Rüyada Maymun Görmek

Rüyada maymun görmek, büyük bir günah işleyen adama işarettir. Bazı rüya tabircilerinin yorumuna göre, rüyada maymun görmek, her türlü ayıbı işleyen, kendisin­de her tür ayıbın bulunduğu bir adama işaret eder.

Rüyasında maymun görmek, hilekarlık, göz boyacılık ya­pan, dalavereci sahtekar, bir adama işarettir.

Rüyada maymun görmek, zarar verici düşman­dır. Zeki ve kurnaz bir kimsenin sizi aldatmak için elinden gelen her şeyi yapmakta olduğuna işaret sayılır.

Bir maymun aldığınızı, bulduğunuzu, tuttuğunuzu veya size hediye edildiğini görmek, has­ta olacağınıza, fakat bu hastalığı kısa zamanda yenerek şifa bula­cağınıza işarettir.

Bir kimsenin rüyada maymunla kavga edip ve ona galip geldiğini görmesi, o kimsenin hastalanmasına ve sonra iyileşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada maymunla kavga ettiğini ve maymun galip geldiğini görmesi, o kimsenin hastalığa yakalanmasına işâret eder.

Bazen rüyada görülen maymun, büyük günâh işleyen bir adama işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir maymunla cinsî münasebette bulunduğunu görmesi, o kimsenin bir günâh işlemesine işâret eder.

Bazen rüyada görülen maymun, işlediği büyük bir günâhtan dolayı nîmeti elinden gitmiş bir adama işâret eder.

Bazen de rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, masiyete ve Allah’ın (c.c.) gadabını icabettiren fenalıklarda bulunmaya işâret eder.

Bazı kere de rüyada maymun görmek, yahudiye işâret eder.

Yine rüyada maymun görmek, nîmeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada maymun avladığını görmesi, o kimsenin, sihirbaz kimselerden faydalanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin maymuna dönüştüğünü görmesi, o kimsenin, sihirbazlık sayesinde malının çoğalmasına işâret eder.

Bazı kere de rüyada görülen maymun, mağlûp bir düşmana işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir maymuna bindiği onu dilediği gibi kullandığını görmesi düşmanını kahretmesine işâret eder.

Rüyada maymunun etini yediğini görmek, fakirlik ve ihtiyaca işârettir.

Bazen rüyada görülen maymun, hastalığa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir hastalıktan dolayı ilaç için maymun etini yediğini görmesi, o kimsenin, o hastalıktan kurtulamamasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada maymun eti yediğini görmesi, o kimsenin, yeni bir elbise almasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmesi, o kimsenin, düşmanına galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmesi, o kimse ile bir kişi arasında düşmanlık meydana gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine bir maymun bağışlandığını görmesi, o kimseye galip gelecek bir düşmana işâret eder.

Yine bir kimsenin rüyada kendisine bir maymun bağışlandığını görmesi, o kimsenin, aldığı bir emanete hıyanet etmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir maymunu omzuna almış olduğunu görmesi, o kimsenin, hırsızlık yapmasına işâret eder.

Rüyada bir maymuna bindiğini, onu dilediği gibi kullandığım gören kimse, düşmanım kahreder.

Bir kimse rüyada maymun etinden yediğini görse, o kimseyi şiddetli bir keder veya ölüme yaklaştıran bir hastalık tutar.

Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır.

Maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye işarettir.

Maymunla kavga ederek onu mağlup ettiğini gören kişi hastalanır, kısa zamanda iyileşir. Eğer maymun galip gelirse, rüyayı gören kişi dermanı olmayan bir hastalığa yakalanır. Hastalıktan dolayı maymun eti yediğini gören kişi o hastalıktan kurtulamaz. Maymunla cinsi münasebette bulunduğunu gören kişi çok büyük günah işleyecektir. Maymunun yanından geçtiğini gören kişi düşmanını yener. Bazı yorumculara göre maymun, hilekâr bir kişi veya rızkı elinden alınmış fakir kimsedir. Omzuna bir maymun aldığını gören kişi bir evden hırsızlık yapar ve hırsız olarak tanınır. Rüyada maymunla cinsi ilişki zina yapmaya veya bir insana düşman olunacağına işaret eder.

Bir yanıt yazın