Rüyada Enfal Suresi Görmek

Rüyada Enfal suresini veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; zafere ermeye, izzet ve yüceliğe yorumlanır.

Ibn-i Abbas (r.a.)’ın yorumu

Rüyasında Enfal suresinin tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya bir başkası tarafından okunurken dinlediğini gören kişi, itibar sahibi ve saygın biri olur ve her işinde başarılı olur şeklinde yorumlamıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu

Rüyasında Enfal suresini (yukarıda anlatılan şekilde) gören kişi, büyük nimetlere, gani­met ve mala kavuşur. Düşmanlarına ve rakiplerine karşı üstünlük ve galibiyet elde eder şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Enfâl Sûresi ni veya ondan bir âyet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, zafere ermeye, izzet veyüceliğe işârettir.

Bazen rüyada Enfâl Sûresi’ni okumak, kuvvete, ilme ve takvaya işârettir.

Rüyada Enfâl Sûresi’ni veya ondan bir âyet okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse idareci ise, kuvvet ve kudret sahibi; âlim ise, takva sahibi olur.

Bazen rüyada Enfâl Sûresi’ni veya ondan bir âyet okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse düşmanına galip gelerek ondan ganîmete nâil olur. Ganimetten eline helal mal geçer ve kıyamet günü Allah Resûlü (s.a.s.) ona şefaat eder.

Bir yanıt yazın