Skip to Content

Rüyada Enbiya Suresi Görmek

Rüyada Enbiyâ sûresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi; rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyâzları ile rızıklanmasına da yorumlanır.

Kirmani’nin yorumu

Rüyasında Enbiya Suresinin tamamını veya bir kısmını, bir parçasını okudu­ğunu ya da başka birinin okumasını görüp dinlediğini gö­ren kişi, dünya ve ahiret mutluluğuna erer. Bu dünyada bahtı ve kısmeti açık olur. Düşmanlarına, rakiplerine karşı galip ve üstün gelir. Hayatında başarılı olur. İbadetlerine düşkün dua ve zikirle meşgul olur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Enbiyâ Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işâret ettiği gibi, rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazları ile rızıklanmasına, sıkıntıdan sonra kolaylığa kavuşmasına da işârettir.

Bu mübarek sûreyi okuyan kişi, ilmiyle âmil olur, büyük nasip ve kıymetle rızıklanır. Darlıktan sonra genişliğe erer, zahmetten rahata kavuşur.

Rüyada Enbiyâ Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunulduğunu görmek, Peygamberlerin ahlâkı ile ahlâklanmaya, iç ve dış temizliğine işâret eder.

/tyrıca rüyada Enbiyâ Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunulduğunu görmek, alçak gönüllü olmaya, Peygamberlere salât-ü selâm getirmeye ve düşmanlarına galip gelmeye işâret eder.

Bazen de rüyada Enbiyâ Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunuyahut kendi üzerine okunulduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın onu emanet ve ibadete yöneltmesine ve ona kolaylık sağlamasına işâret eder.