Rüyada Erik Görmek

Vaktinde görülmesi rızıktır. Yahut bir yitiğin bulunmasıdır. Mevsimsiz olarak görülürse, hastalık yahut üzüntü ve kederdir. Hasta, rüyasında erik yediğini görse hastalığı iyileşir ve kalkar.

Rüyada erik görmek, aşka işarettir. Erik yemek, hü­kümet idaresinden hoşnutluğa ve servete, saadete, kuru erik ızdıraba ve kavga patırtıya işaret eder.

Ebu Said’in Yorumu

Rüyasında erik yediğini gören hastanın bu rüyası onun hastalığından şifa bulup iyileşe­ceğine işaret eder. Sağlıklı bir kişi bu rüyayı görse, sağlıklı yaşamıyla birlikte isteğinin ve muradının da gerçekleşe­ceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada sarı erik görmek iyi değildir. Bu rüya üzüntü ve ke­dere veya hastalığa işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada mevsimi dışında görülen erik, has­talık, üzüntü ve kedere işârettir. Kişinin rüyada mevsimsiz (mevsimi dışında) erik görmesi, iyi değildir. Bu rüya, hastalığa, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada mevsiminde erik görmek, rızka yahut bir yitiğin bulunmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada mevsiminde erik görmesi, yemesi hayırla yorumlanır. Mevsiminde rüyada görülen erik, kır­mızı olsun, siyah olsun, yeşil olsun eğer tatlı ise, mal ve rızkın artmasına işaret olarak yorumlanır. Rüyada erik görmek, bir yitiğin, zayi edilmiş bir malın, eşyanın bulun­masına da işarettir denmiştir.

Bir hastanın rüyada erik yediğini görmesi, hastalıktan şifâ bulacağına işâret eder.

Yine erik rüyası, aile içinde geçimin çok güzel ve muntazam olduğuna işârettir.

Rüyada meyvesi siyah erik görmek, iyi bir hekime işâret eder.

Bir yanıt yazın