et görmek ve yemek, elem, hastalık ve ızdıraba ve meşakkatle kazanılan mala işâret eder. Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin kadri ve şanı yücelir.

Kuş Eti Görmek

Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malını yer.

Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazen da rüyada kuş eti yemek; Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere yorumlanır. Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir.

Rüyada kişinin kuş eti görmesi, fazla yol­culuk yapmak suretiyle fayda elde etmeye işârettir.

Rüya sahibinin hilekâr, zâlim ve gaddar kimselerin malını yemesine işârettir.

Rüyada kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları görmek, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir mala işârettir.

Sığır Eti Görmek

Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı yorumcular kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa yorumlanır, dediler.

Rüyada sığır eti görmek, sağlık ve ucuzluğa işaret eder. Bazen de rüyada sığır eti görmek, zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işâret eder.

Bazı kere de bu rüya, rızka, ucuzluk ve bolluğa işâret eder.

Deve Eti Görmek

Erkek deve etini görüp, o ete dokunmak rüya sahibine düşman tarafından bir keder isabet edeceğine işaret eder.

Rüyada görülen deve eti, düşman malına işârettir. Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmak- sızın görmüş olduğu erkek deve eti, baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işârettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimse­ye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine hastalığından kurtulur. Rüyada görülen deve eti, düşmandan gelen mala işarettir.

Çiğ Et Görmek

Bir kimse rüyada çiğ eti görse ve onu ye­mesi bu rüya iyi değildir. Çiğ et bulaşıcı bir hastalığa işarettir. Rüyada çiğ et görmek ise, ağrı, hastalık ve ızdıraplara işârettir. Bu rüya, rüya sahibi için elem, keder ve sıkıntıya, ağrı ve sızılara, hastalık ve ıstıraplara, aç kalmaya ve üzüntüye düşmeye işaret olarak yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre de rüyada çiğ et görmek hayır olarak yorumlanır.

Rüyada çiğ et yemek; iyi, çiğ eti görüp yememek iyi değildir.

Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.

Bir cevap yazın