Rüyada Bebek Görmek

Bebek çok güzel giydirilmiş, sıhhatli ve neşeli görülmüş­se, sıkıntı önemsiz olup çabuk geçenektir. Bağımsız, ağlayan, çıplak bir bebek görmek, rüya sahibinin tövbe etmesine işaret eder. Fakir birisinin kendisini anadan doğma bir bebek olarak görmesi, onun zenginleşeceğine işarettir. Oyuncak bir bebekle kendinizi oynuyor görmek, eğlenceli bir toplantıya davet edileceğinize, ge­leceğin iyi olacağına, eğer bebeği satın alıyorsanız veya hediye ediyorsanız, pişmanlığa, uzun sürecek bir hataya düşeceğine işaretir.

Rüyada çocuğu kucağına alıp sevdiğini görmek, hayır ve menfaate işârettir.

Bazen rüyada bir bebeği sevip okşadığını görmek, sevinçli bir habere işâret eder.

Çocuğu olmayan bir kadının rüyasında kucağında çocuk görmesi, çocuğu olmasına işârettir.

Rüyada bir bebeğin süt emdiğini görmek, evdeki rızık ve bereketin bolluğuna işârettir.

Rüyada görülen küçük çocuklar, basit ve küçük üzüntülere işârettir.

Zengin bir kişinin rüyada çocuk olduğunu görmesi, iyi değildir ve onun kayba uğrayaca­ğına yorulur.

İşi olmayan bir kimsenin rüyada bir bebe­ğin beşiğini salladığını görmesi, yakında işe gireceğine ve sevineceğine işâret eder.

Rüyada küçük çocuğunun serpilerek büyü­düğünü ve adam olduğunu görmek güç ve kudrete işârettir.

Çocuğu sırtına bindirdiğini görmek üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmek üzüntü ve kedere; büluğ çağı­na yaklaşmış çocuğu görmek de müjdeye işârettir.

Rüyada anne ve babanın kendi çocuğunu kucağında görmesi, şefkat ve merhamete; başkasının çocuğunu sevmeleri de, yetimleri himaye etmeye ve kimsesiz çocuklarla ilgilen­meye işârettir.

Evlenmediği halde rüyasında çocuğu oldu­ğunu görmek, ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve şerefe işârettir.

Rüyada cami, sokak gibi bir yere bırakıl­mış olan çocuğu görmek, düşmana yahut olumsuz değişikliklerin giderek, her şeyin eski haline avdet etmesine, üzüntü ve kede­rin gitmesine işârettir. Bazen rüyada bir bebeği cami avlusunda terk edilmiş olarak görmek ve onu kucağına almak, akrabalar yoluyla gelecek mirasa işâret eder.

Rüyada çocuğun başında çıban görmek, onun akıllı ve zeki bir çocuk olduğuna işârettir.

Rüyada çocuk öldürdüğünü görmek, bir­çok ilim elde etmeye işârettir.

Bebek haberdir. Güzel bir bebek iyi haberdir. Çirkin, cılız, sıska bir bebek tatsız haber veya dedikodudur. Üstü başı kirli bir bebek, kısa süre sonra para geleceğini bildirir. Ağlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlı sözleridir.

Yeni Doğmuş Bebek Görmek

Yeni doğmuş çocuk, üzüntü ve kedere, cahil halkı hoş tutmaya işaret eder. Rüyada yeni doğmuş bir çocuk görmek, sevinç ve sürura işâret eder. Rüyada yeni doğmuş bir bebek görmek, hayırlı değildir.

 

Erkek Çocuk Görmek

Rüyasında bir kimse, bir bebek (erkek çocuğu) görse, bu onun bir müjde alacağına işarettir.

Kız Çocuk Görmek

Rüyada kız çocuğu görmek ise, rızka, ha­yırlı nîmete, bolluğa, şerefe, zorluk çektikten sonra kolaylığa işâret eder.

Bazen de rüyada kız çocuğu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işârettir.

Yine rüyada kız çocuğunu görmek, sevinç­li bir işle karşılaşılacağına işâret eder.

Yerde bulunan kız çocuğunu oradan kaldırıp kucağına almak her türlü hayra pek yakında kavuşmaya işaret eder. Yani yoksulsa zengin olması, hasta ise şifa bulması, sıkıntıda olanın bundan kurtulması gibi… Hasta olan erkek ve kadının çocuk doğurması iyileşmesine delalet eder.

Rüyada kız çocuğu (bebek) görmek, bolluğa, şan ve şerefe, aynı zamanda zorluktan sonra kolaylığa kavuşulacağına işaretle yorumlanır. Rüyada kız çocuğu görmek, sizi sevindirecek bir işle de karşılaşacağınıza işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre: Rüyada bebek görmek, kendi ailesinde veya komşularında bir kız çocuğunun (bebek) doğa­cağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Bir yanıt yazın