Rüyada Düşmanlık Görmek

Rüyasında kendisinin başka birisine düşmanlık yapıyormuş olduğunu gören kimse, o düşmanlık yaptığını gördüğü kimseyi seveceğine, onunla dost olacağına, arka­daşlık yapacağına işarettir. Şu halde bu rüya tersiyle yo­rumlanan rüyalardandır. Rüyayı gören, düşmanlık yaptı­ğını gördüğü şahıs ve kişi ile dost oluyor, dost olacağına işaretle yorumlanıyor.

Rüya aleminde kişinin, bir kimseye karşı düşmanlığını, açığa vurduğunu görmesi, rüyayı gören kişinin, o kişi ile dost olacağına işaretle tabir olunmuştur.

Bazen de rüyada görülen düşmanlık, gizli olan, kimsenin bilmediği şeyleri açığa çıkarmaya işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada görülen, düşmanlar arasında meydana gelen düş­manlık, dostluğa, barışmaya işaret eder.

Hal-i hazırda dost ve barışık olan kimselerin rüyada düş­manmış olduklarını görmesi ise, iyi değildir. Bu rüya, kötü­lüğe, düşmanlığa, şiddet ve kargaşalık olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada Allah’ın düşmanlarına düşman olduğunu görmesi, imana, sâlih ame­le ve Müslüman olma şuuruna işâret eder. Rüyasında bir kişinin, Allah’ın düşmanlarına düşmanca davrandığını görmesi, onun dindarlığına, dini bütün bir insan olduğuna, işarettir. Çünkü Allah düşmanlarına dost olmak, Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine karşı gelmek anlamına gelir ki, Allah korusun insanın ahiret hayatını silip götürür. İşte bu işarete göre, rüyada Allah düşmanına düşman olduğunu gören kişinin rüyası, ken­disi için büyük hayır ve berekete, kişinin güzel bir Müslüman olduğuna işaret eder denmiştir.

Düşmanlık rüyası, sevgi ve dostluğa işaretle yorumlanır.

Hal-i hazırda aralarında düşmanlık bulunan iki kişinin, rüyada barıştıklarını görmesi, iyi değildir. Bu rüya, onların düşmanlıklarının daha da şiddetlenerek artacağına işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada biriyle kendi arasında düşmanlık ve adavet olduğunu görmek, o kimse ile dostluk ve muhabbetin husulüne işârettir.

Bazı kere de düşmanlık, gizlenen şeylerin açığa çıkmasına işârettir.

Yine düşmanlık, bir şeyi tam olarak bilme­meye delâlet eder.

Rüyada Allah’ın (c.c.) düşmanlarıyla mu­habbet etmek ve onlarla dost olmak da, Allah’ın kitabına ve Resûlü’nün sünnetine muhalefet edip yüz çevirmeye işâret eder.

Yine rüyada bir başka insana karşı düşman­lığını açıkça ilân etmek, o insanla dostluğa işârettir.

Rüyada büyük bir zât ile düşmanlıkta bu­lunduğunu görmek, kalp sevincine ve sırtın kuvvetliliğine işâret eder.

Bir yanıt yazın