Rüyada At Görmek: Beyaz At, Siyah At

Rüyada at görmek, bolluğa berekete ve zenginliğe delalet eder. Rüyada ata binmek seyahat anlamına da gelmektedir. Rüyada taya bindiğini gören kimsenin güzel bir çocuğu olur. Bazen de at güzel bir eve delalet eder. Kır at, başarılar elde edileceğinin habercisidir. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir.

Attan indiğini ve bir daha binmemek üzere eyerini çıkardığını gören kimse eşinden boşanır. Eğer attan indiğini ama eyeri de bir daha binmek üzere yanında bulundurduğunu görse eşini aldatacağına işaret eder. Atın özelliklerine göre evlenilecek hanımın özellikleri anlaşılır. Örneğin, kızıl kısrak at; dindar, neşeli ve tanınmış bir hanıma, alaca kısrak; güzellik ve malıyla meşhur bir kadına işaret eder. Her tarafı yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak; neşeli ve sevinçli bir kadın anlamına gelir. Beyazlığı siyahlığından çok olan at; dindar bir hanıma işarettir.

Rüyada Kahverengi At Görmek

Rüyasında kahverengi at gören kimsenin hayatında büyük başarı ve zafer elde edeceğine, azmedip çok çalışıp emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder. Aynı zamanda başarı elde eden rüya sahibin büyük bir güce ve kudrete kavuşacağına işaret eder. Rüyada kahverengi at görmek bir anlamda yiğit, sözü dinlenen, yüksek bir mevkide olan heybetli bir kişinin varlığına delalet eder.

Rüyada Kahverengi Ata Binmek

Rüyasında kahverengi ata bindiğini gören kimsenin hayallerinin gerçekleşeceğine ve muradına ereceğine delalettir. Çok çalışıp başarılı olmak isteyen kişinin emeklerinin karşılığını alarak olması gereken noktaya geleceğine ve hedeflerini gerçekleştireceğine de delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin maddi anlamda bir refaha kavuşacağının ve ömür boyu refah içinde yaşayacağının habercisidir.

Rüyada Kahverengi At Sürüsü Görmek

Rüyada kahverengi at sürüsü göre kimsenin başarılı, saygın ve makam sahibi kişilerle bir araya gelerek onlarla dostluk kurup yakınlaşacağına ve onlar sayesinde yüksek bir makama sahip olacağına ve büyük başarılara imza atacağına delalet eder. Rüya sahibinin bu bilgili, donanımlı ve eğitimli  kişilerle ticaret anlaşmaları yaparak amacına ulaşacağına işaret eder.

Rüyada At Sürüsü Görmek

Rüyasında at sürüsü gören kimsenin çıkacağı yolculuklardan iyi haberlerle ve birçok kısmetle döneceğine, ne muradı varsa gerçek olacağına, mevkisinin  yükseleceğine ve müjdeli haberler alacağına delalet eder. Rüya sahibinin bir iş kurarak kendi işinde çok başarılı olacağına delalet eden rüya aynı zamanda anlayışlı ve sevgi dolu bir eşe, başarılı ve geleceği parlak çocuklara işaret eder. Rüya sahibinin şanslı günler yaşayacağına delalet eden rüya hayırlı işerin de habercisidir.

Rüyada At Sevmek

Rüyasında at sevdiğini gören kimsenin isteklerine ulaşacağına ve düzenini kuracağına işaret eder. Kendi yuvasında mutlu olacağına ve kimsenin lafına sözüne maruz kalmadan huzurlu bir şekilde yaşamaya delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin geleceğinin çok aydınlık olacağının ve tüm sorunlarından kurtulacağının da habercisidir. Maddi bir güce kavuşarak borçlarından kurtulacağına da delalet eder.

Rüyada Hasta At Görmek

Rüyada hasta bir at gören kimsenin yakınlarından birinin hastalanacağına ve dikkatli olunması gerektiğine işaret eder. At ile ilgili rüya yorumlarının en olumsuz olanlarından biridir. Rüya sahibinin isteklerinin gerçekleşmesi için bir süre beklemesi gerektiğine ve sorunların bir süre daha yakasını bırakmayacağına delalet eder.

Rüyada Büyük At Görmek

Rüyada görülen büyük at, rüya sahibinin büyük bir servete kavuşacağına işaret eder. Birinden yüklü miktarda  miras kalacağına ve bir anda sıkışık durumdan kurtularak maddi olarak refaha çıkacağına delalet eder. Ayrıca büyük at bekar kişilerin eş bulacağına da işarettir.

Rüyada Kanatlı At Görmek

Rüyasında kanatlı ata bindiğini gören kimsenin dünyalığa ya da saltanata kavuşacağına delalet eder. Çok büyük bir güce sahip olan rüya sahibinin hayatının tamamen değişeceğine işarettir. Eğer rüya sahibi kendi sahip olduğu zayıf ve çelimsiz atını güçlü bir atla değiştirdiğini görürse bu kötü halden iyi hale geçeceğine ve huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret eder.

Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delâlet eder.

Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekâr olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. Bazen da at, güzel yapılmış eve delâlet eder.

Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir.

Bir kimse eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlâksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır.

Bir kimse birtakım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında değerli olur.

At otlaktır. Bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delâlet eder.

At, uzaktan gören kimse için, müjde, izzet ve hayırdır.

Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delâlet eder.

Bazı yorumcular, at şöhrettir derler.

Bir kimse rüyada kendisine birtakım atların arzedildiğini görse, o kimse dünyayı arzu etmek sebebiyle namazından geri kalır.

Kendi atından inip başkasının atına bindiğini gören kimse, bir halden diğer hale geçer.

Bir kimse at üzerinde elinde mızrak olduğu halde insanlara saldırdığını görse, dilencilik yapıp halktan ısrarla bir şeyler istemesine delâlet eder.

Bir kimse bir at veya bir eşek satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişir.

Rüyada at görmek, çok iyidir. Gösterişli ve iyi donatıl­mış bir at görmek, büyük bir müesseseye sahip olmaya, saadete ve sevince, yüklü at görmek iflasa gidileceğine, atı dövmek, hapse girmeye, savaş atı görmek, bir düşmanı mağlup et­meye, muzaffer olmaya, at gübresi, manevi ve maddi mevkii ve itibarı olan bir kimseden mal alınacağına, uzun kuyruklu at, insa­na fayda getireceğine işarettir. Atla mücadele etmek karısıyla çe­kişeceğine işaret eder. Atını bağlanmış görmek, mevkii sabit kala­cağına, atı kuyruksuz görmek, bir zarara işarettir. Kır at ulu olmaya doru at yüksekliğe, ak at sağlığa, kula at sabırsızlığa, sarı at hastalığa, yağız at evlenmeye işarettir. At yarışı sabırsızlık, at almak başkalarına üstünlüktür. Atı okşayıp öpmek dedikodu yapıldığının işaretidir. Atın yorgunluğu müsrifliktir. Atın terlemesi eve bağlı olma lüzumuna işarettir. Atın merdiven çıktığını görmek büyük saadete işarettir. Ata cesur binmek, tutulan işte başarılı olmaya işarettir. At genellikle hayra işarettir.

Rüyada at görmek, murada ermektir. Rüya yorumcuları atın rengine ve durumuna göre yorumlar yapmışlardır. Si­yah (yağız) at görmek, büyüklüğe ve zenginliğe işarettir. Rüyada iyi ve cins bir at görmek, rüyayı görenin rızkının artmasına ve gücünün çoğalmasına işaretle yorumlanır. Rüyada beyazımsı gri bir at görmek, kazançlı işler peşinde koşmaya işaretle tabir olunur. Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek, işlerin bozulacağına işaretle tabir edilir. Rüyada kır at görmek hayır ve berekettir.

Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine işarettir. Ölmüş bir at görmek, rüyayı gören kimsenin saygı ve itibar göreceğine işarettir.

Rüyada at eti yediğini görmek, iyi değildir. Bu rüya iyiye ve hayra yorulmaz.

Rüyada attan düştüğünü görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören kimse, ya para kaybeder ya da sağlığı bozulur. Rüyasında bir at sattığını görmek, iyiye yorulmaz. Bu rüya sahibi, ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçim­sizlikler meydana gelir.

Pazardan bir at satın aldığını görmek, memur olan biri için, kısa zamanda terfi edeceğine işarettir.

Rüyada koşan at görmek, rüyada takım atların sokaklarda ve mahalle aralarında koştuğunun görülmesi o yerlere isabet edecek yağmur ve sellere işarettir, diye tabir edilir. 

Atın çalındığını görmek, işini kaybetmek ve hasta için ölümle yorumlanır.

Rüyada atın üstünden indiğini görmek, işinden kovulmak, işini terk etmek ve itibardan, gözden düşmekle yorumlanır.

Bazı yorumculara göre ise, bir kimse rüyasında atını kuyruksuz olarak görmüş olsa, bu onun bir zarara uğrayacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında kendi üzerine at bindiğini görmek, bir bela ve musibete düşeceğine işaret olarak yorumlanır. Atının elinden uçtuğunu görmek, iki dünya da (dünya ve ahirette) da mutluluğa ereceğine, durumunun iyi olacağına işarettir.

Doru bir at görmek, yüksek mertebeye, yüksek bir makama ermeye işarettir. Kula at (al ile kır arası bir renk) görmek, sabırlı olmaya işaretle yorumlanır. Sarı at görmek, hastalığa işaret olarak yorumlanır. Rüyada yağız at görmek, evlenmeye, rüyayı görenin evleneceğine işarettir. Rüyasında atı okşayıp öptüğünü görmek, evliliğe işarettir. Uzakta bir at görmek, gelecek olan bir mutluluğa veya gelecek müjdeli bir habere işarettir.

Rüyasında atın bağlı olduğunu görmek, gecikmiş bir mutluluğa işarettir. Beyaz at görmek, mutluluğa kavuşmaya işarettir. Atın ısırdığını görmek, kedere veya ailesinin ihtiyaçlarını temin etme sorumluluğuna işarettir.

Rüyada deniz atına bindiğini görmek, deniz seyahatine (yolculuğuna) veya deniz memuriyetine, deniz işine girmeye işarettir. Rüyada bahçesinde bir at görmek, büyük bir zatın onun (rü­yayı görenin) evine geleceğine işarettir. Rüyasında insanların gözleri önünde pazar yerinde attan düştüğünü görmek, mevki ve makamını kaybedeceğine yada malının tamamını kaybedeceğine işaretle yorumlanır. Rüyada kör bir at görmek, işlerin kötü gideceğine ve geçim darlığı çekeceğine ve sonradan selamete ereceğine işarettir. Rüyada atma silahlı olarak bindiğini görmek, büyük memuriyete getirileceğine, başarılara ereceğine ve kuvvetli, güçlü olacağına işarettir. Atını kaybettiğini görmek, işinden atılmak veya hanımından ayrılmak şeklinde yorumlanır. Rüyada atının kaçtığını görmek, işten veya memuriyetten çıkarılacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada kuyruğu uzun atı olduğunu görmek, dostlarının kendisine yardım edeceklerine, çok mutlu bir hayata ve büyük bir değere sahip olduğuna işarettir. Rüyada atını atlattığını görmek, amirlik makamına yükselmek veya valilik makamına çıkacağına, yani vali olacağına işarettir. 

Rüyada uzun kuyruklu, bol tüylü (kuyruğunda çok kılları bulunan) bir at görmek, rüyayı gören kişinin birçok yardımcıları olacağına işarettir.

Rüyada bir atla kavga ettiğini görmek, büyük sıkıntıya düşer. Büyük bir günah işler şeklinde yorumlanır. Rüyasında kısrağının doğurduğunu gören kişinin, mertebesi, şeref ve itibarı artar, malı mülkü çoğalır şeklinde yorumlanır. Bazı yoruma göre de, çocuğu dünyaya gelir. Eğer bekar biriyse, evlenir ve iş sahibi olur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında atın anlında ve kuyruğunda beyazlar, beyazlık görmek, saltanatın, zenginliğin doruk noktasında olmaya işaret olarak yorumlanır. Rüyasında atının çok tüylü (kıllı) bir at olduğunu görmek, çok malı mülkü ve çok evladı olacağına işaretle yorumlanır. Rüyada bir grup atlı adamlarla, at üzerinde gittiğini görmek, saadet ve mutluluğa işarettir.

Atı okşayıp sevmek, sevdiğini görmek, ciddi ve samimi bir dostluğa işarettir. Rüyasında ata su vermek veya sulamak için suya götürdüğünü görmek, sağlığa, rüyayı gören kişinin sağlıklı ve sıhhatli bir kimse olacağına işarettir. Rüyasında atı kişnerken görmek, güçlü ve kuvvetli olmaya cesaret sahibi bir kişiye işarettir. Diğer bazı yorumculara göre de rüya kadının doğru yoldan saptığına işarettir. Rüyasında boş bir at görmek, bir işinden iyi bir haber alacağına işarettir.

Rüyasında ata ters bindiğini gören kimse, yavuz bir iş yapar şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendisine bir at hediye edildiğini görmek, büyük hayır ve menfaate kavuşur şeklinde yorumlanır.

Rüyada at görmek, muradına nâil olmaya, rızkının geniş olmasına, makam, rütbe, yolcu­luğa ve düşmana galip gelmeye işâret eder.

Bazen de at görmek, güzel yapılmış bir eve işâret eder.

Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işâret eder.

Bazen rüyada görülen at, bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuğa işâret eder.

Rüyada genç ve iyi cins bir at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına işâret eder.

Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı işlerin peşinden koşmaya işâret eder.

Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, işlerin bozulmasına delâlet eder.

Rüyada kır at görmek, hayır ve berekettir.

Rüyada görülen kır at, düşmana galip gel­meye işârettir.

Rüyada görülen melez at, izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delâlet eder.

Rüyada beyazlığı siyahlığından çok olan at görmek, neşeli ve dindar bir kadına işâret eder.

Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at görmek, dindarlığa işâret eder.

Rüyada yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, savaşa işâret eder.

Rüyada görülen at, uzaktan gören kimse için, müjde, izzet ve hayırdır.

Hayvanların siyahı, izzet ve şereftir.

Rüyada attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.

Bekâr olan bir kimsenin bir kısrağa bindi­ğini veya satın aldığını görmesi, hanımefendi, asil, şerefli ve zengin bir kanınla evlenmeye veya bir ev sahibi olacağına yorulur. Kısrağın tayı varsa, evlendiği kadının bir çocuğu olaca­ğına işârettir.

Evli yahut evlenmeye namzet olmayan bir kimsenin bir kısrağa bindiğini veya satın aldı­ğını görmesi, büyük bir araziye nâil olmasına işâret eder.

Rüyada eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindi­ğini görmek, fenâ huylu bir kadına işâret eder.

Binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimseye işârettir.

Yürütülmek istendiği zaman duran at, tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delâlet eder.

Bir kimse bir takım atlara sahip olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları ara­sında makbul olur.

Rüyasında bir atı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin nîmet, mal, para, izzet ve kuv­vete kavuşmasına işârettir.

Bir at tarafından ısırıldığını görmek, rüya sahibinin herkes tarafından saygı görmesine işârettir.

Bazen rüyada atın kendisini ısırdığını gör­mek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya işâret eder.

Rüyada ölmüş bir at görmek, rüya sahibi­nin şeref ve itibara kavuşmasına işâret eder.

Rüyada attan düştüğünü görmek, rüya sahibinin para kaybına uğramasına ya da sağ­lığı bozulmasına işârettir.

Rüyada at sattığını görmek, rüya sahibinin ya birisi ile kavga edeceğine ya da aile haya­tında geçimsizlikler olacağına işâret eder.

Rüyada bir at satın aldığını ve parasını saydı­ğını, elindeki paraları çevirdiğini görse, söylediği bir sözden dolayı hayra erişeceğine işârettir.

Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederekyüksek mev­kilere nâil olur.

Başıboş atların evler arasında koşturmaları ve böylece biryere veya bir mahalleye girme­leri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere işâret eder.

Rüyada atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye mey­letmeye işârettir.

Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren, kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur.

Rüyada bir atın terkisine binen, birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Rüyada atının kıllarının çok olduğunu gör­mek, rüya sahibinin malının ve evladının çok olduğuna işâret eder.

Rüyada kuyruk tüyü gür olan at görmek, evlat ve akraba çokluğuna İşâret eder.

Rüyada görülen yedeksiz ve yularsız at, kendi keyfine istediği yerde gezip dolaşan ve zina eden bir kadına işârettir.

Rüyada görülen posta atı, ona binen kimse için ecelinin yaklaşmasına işâret eder.

Rüyada görülen atın kuvvetsizliği, rütbenin zayıflığına delâlet eder.

Ata Bindiğini Görmek

Rüyada siyah ata bindiğini görmek, kârsız bir yolculuğa çıkmaya ve o yolculukta malının eksilmesine işârettir.

Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gör­mek, düşmanlarını mağlup etmeye işâret eder. Rüyada siyah ata bindiğini görmek, rüya sahibinin şeref ve itibarının, mevkisinin yükselmesine işârettir.

Rüyada kır ata bindiğini görmek, rüya sa­hibinin, kısa bir süre içinde evleneceğine işârettir.

Bazen rüyada kır ata bindiğini görmek, düşmanını kahra uğratmaya işâret eder.

Rüyada eğersiz bir ata binmek, rüya sahi­binin sebatı olmayan bir işi üzerine almaya, giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edeme­yeceğine işâret eder.

Rüyada ata bindiğini ve koşturduğunu görmek, pek çabuk muradına kavuşacağına işarettir. Rüyada gamsız bir ata bindiğini görmek, tehlikeli bir işe ya da tehlikeli bir memuriyete işarettir. Ata bindiğini görmek, memuriyete girmek veya seyahate çıkmaya işarettir. Bir attan inip diğer (başka) bir ata binmek, iş değiştirmekle yorumlanır. Bağlı bir at görmek, gecikmiş bir mutluluğa işarettir. Silahlı olarak ata bindiğini görmek, yüksek bir memuriyet, başarı ve güçlü olmaya işarettir. Bazı kere de ata binmek, yolculuğa işâ­rettir.

Bir attan inip de başka bir ata bindiğini görmek, iş veya memuriyet değiştirmeye yani hayatında değişiklik olacağına işaret yorumlanır. Ata bindiğini, inip tekrar bindiğini görmek, işten atılıp, tekrar işe alınacağına işaret olarak yorumlanır. Evli bir kimse ata bindiğini görse, önce bir sıkıntıya düşüp sonra kurtularak feraha ereceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında ata binerek uçtuğunu görmek, mutluluğa kavuş­mak, din ve dünya işlerinde yüksek mertebe sahibi olaca­ğına işarettir. Rüyada bir ata binip hemen indiğini görmek, başladığı bir işe pişman olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Ata binmeye ehil olmayan bir kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delâlet eder. Rüyasında bir ata binerek şehre girdiğini görmek, düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir.

Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre işâret eder.

Rüyasında boz renkli bir ata bindiğini gören kimsenin, düşmanlarını yeneceğine (galip geleceğine) işarettir. Siyah bir ata bindiğini gören kimsenin, şeref ve saygınlığının artacağı, mevkide yükseleceği ile tabir olunur. Kır bir ata bindiğini gören kimsenin, kısa bir zaman içinde evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyada ata bindiğini gören, gerçekten ata binen birisi ise, değerli bir makama çıkacağına veya bir seyahate çıkacağına işaretle yorumlanır. Huysuz ve azgın bir ata bindiğini gören kimse, yalancı ve hilekar biriyle karşılaşacağına ve ondan zarar göreceğine işaretle yorumlanır. Eğersiz bir ata bindiğini gören kimsenin, işlerinin ters gideceğine ve işlerden olumlu netice alamayacağına işarettir.

Rüyada gemsiz bir ata binmek, rüya sahi­binin ahlâksız bir kadınla evlenebileceğine ve istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işârettir.

Rüyada huysuz ve azgın bir ata binmek, rüya sahibinin hilekâr ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ondan zarar görmesine işâret eder.

Rüyada hanımı hamile olan bir kimsenin ata binmesi, bir oğlu olacağına işârettir.

Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kimsenin mertebesine yükselmeye işâret eder.

Ata binmeye lâyık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delâlet eder. Bazen da o kimse için yolculuk meydana çıkar.

Erkek At Görmek

Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işâret eder. Rüyada erkek at görmek, iktidar ve güce işâret eder.  Eğer rüyayı gören, kimse evli ise, o zaman büyük bir arazi alacağına işarettir şeklinde tabir edilir. Erkek at, saltanat ve devlettir.

Dişi At(Kısrak) Görmek

Kara kısrak (siyah renkli bir kısrak) görmek, hasta olan, sağ­lık durumu iyi olmayan bir kadınla evleneceğine işarettir. Bazı yorumculara göre ise, siyah kısrak görmek, zengin bir hanımla evlenir şeklinde yorumlanır. Rüyasında kısrak sütü içtiğini görmek, büyük bir kişiye ya­kın olacağına işarettir.

Kısrağının doğurduğunu veya doğurma zamanının yaklaştığını görmek, rüya sahibinin maişetinin düzeldiğine veya malının fazlalığına işâret eder.

Kısrak sütü içtiğini gören kimseyi, sultan kendisine yaklaştırır ve sultandan kendisine hayır isabet eder.

Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder.

Rüyada her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak görmek, neşeli ve sevinçli bir kadı­na işârettir.

Rüyada görülen alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadına işârettir.

Rüyada dişi at görmek, ise, değerli ve şerefli bir kadın ile tabir olunur. Bir kısrağa (dişi ata) bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli ve saygın bir kadınla evlenir, diye tabir olunur. Rüyasında dişi bir taya bindiğini görmek, iyi huylu bir hanımla evleneceğine işarettir. Rüyasında kısrak (atın dişisi) görmek ve bu kısrağa sahip olmuş olduğunu görmek, evliliğe, yani rüyayı gören kişi­nin evleneceğine işarettir. Rüyada dişi at görmek, şerefli hür bir ka­dına işârettir.

At Yavrusu Görmek

Rüyasında bir taya (at yavrusuna) bindiğini gören bir kimse, bekar ise, iyi ve zengin biriyle evleneceğine veya bir ev alacağına işaretle yorumlanır.

 

Bir yanıt yazın