Rüyada Emanet Görmek

Rüyasında herhangi bir kişiye emanet bir mal veya eşya bıraktığını görmek, onun gizli sırlarına vakıf olacağı­na işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir ölüye bir emanet bıraktığını görmek, bırak­tığı o emanetin perişan olacağına işaretle yorumlanır. Bir kişinin, rüyada emanetini bir ölüye bı­raktığını görmesi, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek birine söylemesine işâret eder. Bazen bu rüya emanetin zayi ve mahvolması­na işârettir. Rüyada emaneti bir hayvana bırak­manın tabiri de böyledir.

Bazı tabirciler, kendisine emanet bırakılan kimse galip, ema­net bırakan kimse ise, mağluptur, şeklinde tabir etmişlerdir.

Bir kimsenin rüyada emanetini, onu koru­maya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine söylemesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama sırlarını söylemesine işârettir. Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mal bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vâkıf olmasına işârettir.

Rüyada hanımına bir şey emanet ettiğini ve hanımının da o emaneti muhafaza ettiğini görmek, hanımının ondan hamile olmasına işârettir. Eğer hanımı verilen emaneti ifşa ederse, hamile olmamasına işâret eder.

Emanet bazen insanoğluna, onun yaratılış gayesine; emanete ihanet etmek kulluğun bi­lincinde olmamaya, ahdini yerine getirmeme­ye işâret eder.

Emanete sahip çıkmak, İslam dininin pren­siplerine göre tanzim edilen bir hayat yaşama­ya işâret eder.

Rüyada birine emanet olarak bir şey bıraktığını görmek, sırlarını başkalarına açıklamak anlamına gelir. Rüyada ölmüş birine emanet bir şey bıraktığını görmek, verilen sırra sahip çıkacak, asla kimseye söylemeyecek biriyle sırrını paylaşmaya delalet eder.

Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mal bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına yorulur. Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek bir kimseye söylemesine yorumlanır. Bazen bu rüya emanetin zayi ve mahvolmasına yorumlanır. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmasının yorumu da böyledir.

Bir kimsenin rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine söylemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama sırlarını söylemesine yorumlanır. Bazı yorumcular kendisine emanet bırakılan kimse galip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler.

Emanet bırakılan şey de emanet bırakanın emanet bırakılana kahrıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada birisine bir şey emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder. Çünkü o kimse için o adamı aramaya kuvveti vardır.

Bir yanıt yazın