Rüyada Düşman Görmek: Konuşmak, Kavga Etmek

Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin inatçı ve kendisine karşı olan kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah (C. C.) tarafından onaylanmasından ve düşmanlarına galip gelmeye yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görse, o kimse ile dost olur.

Bir kimseyi rüyada düşmanı kötü bir şeyle korkutsa, o kimse hayra erişir. Düşmanı kendisine bir hayır vadetse, o kimseye düşmanından bir kötülük erişir.

Rüyada Kötülük Yapan Birini Görmek

Rüyada kötülük yapan birini görmek rüya sahibinin sahte dostlar ve düşmanlar tarafından etrafının sarılacağına işaret etse de  bazen de iyiliğe ve hayra yorulur. Aynı zamanda başkaları için faydalı olmaya delalet ederken büyük bir musibetle karşılaşmaya, uğursuzluklara, şanssızlığa ve kötü olaylar yaşanacağına da delalet edebilir. Yani bu rüya bazen görüldüğü şekilde bazen de tam tersi şekilde yorumlanır.

Rüyada Düşmanın Evine Gitmek

Rüyasında düşmanın evine gittiğini gören kimsenin yaptığı ticaret anlaşmalarında rakiplerinin önüne geçeceğine ve onlara karşı büyük başarılar kazanacağına işarettir. Ayrıca rüya sahibinin maddi bir güce kavuşacağına, üzüntülerinin yerini mutlulukların alacağına, mutlu bir aileye kavuşacağına, kendisini rahatlatacak bazı imkanlar elde edeceğine, eksik kalan işlerin tamamlanacağına yaşanan küslüklerin son bulacağına, çok güzel ve huzurlu bir yaşam sürüleceğine, helal paraya, stresli günlerin biteceğine ve hayır duaları alınacağına delalet eder. Bu rüya düşmanla ilgili görülen rüyaların en hayırlısıdır.

Rüyada Düşmanla Dost Olmak

Bu rüya tam tersi şekilde yorumlanır. Yani rüyasında düşmanıyla dost olduğunu gören kimsenin bir dostuyla büyük bir anlaşmazlığa düşeceğine ve bu anlaşmazlığın büyüyerek ipleri koparacağına ve dostluğun tamamen biteceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kimsenin eski dostuyla düşman olacağına delalet eder.

Rüyada Eski Düşmanını Görmek

Rüyada eski düşman görmek verilen emeklerin karşılıksız kalmasına ve bu durumdan dolayı yaşanan büyük üzüntüye delalet eder. Ancak bu durumun kendisine mutluluk getireceğine ve sevdikleri tarafından destek göreceğine işaret eder. Aynı zamanda çok yüksek bir mevkii de iş bulmaya, umutlarının yeniden yeşereceğine, yüzünün güleceği ve ruhunun huzur dolacağına yorumlanır. Kısmetlerinin artacağına, önüne çıkan fırsatları iyi değerlendireceğine  ve giderek güçleneceğine işaret eder.

Rüyada Düşman İşgali Görmek

Rüyasında düşmanın bir yeri bastığını ve abluka altına aldığını gören kişinin zor ve sıkıntılı bir döneme gireceğine işaret eder. Rüya sahibi zor günler geçirecek ve bir süre bu buhrandan kurtulamayacaktır.

Bir kimse rüyada düşmanı yanında rehin bırakıldığını görse “Herkes kazancı mukabilinde bir rehindir.” mealindeki ayetin işaretince, o kimse birtakım günahlar kazanır ve bunlar için de rehin tutulur.

Rüyada düşman görmek, düşmanı yenmeye işaret eder. Rüyada birinin kendisine düşmanlık ettiğini görmek, o kişiyle dost olmaya işaret eder. Düşmanı bir kimseyi elinde kötü bir şeyle korkutsa o kimse hayra erişir. Düşmanın bir yerlere doğru gittiğini görmek, sel baskınları olacağı anlamına gelir. Rüyada düşmanı yakaladığını görmek, düşmana galip gelmeye, bazen de kabızlık sebebiyle hastalanmaya işaret eder.

Rüyada düşman görmek, düşmansızlığa, evin­de veya işinde bir tehlike, kavgadan sakınmak gerektiğine işaret eder. Düşman ile yola çıkmak her şeyde başarılı olmaya işarettir. Düşman ile yemek yemek, aşkta başarıya, düşman ile konuşmak bir tehlikeden kurtulmaya yorumlanır. Düşman ile kavga etmek guru­run yüzünden sevilmediğine, düşman ile eğlenti yapmak, gizli bir tuzak hazırlandığına işarettir.

Uyku halinde (rüyada) kişinin bir düşmanını görme­si, iyidir. Bu onun kadri yüce bir insan olduğuna, Cenab-ı Allah’ın kendisine yardım ettiğine ve varsa düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işaret eder.

Bir insan rüya halinde (rüyasında) başka birinin kendisine düşmanlık ettiğini görse, bu onun o düşmanlık eden kişi ile dost olacağına işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse rüyasında düşmanını esir ettiğini görse, bu rü­ya, rüyayı gören kişinin, bir musibete büyük bir sıkıntıya düşeceğine işaret olarak tabir olunmuştur.

Rüyada düşman atlarının oraya buraya koşuştuğunu gör­mek, o bölgeye sel basacağına, afet olacağına işaret eder denmiştir.

Rüyada düşman askerinin bir bölgeye girdiğini görmek, yi­ne şiddetli yağmur ve sel afetine işaret olarak yorumlanır.

Uyku halinde (rüyada) düşmanı tarafından korkutulduğu­nu gören kişinin bu rüyası, ona (rüya sahibine) düşmanın­dan bir zarar veya bir kötülük geleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada düşmandan kaçtığını görmesi, iyi de­ğildir. Bu rüya, rüya sahibi kimsenin, ahlakının (huyunun) değişeceğine, yani halihazırda (o anda) bulunduğu ahlak ve huyunun kendisinden gideceğine ve benliğini kaybede­ceğine işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Kişinin rüyada düşman tarafından bir şey ile korkutulması, hayra ve iyiliğe işâret eder.

Rüyada düşmanına öğüt verdiğini ve iyilik yaptığını görmek, düşmanın hainliğine ve hilekârlığına işâret eder.

Rüyada düşman görmek, rüya sahibinin İnatçı ve kendisine muhalif kimseler üzerine kadrinin yüksek olduğunu, Allah Teâlâ tarafın­dan teyit edilmesine ve düşmanlarına galip gelmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada birisinin kendisine düşmanlık yaptığını görmesi, o kişi ile dost olacağına işâret eder.

Rüyada düşmanın bir şehir veya kasabaya girdiklerini görmek, oraya yağacak yağmura veya gelecek sele işâret eder.

Rüyada düşmanın yüzünü tam görmek, bir düşmanla barış yapmaya işârettir.

Yine rüyada görülen düşman, zafere, yar­dıma ve Cenâb-ı Hakk’ın teyidine işâret eder.

Rüyada düşmanını esir ettiğini görmek, şiddetli üzüntü ve büyük kederdir. Yine düşmanını rehin almak, birtakım günâhları işlemeye işâret eder.

Rüyada düşmandan kaçtığını görmek, bu­lunduğu huy ve ahlâkın kendisinden gitmesine işârettir.

Düşmanı kuşatmak, işteki sebata, düş­manları gözetmeye yahut onlara galip gelme­ye işârettir.

Bir yanıt yazın